Міністерство охорони здоров’я УкраїниСкачати 14,91 Mb.
Сторінка1/22
Дата конвертації31.12.2018
Розмір14,91 Mb.
ТипЗакон
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО

Кафедра терапевтичної стоматології


ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор з науково-педагогічної роботи

проф. М.Р. Гжегоцький

_________________________

„____” __________ 2015 р.


РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

дисципліна _____ _пародонтологія ___________

спеціальність _______14.01.22 стоматологія_____________

Факультет, курс Стоматологічний, ІV курс_______________


Обговорено та ухвалено ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри профільною методичною комісією

________________ 2015 р. з _________________дисциплін

Протокол № _11__ Протокол № ___

від „___” __________2015р. від „___” _________2015 р.

Завідувач кафедри Голова профільної методичної

професор Зубачик В.М. комісії професор Огоновський Р.З.

Львів-2015
І. Загальний розділ
Підготовка лікаря-стоматолога в Україні проводиться відповідно до нових Галузевих стандартів вищої освіти 1101 „Медицина” за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія”.

Робоча програма складена за такими нормативними документами: • наказ № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія»;

 • Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 №1556-VII;

 • наказ МОН України №47 від 26.01.2015 «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 н.р.»;

 • лист МОН України від 20.01.2015 №1/9-19 «Щодо організації атестації здобувачів вищої освіти та організації освітнього процесу», від 13.03.2015 №1/9-126 «Щодо особливостей організації освітнього процесу та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році;

 • лист МОЗ України від 24.03.2015 №08.01-47/8986 та від 16.04.2015 № 08.01-47/12037 Про затвердження скорегованих навчальних планів додипломної підготовки фахівців галузей знань 1201 «Медицина» та 1202 «Фармація»;

 • новий навчальний план підготовки фахівця освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар-стоматолог” у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації за спеціальністю „Стоматологія” за №929 від 30.06.2010 р.;

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) і освітньо-професійна програма (ОПП) підготовки фахівців, затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 за №239 „Про затвердження складових галузевих стандартів вищої освіти з напрямку підготовки 1101 „Медицина”;

 • програма навчальної дисципліни „Терапевтична стоматологія” для студентів вищих навчальних закладів ІV рівня акредитації за спеціальністю 7.110106 „Стоматологія” (Київ, 2011 р.);

 • рекомендації щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін, затвердженими наказом МОЗ України від 24.03.2004 за №152 „Про затвердження рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МОЗ України від 12.10.2004 за №492 „Про внесення змін та доповнень до рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін”;

 • наказ МОЗ України від 31.01.03 за №148 „Про заходи щодо реалізації положень Болонської декларації у системі вищої медичної та фармацевтичної освіти”.

В загальній системі підготовки лікаря-стоматолога терапевтична стоматологія є найбільш важливою дисципліною. Головне завдання кафедри терапевтичної стоматології підготувати лікаря-стоматолога здатного вирішувати питання діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань.

Викладання терапевтичної стоматології в більшості вузів України проводиться на кафедрах пропедевтики терапевтичної стоматології та терапевтичної стоматології шляхом читання лекцій, проведення практичних занять та проходження виробничої практики.

У лекційному курсі висвітлюються питання щодо організації та структури терапевтичної стоматологічної допомоги в Україні, її задачі та взаємозв’язок з загальними клінічними та стоматологічними дисциплінами, розглядаються основні та додаткові клінічні методи обстеження хворого. Особлива увага приділяється вивченню етіології, патогенезу, класифікацій, клініки, діагностики, диференційної діагностики, лікування та профілактики пульпіту, захворювань тканин пародонту.

На практичних заняттях і під час проходження виробничої практики студент має оволодіти практичними навичками обстеження хворого, навчитись діагностиці, диференційній діагностиці та вміти застосовувати основні методи лікування і профілактики захворювань пародонту.

На І курсі студенти проходять на кафедрі дисципліну «Ергономіка в стоматології»: 1,5 кредити, 4 год – лекції, 16 год – практичні заняття, 25 год – СРС. Заняття закінчуються складанням заліку. Після вивчення дисципліни „Пропедевтика терапевтичної стоматології” (4,5 кредити – 135 год.) та підтвердивши свої знання здачею диференційованого заліку, студент приступає до вивчення дисципліни „Терапевтична стоматологія” на ІІІ-V курси, а саме:


 • одонтологія – ІІІ курс;

 • пародонтологія – ІV курс;

 • хвороби слизової оболонки порожнини рота – V курс.

Згідно з наказу № 1229 від 24.04.2015 «Про введення в дію нового навчального плану додипломної підготовки фахівців за спеціальністю «Стоматологія» у вищих навчальних закладах ІV рівня акредитації України (2011 р.) на четвертий рік викладання дисципліни „Терапевтична стоматологія” відводиться – 6 кредитів, 180 год. (20 год. - лекційних, 90 год. - практичних і 70 год. - самостійна робота).

На VII-VIII семестрах студенти вивчають етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику захворювань пародонту. Після VI та VIII семестру студенти проходять лікарську виробничу практику з терапевтичної стоматології протягом 2-х тижнів.

В кінці VІІІ семестру студенти складають іспит. Третій рік навчання завершується виробничою лікарською практикою з терапевтичної стоматології у літній період – 2 тижні.


Каталог: uploads -> repository
repository -> Методичні рекомендації з елективного курсу «дерматоонкології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
repository -> Методичні рекомендації з елективного курсу «косметології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
repository -> Міністерство охорони здоров’я україни
repository -> Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для іноземних студентів ііі курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
repository -> Перелік питань з Дисципліни «гігієна та екологія» для студентів ііі курсу медичного факультету, що виносяться на іспит
repository -> Методичні рекомендації з елективного курсу «дерматоонкології» для студентів / магістрів вищих навчальних закладів львів 2017
repository -> Міністерство охорони здоров’я україни
repository -> Історія кафедри онкології та медичної радіологи Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   22


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка