Міжнародна організація міграцій



Сторінка1/88
Дата конвертації08.10.2019
Розмір4,41 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

міжнародна організація міграцій



Національна академія

наук України

інститут демографії та

соціальних досліджень


МІГРАЦІЙНІ

ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ:

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ


За науковою редакцією к.е.н. Позняка О.В.

Умань – 2007


УДК 314.7
Міграційні процеси в Україні: сучасний стан і перспективи. /

За ред. О.В.Позняка. – Умань, 2007. – 276 с.

ISBN 978-966-96664-9-9
В монографії розглядаються теоретичні та прикладні проблеми міграцій населення в контексті загальної соціально-демографічної та демоекономічної ситуації. Досліджується перебіг міграцій, пов'язаних із зміною місця проживання, зовнішніх трудових міграцій громадян України, внутрідержавної трудової міграції на основі відомостей державної статистики та спеціальних вибіркових обстежень мігрантів. Викладено розроблені авторами методичні підходи до оцінки вкладу міграцій у демографічний, соціально-економічний та етнічний розвиток, прогнозування міграційних процесів та етнодемографічної ситуації. Запропоновано концептуальні основи моніторингу міграційних процесів та пропозиції щодо формування міграційної політики.

Для наукових працівників (демографів, економістів, географів, соціологів, правників), державних службовців, викладачів та студентів вузів, всіх, хто цікавиться міграційними проблемами.




Рецензенти: чл.-кор. НАН України, д.е.н., проф. Лібанова Е.М.

д.н.держ.упр. Малиновська О.А.


Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України (протокол № 9 від 6.11.2006 р.)

Видано за сприяння Міжнародної організації міграцій


ISBN 978-966-96664-9-9 © О.В. Позняк

ЗМІСТ

Ї

ВСТУП 6

1. Теоретичні засади міграційних та етнодемографічних досліджень 8

1.1 Міграція як об'єкт наукового пізнання та чинник соціально-економічного розвитку 8

1.2 Підходи до аналізу етнічного розвитку в контексті демографічних досліджень 33

2. Інформаційне забезпечення аналізу міграцій і етнічного складу населення та шляхи його вдосконалення 43

2.1 Напрями вдосконалення міграційної статистики 43

2.2 Проблеми моніторингу трудових міграцій 52

2.3 Напрямки розвитку статистики етнічного складу населення 56



3. Розвиток міграцій населення в Україні 60

3.1 Сучасні тенденції міграційних процесів 60

3.2 Регіональна диференціація міграційної ситуації 74

3.3 Розвиток міграційних контактів із країнами, що розвиваються 84

3.4 Тенденції зовнішніх трудових міграцій та економічного туризму 94

3.5 Внутрідержавна трудова міграція 115



4. Вплив міграцій на соціально-демографічний розвиток 130

4.1 Оцінка впливу міграцій на динаміку чисельності та структури населення 130

4.2 Міграція як чинник урбанізації 133

4.3 Вплив міграцій на освітній рівень населення та інтелектуальний потенціал нації 135

4.4 Зовнішньотрудовий потенціал населення 138

4.5 Міграційні чинники розвитку ринку праці 140

4.6 Трудова міграція як джерело валютних надходжень 143

5. Міграція в системі чиників етнічного розвитку 151

5.1 Особливості сучасної етнодемографічної ситуації 151




Каталог: files -> pages
files -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
files -> Конкурси Вакансії
files -> Секція права та психології
files -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
files -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
files -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
files -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
files -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
pages -> Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка