Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україниСкачати 155,13 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації27.12.2018
Розмір155,13 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

УДК 378. 013 (147)
МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МИСТЕЦЬКОГО ПРОФІЛЮ УКРАЇНИ
Тарарак Наталія Григорівна

докторант Харківського національного педагогічного

університету ім. Г. С. Сковороди
Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями. Для більшості українців останні десятиріччя стали періодом ґрунтовного “ціннісного переродження”, що відбувається, як доводять останні суспільно-політичні зміни в державі, дуже болісно. Радикальні зміни в житті будь-якого народу завжди супроводжуються переоцінкою цінностей, що веде до зміни світогляду. В сучасних умовах набирають обертів ґрунтовні ціннісно-світоглядні трансформації, коли сталі цінності і норми стали суперечливими, що потребує від сучасної філософії освіти взяти вектор на формування духовної особистості з розвинутим внутрішнім світом, спрямованої на постійне самовдосконалення та розвиток творчої індивідуальності. Дослідження ціннісних орієнтацій студентства відіграє особливу роль у визначенні змісту психолого-педагогічного супроводу особистості у процесі індивідуальної життєдіяльності, зокрема, професійного становлення, оскільки «цінності є вищим критерієм для орієнтації у світі і опорою особистісного самовизначення» [6, c. 169]. Вищезазначене є підставою для зміни освітньої парадигми на гуманістичну, де цінності людського буття і цінність самої людини стають основоположним стрижнем світоглядних досліджень філософського, психолого-педагогічного характеру.

Формування мети статті. Мета статті полягає в обґрунтуванні методологічного інструментарію дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю.

полягає в окресленні методології та наукових підходів до розгляду феномену ціннісних орієнтацій особистості у контексті організації ціннісно-зорієнтованого педагогічного процесу у вищій мистецькій школі України.Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз стану наукової розробки проблеми засвідчив, що питання формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів було й залишається предметом посиленої уваги дослідників. Процес виникнення інтересу та накопичення знань з проблеми цінностей та ціннісних орієнтацій відбувається протягом багатьох століть. Ця проблематика знайшла своє відображення у класичних працях таких видатних мислителів минулого, як: Сократа, Платона, Аристотеля, Г. Гегеля, Р. Декарта, Канта, Г. Лейбніца, Дж. Локка, М.О. Лоського, К. Маркса, М. Монтеня, Ф.Ніцше, Г. Ріккерта, Б. Спінози, Г. Сковороди, І. Франка, Д. Юма, П. Юркевича та інших. Підкреслимо, що характерною рисою розвитку феномену «цінності та ціннісних орієнтацій» в працях українських філософів було і є акцентування важливості емоційних елементів, національних духовних цінностей та звернення до проблеми збереження, накопичення та відродження останніх (Г. Сковороди, П. Куліша, І. Франка, Т. Шевченка, П. Юркевича та ін. ).

Теоретична ідея серця, що є органом, який відповідає за, почуття, бажання, емоції та волю людини, є характерною для української ментальності. Саме серце, на думку Григорія Сковороди, є цариною духовного життя людини, єдиним душевним світом, що керує вчинками людини та примушує її жити добром або злом. Чисте серце в людині зміцнюється через боротьбу, що відбувається через можливість серця мислити, діяти, емоційно переживати. Тільки проникнувши в серце, пізнання може бути освоєним. А тому вчення видатного українського філософа, музиканта, поета та педагога про суспільство, самопізнання та безперервне творіння людиною своєї індивідуальності повинне бути скероване на створення ідеальних відносин між людьми, які формуються відповідно до духовної природи людини з чистим серцем.

Стрижневим принципом «філософії серця» Памфіла Юркевича є твердження про те, що духовне життя особистості як вираз неповторної її індивідуальності народжується раніше, ніж світло розуму, а знання є результатом діяльності душі.

А для Пантелеймона Куліша «серце», «внутрішня людина», її внутрішній світ неодмінно пов’язані з рідним краєм, з Україною, з Батьківщиною. Пантелеймон Куліш як послідовний захисник самобутньої української культури поділяв усіх людей на світі на дві групи в залежності від свого ставлення до України.

Філософсько-релігійна платформа видатного українського поета, живописця та філософа Тараса Шевченка також позначається в етичній оцінці людського життя, в пануванні царства творчого людського духу, а не обмеженості законами та запланованості.

Проблематиці цінності та формуванню ціннісних орієнтацій розкривається і в низці наукових праць сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів: І. Беха, І. Бичка, Г. Головних, П. Гнатенка, М. Кагана, В. Огнев’юка, Н. Побєди, Є. Подольської, Ф. Прокоф’єва, А. Ручки, В. Сагатовського, Л. Столовича, Н. Ткачової, І. Цехмистро, В. Шевченка, В. Шубіна та ін.

Зауважимо, що науковці І. Бех, І. Зязюн, В. Гриньова, О. Сухомлинська, Н. Ткачова саме цінності вважають змістовною серцевиною, що визначає стратегії розвитку системи освіти. Зокрема О. Сухомлинська зазначає, що цінності визначають зміст навчання і виховання людини на трьох взаємопов’язаних рівнях: державному, суспільному та особистісному.


Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка