Міністерство аграрної політики України


Західноєвропейська філософія епохи ВідродженняСторінка6/11
Дата конвертації09.01.2020
Розмір138 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

5. Західноєвропейська філософія епохи Відродження.

Характерні риси епохи Відродження. Гуманізм і проблема цілісної людської індивідуальності (Данте, Петрарка, Альберті). Розробка проблеми індивідуальності у платонізмі та арістотелізмі італійського Ренесансу. Піко делла Мірандола та П’єтро Помпонацці. Реформація, її ідеї. М. Кузанський про людину як центр космічної ієрархії буття. Соціальні теорії Н. Макіавеллі, Т. Мора, Т. Кампанелли та ін. Гуманістичні ідеї Еразма Роттердамського. Природознавчі досягнення Н. Коперніка, І. Кеплера, Парацельса, Тіхо де Браги. Злам середньовічного уявлення про Землю як центр Універсуму і про людину як «царя» природи. Пантеїзм Дж. Бруно. Скептицизм М. Монтеня. Значення національних мов та народних традицій у становленні нового світобачення.

6. Філософсько-гуманістична думка українського Ренесансу (XV-XVII ст.).
Загальна характеристика епохи. Розповсюдження ідей гуманізму в Україні. Творчість Франциска Скорини. Ідея двоїстої істини. Скорина про значення просвіти та вченості.

Боротьба проти догм католицизму, обґрунтування православної догматики: Ю. Дрогобич, П. Русин, С. Оріховський-Роксолан, Ш. Шимонович. Специфіка Реформації в Україні. Зародження професійної філософії. Творчість І. Вишенського, С. Зизанія, З. Копистенського, Й. Борецького, Г. Смотрицького. Внесок у розвиток гуманістичних ідей Острозького культурно-освітнього центру.

7. Західноєвропейська філософія Нового часу.
Особливості епохи. Формування нової парадигми філософування. Наукова революція XVII ст. та проблема методу пізнання. Механіцизм, раціоналізм та емпіризм. Натуралістична антропологія Фр. Бекона, розробка нової моделі науки, емпіричного методу та розкриття причин помилок у пізнанні. Механістичний матеріалізм Т. Гоббса, його вчення про державу. Р. Декарт про самосвідомість як сутнісну властивість людини, про метод пізнання. Психофізична проблема. Раціоналізм Декарта і його послідовників.

Б. Паскаль про можливості та межі розуму. Поняття субстанції в філософії Б. Спінози. Структура світу і структура розуму. Розум і пристрасті. Необхідність, творчість, свобода. Монадологія Г. Лейбніца. Проблема несвідомого. Особистісний вимір буття. Свобода, вибір, традиція. Д. Локк і його критика теорії природжених ідей Декарта. Суб’єктивно-ідеалістичні теорії XVIII ст. П. Бейль, Д. Берклі, Д. Юм. Проблема людини в філософії Просвітництва. Монтеск’є, Вольтер, Руссо. Французькі матеріалісти XVIII ст. про людину як складну машину. Особливості механістичної методології в гуманітарних та природничих науках.

8. Києво-Могилянська академія і філософія Просвітництва.
Києво-Могилянська академія, її вплив на філософську думку українського та інших народів (Ф. Прокопович, Г. Кониський, І. Гізель, Г. Щербацький та ін.). Проблеми відношення людини і Бога, природи і духу, простору і часу, місця людини у Всесвіті. Раціоналістичний напрям філософських пошуків у Києво-Могилянській академії, їх морально-гуманістична проблематика. Поширення філософських здобутків Академії за межами України. Роль народної творчості у формуванні світогляду українського народу в період становлення його державності (Запорізька Січ). Характер національної самосвідомості. Становлення Просвітництва в Україні.

Г. Сковорода, його життя та філософія. Співвідношення теорії і практики. Самопізнання. Тлумачення Біблії. Світ, матерія, Бог. «Філософія серця», її вплив на світову філософську думку. «Внутрішня людина». Концепція «сродної» праці. Есхатологічні погляди Г. Сковороди.

Пантеїзм. Релігійно-ідеалістична спрямованість філософської тематики XVIII ст.

9. Німецька класична філософія, її вплив на вітчизняну філософську думку.


Місце німецької класичної філософії в історії філософської думки. Коперніканський переворот І. Канта. Природа і свобода. Теоретичний та практичний розум. Діяльнісно-творча основа буття у філософії Й. Фіхте. Суб’єктивна діалектика. Філософія тотожності Ф. Шеллінга. Г. Гегель, його філософська система та метод. Людина як суб’єкт духовної діяльності, що створює світ культури. Гегель про закономірності становлення сутності людини. Тотожність буття і свідомості. Діалектика Гегеля. Антропологічний матеріалізм Л. Фейербаха. Людина як природна, чуттєво-тілесна істота. Спілкування та існування людської сутності. Любов – основа спілкування. Універсальність людини. Л. Фейєрбах і криза класичної філософії. Проникнення ідей німецької класичної філософії в Україну (П. Лодій, І. Шад, Д. Велланський (Кавунник) та ін.).

10. Виникнення некласичних філософських вчень у ХІХ ст. Марксизм. «Філософія життя», екзистенціалізм, психоаналіз.


Передумови становлення марксизму та його філософії. Проблема відчуження людини, її пригноблення і свободи, ідея самозвільнення індивідів. Соціально-практична орієнтація марксистської філософії. Нова концепція соціального буття. Категорія «практики». Ідея принципової відмінності буття та свідомості. Два типи суспільних відносин. Суспільний поступ як природничо-історичний процес, його закони та суб’єкт. Походження людини, матеріалістичне розуміння історії. Практика як засіб досягнення ідеалу. Концепція матеріалістичної діалектики, її зміст. Вплив марксистської філософії на інші філософські доктрини.

Антираціоналістична установка «філософії життя». Воля як сутність людини. Світ як воля і уявлення (А. Шопенгауер). Ідея надлюдини в філософії Ніцше. Людське життя як культурно-історичний процес (В. Дільтей).

Зародження екзистенціалізму. Екзистенціалізм С. К’єркегора. Людина як духовна істота, здатна до вибору і самовизначення. Проблема екзистенціальної істини.

Ідея несвідомого і психоаналіз З. Фрейда. Структура психіки за Фрейдом. Психоаналітична онтологія людського буття. Феноменологія несвідомого. Психоаналіз і проблема антропосоціогенезу.

Каталог: wp-content -> uploads -> 2017
2017 -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
2017 -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
2017 -> До вивчення курсу
2017 -> Програма нормативного курсу «Основиетнологі ї»
2017 -> Лекція історичний розвиток українського шкільництва та педагогіки виховання, школа і педагогічна думка в Київській Русі. Освіта і педагогічна думка у період українського
2017 -> Програма навчальної дисципліни Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень
2017 -> Microsoft Word Підготовка до уроку docx


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка