Методист Гадяцького Науково-методичного центруСкачати 49,07 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації29.04.2020
Розмір49,07 Kb.
  1   2   3   4   5

З


ПОГОДЖУЮ

Методист Гадяцького

Науково-методичного центру

_____________Т.М. Ємець

«______» ___________ 2019 р.
АТВЕРДЖУЮ

Директор Гадяцького

науково-методичного центру

____________Т. О.Сидоренко

«_______» _____________ 2020 р.

 

 Планування та облік роботи

районного методичного об’єднання

вчителів географії та економіки на 2019 – 2020 н. р.

 проблеми:

 

 «Підвищення якості й ефективності освіти шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій».Керівник методичного об’єднання

Мовчан Володимир Васильович.


  І.Вступ. Підсумки роботи методичного об’єднання за минулий навчальний рік

У 2018/2019 навчальному році у закладах загальної середньої освіти географію викладали 23 вчителі. Серед них мають вищу кваліфікаційну категорію – 7 , першу кваліфікаційну категорію – 7, другу – 3, спеціалістів – 2, не атестований 1. Мають звання «Учитель –методист» - 3, «Старший вчитель» - 1.

Учні 6-9-их класів вивчали географію за оновленою навчальною програмою, затвердженою наказом МОН України від 07.06.2017 № 804 та з використанням методичних рекомендацій, підготовлених МОН України спільно з НАПН України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (лист МОН України 09.08.2017 № 1/9-436).У вересні 2018 року учні 10 класу розпочали вивчення географії на рівні стандарту (52 години, 1,5 години на тиждень) за новими навчальними програмами, що затверджені наказом МОН України від 23.10.2017 № 1407

Викладаючи курс географії в 10 класі «Географія: регіони та країни» вчителі прагнули сформування в учнів знання про особливості населення й просторової організації господарської діяльності в регіонах світу та окремих країнах, уміння орієнтуватися у світових і регіональних соціально-економічних, суспільно-політичних, екологічних процесах.

Вчителі географії на уроках формували спільні для всіх компетентностей вміння: уміння висловлювати власну думку усно і письмово, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими людьми.

Користуючись програмою та відповідно до рекомендацій МОН України, вчителі самостійно формували перелік країн для вивчення, які відповідали інтересам навчального закладу з огляду на його можливі міжнародні зв’язки, а також пріоритетам зовнішньої політики України з урахуванням сучасної політико-економічної ситуації у світі.

Відповідно до плану роботи Гадяцького науково-методичного центру проходили методичні дні у закладах загальної середньої освіти: Книшівській, Лютенській І-ІІІ ступенів та Гречанівській, Вельбівській, Хитцівській, Лисівській ЗОШ І-ІІ ступенів (вч.Шершень Л.І., Гусак В.І., Розпутько К.П., Гордієнко О.П., Корнієнко С.І., Рой В.М.).

У Книшівській ЗОШ І-ІІІ ступенів за результатами контрольної роботи у 8 класі маємо такий результат: З 4-х учнів 50% мають середній рівнь навченості, а 50 відсотків – достатній рівень навченості учнів з географії (вчитель Шершень Л.І.) . Учні допустили помилки у тестах на визначення тектонічних структур, на розміщення послідовно із півночі на південь географічних об’єктів, а також замість форм рельєфу на захід від Дніпра записують родовища корисних копалин.

Протягом навчального року вчителі географії вирішували важливе методичне завдання – реалізовували на практиці компетентнісний підхід, формували в учнів готовність використовувати отримані знання, вміння та навички в реальному житті для розв’язання практичних завдань та життєво важливих ситуацій.

З метою розвитку пізнавальної, комунікативної та особистісної активності учнів вчителі використовували на уроках географії такі базові технології та методи, як проблемне навчання, проектне навчання, розвиток критичного мислення, когнітивного навчання, навчання у глобальному інформаційному суспільстві, особистісно орієнтоване навчання, диференційоване навчання, модульна технологія.

Педагоги закладів загальної середньої освіти використовували на уроках географії активні методи навчання, технології, які розвивають передусім пізнавальну, комунікативну і особистісну активність сьогоднішніх учнів. Такі базові технології та методи, як проблемне навчання, проектне навчання, розвиток критичного мислення, когнітивного навчання, навчання у глобальному інформаційному суспільстві, особистісно орієнтоване навчання, диференційоване навчання, модульна технологія підтримували компетентнісно-орієнтовану підготовку учнів, а їх реалізація здійснювалася за допомогою різноманітного сполучення методичних прийомів, застосування педагогічних засобів та форм навчання, які є конкретними способами організації навчальних дій учнів.

Практична спрямованість реалізовувалася під час виконання практичних робіт, аналітичних завдань та досліджень, спрямованих на розвиток умінь і навичок роботи з географічними картами та іншими джерелами інформації, розв’язання географічних, екологічних й соціально-економічних задач, здійснення порівняльного аналізу, проведення міні-досліджень, дискусій, семінарів, презентацій, експертиз, круглих столів, ділових ігор, творчих робіт, індивідуальних і колективних проектів.

Вчителі проводили традиційні й нетрадиційні види уроку географії, практичної й дослідницької, творчої роботи з географії та позакласного й профільного географічного навчання, що сприяло формуванню не лише предметних (географічних), а й ключових компетентностей (інформаційно-цифрової, соціальної і громадянської, підприємливості та фінансової грамотності, загальнокультурної та екологічної грамотності тощо).

Основними цілями підготовки з географії домінантне місце серед засобів навчання посідали картографічні та картографічно-геоінформаційні, що сприяло розвиткові системного просторового мислення старшокласників, усталенню їхнього географічного бачення світу (як однієї з предметних географічних компетенцій), набуванню ними досвіду застосовування інформаційних технологій, способів візуалізації просторових об’єктів, сучасних програмних засобів просторового аналізу і забезпеченню їхніх особистих потреб у підготовці до можливої майбутньої професійної діяльності.

Використання цифрових технологій давало змогу старшокласникам не тільки використовувати «готові дані», а й оцінювати, створювати й фільтрувати цифровий контент, порівнювати дані з різних сайтів мережі Інтернет.

Підприємницька компетентність реалізовувалась за допомогою проектів,

Педагоги залучали ростаєуиків р ростаєу самoстійнoгo пoшуку ростаєу ростаєу, яка в ростаєу світі та геoграфічній науці роста змінюється й ростає.

Одним із засобів формування, перевірки та оцінювання рівня сформованості предметних географічних компетенцій були компетентнісно-орієнтовані завдання (поділялись на кілька рівнів складності), які давали змогу вчителю географії досягати кількох дидактичних цілей одночасно: виявляти рівень сформованості та розвитку предметних географічних компетенцій, оцінювати їхню спроможність самостійно здобувати знання та обирати способи діяльності, формувати інтерес до географії та досвід творчої діяльності у процесі її вивчення.

Через компетентнісно – орієнтовані завдання реалізовувались і наскрізні змістові лінії.

Вчителі протягом року підвищували свій фаховий рівень, шляхом курсової перепідготовки, відвідування районних та шкільних методичних об’єднань, семінарів, користуючись науково-методичним журналом «Географія та економіка у рідній школі» Міністерства освіти і науки України, журналом «Географія. Книжковий додаток» науково-популярного журналу з природничих дисциплін «Колосок», газетою «Краєзнавство. Географія. Туризм», використанням різноманітних джерел та Інтернету.

З метою надання методичної допомоги учителям географії щодо організації навчально-виховного процесу на уроках предмета «Географія», поширення практичного досвіду роботи у Хитцівській ЗОШ І-ІІ ступенів проведено районний семінар з теми: «Використання міжпредметних зв’язків як складова у формуванні географічних компетентностей учнів» («Учитель-методист» - Корнієнко С.І.).

Протягом року окремі вчителі взяли участь у обласному семінарі «Діяльнісний підхід до навчання географії»; взяли участь у засіданні авторської творчої майстерні учителів географії «Організація дослідницької діяльності учнів у процесі навчання географії»; участь у Всеукраїнській науковій конференції «Треті Сумські наукові географічні читання».Вчителі географії у 2018/2019 навчальному році взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року». Участь у очному етапі взяли:

Мовчан В.В., Березоволуцька ЗОШ І-ІІІ ступенів; Чиркова О.І., Краснолуцька ЗОШ І-ІІ ступенів; Корнієнко С.І., Хитцівська ЗОШ І-ІІ ступенів.

Крім того, вчителі географії працювали з обдарованими учнями, готували їх до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах. У ІІ (районному) етапі взяли участь 36 учасників 8-11 класів із ЗЗСО. І місця здобули -4 учні, ІІ місця 5 учнів та ІІІ –х -8, тобто, всього призових місць – 17. У ІІІ (обласному) етапі взяли участь три учні Березоволуцького ЗЗСО Петрівсько – Роменської сільської ради та 1учень Веприцької ЗОШ І-ІІІ ступенів (вч. Мовчан В.В. та Ланчинська С.М.). На жаль призових місць не здобуто.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка