Microsoft Word Наукові записки №5 2014 new docСкачати 103,79 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації24.03.2020
Розмір103,79 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7


НАУКОВІ ЗАПИСКИ НДУ ім. М. ГОГОЛЯ 

 

 26

 

УДК 37.013.42     

РОЗВИТОК, СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 

 

Кононко О. Л. 

 

У  статті  обґрунтовано  сутність  процесів  розвитку,  соціалізації  та  вихо-вання  особистості  студентської  молоді.  Розкрито  психолого-педагогічні 

умови  оптимізації  освітнього  процесу  з  метою  реалізації  майбутніми  педа-

гогами  своїх  особистісних  та  професійних  якостей.  Визначено  ефективні 

технології оптимізації процесу особистісного зростання студента. 

Ключові  слова:  розвиток  особистості,  соціалізація  особистості,  виховання  осо-

бистості,  творчість,  оптимізація  процесу  формування  особистості  майбут-

нього фахівця соціально-педагогічного профілю, інтерактивні освітні методи. 

 

В  статье  обоснована  сущность  процессов  развития,  социализации  и  вос-

питания  личности  студенческой  молодежи.  Раскрыты  психолого-педагоги-

ческие  условия  оптимизации  образовательного  процесса  с  целью  реализа-

ции  будущими  педагогами  своих  личностных  и  профессиональных  качеств. 

Определены эффективные технологии личностного взросления студента. 

Ключевые  слова:  развитие  личности,  социализация  личности,  воспитание 

личности,  творчество,  оптимизация  процесса  формирования  личности бу-

дущего  специалиста  социально-педагогического  профиля,  интерактивные 

образовательные технологии. 

 

The article substantiates the essence of the processes of development, socialization 

and personality formation in student youth. It reveals psycho-pedagogical conditions 

for  optimization  of  the  educational  process  aimed  at  future  teachers’  realization  of 

their personal and professional qualities. Effective technologies for the optimization 

of the process of students’ personal growth are determined. 

Key words: personal development, socialization, formation of personality, creativity, 

optimization of the process of personality formation in future specialists of the socio-

pedagogical profile, interactive teaching methods.  

 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка