Методика застосування


комплексу інформаційно-методичного забезпечення навчальнихСкачати 124,63 Kb.
Сторінка8/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39
комплексу інформаційно-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін  (КІМЗ)

 

в  електронній  формі, 

який  буде  складатися  з 

необхідних для забезпечення повного і якісного процесу навчання 

учнів  професії,  відповідно  до  Державного  стандарту  ПТО, 

навчальних планів і програм, методичних і навчальних матеріалів, 

дидактичних  засобів  навчання  тощо.  Використання  КІМЗ  дає 

змогу сформувати інформаційне навчальне середовище, яке сприяє 

активній  педагогічній  взаємодії  між  педагогом  професійного 

навчання, учнями й засобами нових інформаційно-комунікаційних 

технологій, активізації інформаційної діяльності учнів, розвиткові 

їх творчого потенціалу, розширенню і поглибленню предметних та 

професійних  знань,  умінь  і  навичок,  їхньої  інформаційно-

технологічної культури.  
Існують  принципові  відмінності  КІМЗ  в  електронній  формі 

від традиційних «паперових»: 

 актуалізація

 

(можливість вчасного 

редагування, 

поновлення навчально-методичного матеріалу); 

 адаптація

  (спроможність  КІМЗ  «підлаштовуватися»  під 

індивідуальні  можливості  й  потреби  учня,  різні  рівні  складності 

контролюючих завдань); 

 

візуалізація 

(використання  кольорового  оформлення 

матеріалу,  включення  до  засобів  навчання  анімацій,  аудіо  -  і 

відеозаписи); 

 

ефективність (компактне  зберігання,  швидкий  пошук  та 

ін.); інше [78]. 

До  змісту  КІМЗ  навчальних  дисциплін  можна  зарахувати 

наступне: 

1)

 

навчальну документацію (документи державного стандарту ПТО  з  професії,  робочий  навчальний  план,  робочу  навчальну 

програму, перспективно-тематичний план, плани уроків тощо); 

2)

 

дидактичні  засоби  навчання  (електронні  та  друковані навчальні посібники, робочий зошит, наочні навчальні засоби для 

візуалізації виробничих операцій і процесів (навчальні презентації, 

відеоелементи),  програмні,  технічні  засоби  навчання,  методичні 

рекомендації  з  виконання  лабораторних  і  дипломних  робіт, 

комп‘ютерні  тести  й  кросворди,  список  проектів,  дидактичні 

матеріали для роботи учнів на уроках тощо); 

3)

 

методичне  забезпечення  (тематичні  методичні  розробки, методичні  посібники  і  рекомендації,  матеріали  науково-технічної 

та педагогічної інформації тощо) [59].  

Робота над  дидактичними матеріалами  в електронній формі 

для створення КІМЗ кропітка і довготривала. Виділимо декілька її 

етапів: 

1)

  аналіз програми навчальної дисципліни

2)

 визначення  логічної  структури  накопичення  матеріалів 

відповідно  до  програми  навчальної  дисципліни  (створення 

інформаційної  бази  у  вигляді  потемних  і  поурочних  папок  в 10 

електронній  формі.  Доцільно  в  якості  самостійного  обліку 

матеріалів КІМЗ навчальної дисципліни передбачити їх опис); 

3)

  накопичення  текстової  інформації  в  електронній  формі 

(нормативні,  методичні  і  навчальні  матеріали:  плани,  програми, 

методичні 

рекомендації 

щодо 

виконання самостійних, 

семінарських,  дипломних  робіт,  тексти  уроків  (лекцій),  опорні 

конспекти тощо); 

4)

 накопичення  графічної  інформації  в  електронній  формі 

(фотографії, картинки, креслення, графіки, схеми тощо);  

5)

 

накопичення мультимедійної 

інформації 

(навчальні 

презентації уроків, аудіо - та відеоматеріали, мультимедійні засоби 

навчання, програмні засоби тощо); 

6)

 систематизація 

дидактичних 

матеріалів 

(створення 

професійного  «портфоліо»  педагога  професійного  навчання, 

паспорту навчальної дисципліни, кабінету тощо). 

Діапазон  матеріалів,  які  можуть  бути  використані  в  якості 

вихідних  при  формуванні  наочних  матеріалів,  надзвичайно 

широкий  –  від  ілюстрацій  у  підручниках  і  звичайних  плакатів  до 

самостійно  отриманих  фото  -  та  відео  матеріалів.  Особливу 

значущість в якості джерела для навчального матеріалу набувають 

сучасні  промислові  виставки,  що  мають  високу  наочність  і 

актуальність  (власні  фото  -  відео  зйомки,  рекламні  матеріали 

різних профільних підприємств). 

Усі матеріали, що розробляються, повинні бути професійно 

й  грамотно  оформленими,  логічно-послідовними,  містити 

достатній  обсяг  інформації,  який  необхідний  для  успішного 

вирішення  навчально-професійних  завдань.  Разом  з  тим  КІМЗ 

повинен  відповідати  традиційним  дидактичним  і  методичним 

принципам, а саме: 

 

науковості  (достатня  глибина,  коректність  і  достовірність навчального матеріалу); 

 доступності  (відповідність  теоретичної  складності  й 

глибини  вивчення  навчального  матеріалу  до  індивідуальних 

особливостей учнів); 11 

 наочності  (залучення  всіх  органів  чуття  учня  до 

сприймання матеріалу); 

 

систематичності  та  послідовності  (послідовне  і  системне засвоєння учнями визначеного обсягу знань у предметній галузі). 

Робота з накопиченими матеріалами в електронній формі дає 

змогу  педагогові  професійного  навчання  створювати  різні  види 

електронних  продуктів  навчального  призначення,  електронних 

комплексів  навчально-методичного  забезпечення  дисципліни,  які 

можливо  використовувати  для  самоосвіти  учнів  (дистанційне 

навчання), розміщати їх у вільному доступі в мережі Інтернет, на 

сайті навчального закладу. 

Сьогодні  педагог  професійного  навчання  з  високим  рівнем 

професійної  компетентності  ресурс  мережі  Інтернет  розглядає  не 

просто  як  зручну  можливість  соціального  користування 

(спілкування,  обміну  повідомленнями,  музикою,  фільмами),  а  як 

цілком  серйозну  альтернативу  збагатити  зміст  сучасними 

досягненнями  виробництва  в  галузі,  тим  самим  вчасно 

забезпечуючи  навчально-методичним  матеріалом,  засобами 

навчання, інтерактивною взаємодією суб‘єктів навчання. 

Першим 

кроком 


використання 

інформаційно-

телекомунікаційних  технологій  є  розміщення  на  сайті  ПТНЗ  для 

учнів  і  педагогічних  працівників  текстових  інформаційних 

матеріалів  (нормативних,  методичних,  навчальних  тощо),  що  вже 

існують  в  електронному  форматі.  Так,  на  сайті  Вищого 

професійного  училища  № 9  м. Кiровограда  (
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка