Ми намагаємося створити такі умови, щоб здоров’я дітей зберігалося, а за можливості, покра­Скачати 172,5 Kb.
Сторінка1/12
Дата конвертації24.03.2020
Розмір172,5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


•  №9 (вересень) 2010

60

ми  намагаємося  створити  такі  умови,  щоб 

здоров’я дітей зберігалося, а за можливості, покра­

щувалося. 

Всі початкові класи укомплектовані антисколіоз­

ними партами з регульованою висотою, причому по­

ловина парт у кожному кабінеті – одномісна. Кожна 

класна кімната має по дві дошки: темну для письма 

крейдою  та  білу  для  письма  фломастерами.  У  роз­

кладі всіх класів – обов’язковий урок плавання. Штат­

ним розкладом школи передбачено посади: лікаря­

педіатра,  стоматолога,  медичних  сестер,  логопеда, 

інструкторів з плавання. Всі спеціалісти обов’язково 

виконують планову просвітницьку роботу. 

Все, що відбувається в школі, – від розроблення 

планів, програм до перевірки їх виконання, вклю­

чаючи  проведення  уроків,  перерв,  організацію 

позаурочної  діяльності  учнів,  роботу  з  батьками, 

–  оцінюється  з  позиції  впливу  на  психофізичний 

стан  та  здоров’я  учнів.  Впровадження  науки  про 

здоров’я  в  навчальний  процес  відбувається  не 

лише на рівні викладання. Наш педагогічний колек­

тив намагається формувати та пропагувати культу­

ру здоров’я, впроваджувати цілісну систему форму­

вання позитивної мотивації до здорового способу 

життя. У школі функціонує дванадцять спортивних 

гуртків та секцій, три танцювальних гуртки, створе­

но шкільну футбольну команду.

Для  реалізації  вказаних  ідей  в  закладі  постійно 

проводяться різноманітні педагогічні моніторингові 

дослідження вчителями­предметниками, класними 

керівниками,  психологами,  соціальними  педагога­

ми, адміністрацією школи. Результати моніторинго­

вих досліджень опрацьовуються, вивчаються та на 

їх основі коригується навчально­виховний процес.

Педагогічний  колектив  нашої  школи  на  80% 

складається  з  молодих  спеціалістів,  що  потребує 

постійної напруженої роботи з формування їх про­

фесійної майстерності. Водночас саме для молодо­

го, амбітного колективу можливе втілення в життя 

грандіозних  планів,  характерні  креативність  мис­

лення,  відсутність  консерватизму  попереднього 

досвіду, готовність до змін на краще.

Показником успішної діяльності колективу ста­

ли  результати  зовнішнього  незалежного  оціню­

вання  навчальних  досягнень  наших  випускників 

останніх років.

Українське суспільство, як і все людство, пере­

буває під впливом потужних глобалізаційних про­

цесів  та  швидких  змін  умов  життя,  які  вимагають 

модернізації освітньої системи й оновлення освіт­

ніх  цілей.  Одним  із  пріоритетних  завдань  школи 

є  підготовка  висококваліфікованих  працівників, 

конкурентоспроможних на сучасному ринку праці. 

Тому основним критерієм ефективності діяльності 

навчального  закладу  є  успішне  надання  якісних 

освітніх  послуг,  здобуття  учнями  відповідної  осві­

ти, виховання успішної людини, підготовленої для 

самореалізації  в  сучасному  світі,  яка  адекватно 
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка