Microsoft Word Наукові записки №5 2014 new docСкачати 103,79 Kb.
Сторінка7/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір103,79 Kb.
1   2   3   4   5   6   7
 

Література 

1. Бех І. Д. Виховання особистості / І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003.  

Книга  друга :  Особистісно  орієнтований  підхід:  науково-практичні  засади  / 

І. Д. Бех. – К. : Либідь, 2003. – 344 с. 

2.  Бондар  В.  І.  Психолого-педагогічні  чинники  формування  особистості  май-

бутнього  вчителя  у  педагогічному  ВНЗ  /  В.  І.  Бондар  //  Педагогічна  і  психологічна 

науки  в  Україні :  збірник  наукових  праць  до  15-річчя  АПН  України  :  у  5  т.  –  К. : 

Педагогічна думка, 2007.  

Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С. 248–259. 

3.  Євдокимов  В.  І.  Особистісно-професійний  розвиток  майбутнього  вчителя  / 

В. І. Євдокимов // Педагогічна і психологічна  науки в Україні : збірник наукових  праць 

до 15-річчя АПН України : у 5 т. – К. : Педагогічна думка, 2007 

Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – С. 278–284. 

4. Кремень В. Г. Якісна освіта і нові вимоги часу / В. Г. Кремень // Педагогічна і 

психологічна науки в Україні : збірник наукових праць до 15-річчя АПН України : у 5 т. 

– К. : Педагогічна думка, 2007. 

Т. 1 : Теорія та історія педагогіки. – 2007. – С. 3–24. 

5.  Мудрик  А.  В.  Социальная  педагогика  :  учеб.  для  студ.  пед.  вуз.  /  А. В. Муд-

рик ; под ред. В. А. Сластенина. – М. : Издательский центр "Академия", 2000. – 200 с. 

6.  Психологія  особистості  :  словник-довідник  /  за  редакцією  П. П. Горностая, 

Т. М. Титаренко. – К. : Рута, 2001. – 320 с. 

7.  Сисоєва  С.  О.  Освіта  і  особистість  в  умовах  постіндустріального  світу : 

монографія / С. О. Сисоєва. – Хмельницький : ХГПА, 2008. –324 с. 

8. Сластенин В. А. и др. Педагогіка : учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

завед. / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов / под ред. В. А. Сластенина. – М. : 

Издательский дом "Академия", 2002. – 576 с. 

9. Теоретико-методологічні проблеми розвитку особистості в системі неперерв-

ної освіти : матеріали методологічного семінару АПН України 16 грудня 2004 року / за 

ред. С. Д. Максименка. – К., 2005. – 715 с. 

 

 

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка