Міністерство економіки УкраїниСкачати 301,74 Kb.
Сторінка1/29
Дата конвертації27.03.2019
Розмір301,74 Kb.
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ФІНАНСІВ ТА МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ


Робоча навчальна програма дисципліни


“ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА”

для підготовки бакалаврів економічних спеціальностей

денної форми навчання

Київ – 2008


Укладач:

Ткачук О.В., кандидат історичних наук,

доцент кафедри суспільних наук УДУФМТ

Розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри

суспільних наук «_____» березня 2008 р., протокол № 3 (9).

Ухвалено на засіданні вченої ради факультету

Правознавства і міжнародних відносин

“___ ”__________ 2008 р., протокол № ____ЗМІСТ


Стор.

Передмова4

Структура робочої навчальної програми дисципліни


5

Навчально-тематичні плани6

Зміст лекційного курсу. Модуль І “Психологія”


8

Плани і методичні поради до семінарських занять. Модуль І.


10

Питання для поточного контролю знань


17

Теми рефератів


18

Зміст лекційного курсу. Модуль ІІ “Педагогіка”

19


Плани і методичні поради до семінарських занять. Модуль ІІ


21

Питання для поточного контролю знань


26

Теми рефератів


27

Питання для підготовки до заліку з курсу “Психологія та педагогіка”


28

Система рейтингової оцінки знань


29

Рекомендована література30

Зразок оформлення титульного аркуша реферату


36ПЕРЕДМОВА
Сучасна психологія вивчає людину у всіх проявах її життєвого буття. Тому вивчення цього предмету має важливе значення в житті людини.

Кожний, хто вивчає психологію і хоче глибше ово­лодіти цією цікавою наукою, має усвідомити, для чого йому потрібні ці знання. Саме усвідомлення значення психологічних знань сприятиме за­своєнню складних понять і категорій та їх ефективному використанню в житті, навчанні та професійній діяльності.

Психологічні знання необхідні для глибшого розуміння себе та інших. Людям властиві якості, що сприяють або заважають у певних життєвих ситуаціях. Знання влас­ної особистості є необхідною умовою пізнання сенсу життя, місця людини у Всесвіті, розуміння складних світоглядних проблем.

Психологічні знання необхідні для самовдоско­налення, пристосування до змін у навколишньому сере­довищі. Без саморозвитку людина не відповідає вимогам сучасності, не може самореалізуватися в суспільстві. Знання психології створює базу для самовиховання та впливу на інших людей. Людина є педагогом для власних дітей; у період зрілості вона як керівник певного колективу мусить дбати про про­фесійне зростання, навчання та виховання своїх підлеглих.

Вивчення психології потрібне для підвищення ефективності власної професійної діяльності, найповнішого використання особистісного потенціалу людини, налагод­ження стосунків між членами трудового колективу та між людиною і технікою, щоб запобігти техногенним та еко­логічним катастрофам.

Не менш важливе значення для підготовки студентів має оволодіння основами педагогічних знань. Адже вони вкрай необхідні кожній людині. Важливу роль педагогіка відіграє в тому разі, коли людина стає керівником певного колективу, підприємства і мусить піклуватися про професійне зростання та навчання своїх працівників.

Вивчення основ психології та педагогіки потрібне студентам будь-якої спеціальності для підвищення власної професійної діяльності, налагодження стосунків в середині трудового колективу, розвитку та вдосконалення творчого потенціалу особистості. Ці чинники визначають незаперечну важливість психологічних та педагогічних знань для кожного студента. Тому Міністерство освіти України й передбачило заходи щодо обов’язкової психолого-педагогічної підготовки студентів.

Робоча навчальна програма курсу складається з двох модулів: “Психологія” та “Педагогіка”. І модуль: “Психологія” розглядає найбільш загальні положення психології (предмет і завдання психології, методи наукової психології, загальна психологічна характеристика, структура та розвиток особистості, пізнавальна сфера особистості, спілкування).

У ІІ модулі “Педагогіка” висвітлюються основні питання загальних засад педагогіки (предмет, завдання, основні категорії педагогіки), теорії освіти та навчання (дидактика) (процес навчання, зміст освіти, методи і засоби навчання, види і форми організації навчання), теорії виховання, історії вітчизняної та зарубіжної педагогічної думки.

За навчальним планом передбачено оцінювання знань студентів у вигляді складання заліку.
Каталог: fr
fr -> Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності студента
fr -> Аудіювання: тестові завдання на основі легенд рідного краю
fr -> Сократівський метод та його модернізація в евристичній освіті сша
fr -> Козацтво як культурно-історичний феномен
fr -> Проблеми алкоголізму та наркоманії серед неповнолітніх та молоді
fr -> Оксана Петренко
fr -> Модель підготовки майбутніх учителів технологій до формування художньо-технічних умінь в учнів основної школи
fr -> Демченко О. М. – аспірант
fr -> Зміст Вступ Глава Культурологічні основи змісту освіти 1 Концепція культурологічних основ змісту освіти


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка