Методика застосування


Державна  кваліфікаційна  атестація  (або  кваліфікаційнаСкачати 124,63 Kb.
Сторінка31/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39
Державна  кваліфікаційна  атестація  (або  кваліфікаційна 

атестація)

  учня  професійно-технічного  навчального  закладу  є 

вихідним контролем знань, умінь та навичок учнів, і проводиться у 

відповідності  до  Закону  України  «Про  професійно-технічну 

освіту»  [23],  Положення  про  організацію  навчально-виробничого 

процесу  в  професійно-технічних  навчальних  закладах  [43]  і 

Положення  про  порядок  кваліфікаційної  атестації  та  присвоєння 

кваліфікації  особам,  які  здобувають  професійно-технічну  освіту 

[44].  78 

Атестація

  (від  лат.  attestatio  –  посвідчення,  підтвердження) 

–  визначення  кваліфікації  спеціаліста,  рівня  його  професійних 

знань, практичного досвіду, необхідних для виконання конкретних 

професійних  обов‘язків  (завдань)  [53, с. 20]. 

Кваліфікаційна 

атестація

  включає:  кваліфікаційну  пробну  роботу  і  захист 

дипломної  роботи,  проекту  чи  творчої  роботи,  що  її  замінює. 

Перевірка  науково-теоретичної  та  практичної  підготовки 

випускників,  присвоєння  їм  відповідного  освітнього  рівня 

(кваліфікації),  видання  державного  документа  про  освіту 

(кваліфікацію) здійснюється державною кваліфікаційною комісією 

[53, с. 71]. 

Майбутній кваліфікований робітник у сучасних економічних 

умовах  повинен  орієнтуватись  у  новітній  техніці  й  виробничих 

технологіях,  бути  готовим  до  постійного  оновлення  власних 

професійних  знань  і  умінь,  вміти  самостійно  працювати  й 

навчатись.  Виконання  учнями  професійно-технічних  навчальних 

закладів дипломних або творчих робіт є однією з форм перевірки 

їхньої  готовності  до  самостійної  роботи  за  спеціальністю 

[53, с. 76].  Метою  роботи  є  систематизація,  розширення  і 

вдосконалення  отриманих  професійних  знань,  умінь,  навичок, 

відповідно  до  кваліфікаційних  вимог  (характеристики)  з 

конкретної  професії  (або  інтегрованих  професій),  формування 

навичок самостійної роботи і виконання професійних завдань. 

Традиційно  творча  (дипломна)  робота  учня  ПТНЗ 

складається  з  виготовлення  макету,  моделі,  стенду,  планшета 

тощо.  Може  виконуватись  одним  або  декількома  учнями,  в 

залежності від завдань, мети і складності виконання.  

Використовуючи  сучасні  комп‘ютерні  й  інформаційно-

комунікаційні  технології  можна  запропонувати  учням  виконання 

творчої  дипломної  роботи  в  електронній  формі:  фото-, 

мультимедія-презентації,  відеофільм  тощо.  Джерелом  інформації 

можуть  слугувати  різні  інформаційні  джерела,  від  друкованих 

видань  (підручники,  посібники,  рекламні  проспекти  виробників 

продукції  галузі  зв‘язку  тощо),  мережі  Інтернет  –  і  до  власних 79 

фото-  відео-  матеріалів  учнів,  виготовлених  під  час  проходження 

виробничої  практики,  відвідування  спеціалізованих  промислових 

виставок тощо.  

Такий тип роботи дозволяє педагогу професійного навчання 

відстежувати  зміни  у  техніці  й  технологіях  виробництва,  що 

швидко  змінюються,  і  потребують  постійного  удосконалення 

знань, умінь і навичок майбутніх кваліфікованих робітників галузі 

зв‘язку, відповідно до вимог сучасного виробництва, активізувати 

роботу 


щодо 

вдосконалення, 

поповнення 

й 

оновлення комплексного методичного забезпечення дисциплін із професійної 

підготовки  кваліфікованих  робітників,  а  також  активізувати 

діяльність учнів на виконання дипломних (творчих) робіт. 

Підбір  тем  творчих  дипломних  робіт  здійснює  педагог 

професійного навчання (викладач спеціальних дисциплін, майстер 

виробничого  навчання)  індивідуально  для  кожного  учня,  з 

урахуванням  його  рівня  підготовки,  особистих  уподобань 

(інтересів), актуальності, змісту виробничої практики учнів, обсягу 

знань,  умінь  і  навичок,  передбачених  навчальними  робочими 

програмами предметів, кваліфікаційної характеристикою.  

Творча  (дипломна)  робота  може  складатись  із  декількох 

частин:  

-

 

продукту 

в  електронній  формі

  (презентації,  фото-,  відео- 

тощо)  (рис.  8.1–8.3),  при  виготовленні  якого  учень  (група  учнів) 

систематизує та вдосконалює отримані професійні знання, уміння, 

навички,  відповідно  до  кваліфікаційної  характеристики  з 

конкретної професії (інтегрованих професій);  

-

 письмової  записки

:  опис  технології  виробничого  процесу, 

вибір  і  короткий  опис  обладнання,  інструментів,  приладів, 

пристроїв,  параметрів  і  режимів  ведення  процесу,  обґрунтування 

технічних  (технологічних)  вимог,  у  відповідності  до  знань, 

отриманих  учнем  у  процесі  теоретичного  та  професійно-

практичного  навчання,  тощо; опис  правил безпеки  праці, безпеки 

життєдіяльності;  робоче  креслення  (в  залежності  від  складності 

професій), ескіз, креслення пристрою, інструментів тощо. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка