Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка30/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39
Таблиця 7.1. 

Орієнтовні теми проектних робіт учнів 

із професії «Оператор поштового зв’язку» 

Навчальні дисципліни 

(міжпредметні зв’язки) 

Розвиток особистісних і 

професійних якостей учня 

Кінцевий продукт 

Тема проекту: «Моя робітнича професія»  

-

 Українське ділове 

мовлення 

-

 

Спецтехнологія поштового зв‘язку; 

-

 Інформаційні 

технології 

-

 

Професійна етика і психологія. 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.) ;  

-

 знання інформаційних 

технологій. 

 

Твір-роздум, презентація  

(рис. 7.2). 

 

 

Тема проекту: «Подорожуємо містами України» 

-

 Адміністративна 

географія;  

-

 

Інформаційні технології 

-

 Професійна етика і 

психологія. 

-

 

знання адміністративно-територіального поділу 

України; 

-

 

знання інформаційних технологій; 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.); 

-

 акуратність, терпіння, 

уважність, пам'ять; 

-

 

робота з людьми. Презентація 

(комп‘ютерна, 

мультимедійна), 

слайд-шоу, 

відеоматеріал 

тощо (рис. 7.3). Тема проекту: «Поштова марка» 

 

- 

Спецтехнологія 

поштового зв‘язку; 

-

 Інформаційні 

технології; 

-

 

Професійна етика і психологія 

-

 знання інформаційних 

технологій; 

-

 

робота зі знаковими системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.) ; 

-

 

пам'ять, акуратність, терпіння, уважність; 

Презентація 

(комп‘ютерна, 

мультимедійна), 

слайд-шоу, 

відеоматеріал 

тощо (рис. 7.4; 

Додаток В). 
72 

Навчальні дисципліни 

(міжпредметні зв’язки) 

Розвиток особистісних і 

професійних якостей учня 

Кінцевий продукт 

-

 робота з людьми. 

Тема проекту: «Художня творчість у знаках поштової оплати»

  

- 

Спецтехнологія 

поштового зв‘язку; 

-

 Інформаційні 

технології; 

Професійна етика і 

психологія. 

-

 

знання інформаційних технологій; 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.); 

-

 пам'ять, акуратність, 

терпіння, уважність; 

-

 

робота з людьми. Презентація 

(комп‘ютерна, 

мультимедійна), 

слайд-шоу, 

відеоматеріал 

тощо  


(Додаток Г ) 

Тема проекту: «Музеї історії поштового зв’язку» 

  

- 

Спецтехнологія 

поштового зв‘язку; 

-

 Інформаційні 

технології; 

-

 

Професійна етика і психологія 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.);  

-

 знання інформаційних 

технологій. 

 

Віртуальна екскурсія із 

демонстрацією 

(електронна 

презентація, 

фото-, відео- 

демонстрація) 

(Додаток Д). 

Тема проекту: «Поштовий зв'язок: здобутки та перспективи»

 

- 

Спецтехнологія 

поштового зв‘язку; 

-

 Інформаційні 

технології; 

-

 

Професійна етика і психологія; 

-

 Українське ділове 

мовлення 

-

 

знання інформаційних технологій; 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.); 

-

 пам'ять, акуратність, 

терпіння, уважність; 

-

 

робота з людьми. Презентація 

(комп‘ютерна, 

мультимедійна), 

слайд-шоу, 

відеоматеріал 

тощо 


Тема проекту: «Листівка власноруч. Hand-made» 

  

Спецтехнологія поштового зв‘язку 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.);  

-

 пам'ять, акуратність, 

терпіння, уважність. 

Виставка 

учнівських 

листівок ручної 

роботи 


(Додаток Е). 

Тема проекту: «Рослини – символи та обереги»

  

Спецтехнологія поштового зв‘язку 

-

 робота зі знаковими 

системами (мова, тексти, 

рисунки та ін.);  

-

 пам'ять, акуратність, 

терпіння, уважність. 

Виставка марок 

ручної роботи 

(Додаток Ж) 

 73 

Проект 


«Моя  робітнича  професія»

 

[65], керівник 

А.С. Добровольська,  майстер  виробничого  навчання  операторів 

поштового  зв‘язку

 

Вищого  професійного  училища  № 9 

м. Кіровоград (рис. 7.2). 

 

  

 

Рис.7.2. Елемент учнівської презентації проекту  «Моя робітнича професія». 

 

 
74 

Проект 


«Подорожуємо  містами  України»

,  керівник 

В.С. Іванова, 

викладач 

спецтехнології 

операторів 

телекомунікаційних 

послуг 


Міжрегіонального 

вищого 


професійного  училища  зв‘язку  м.  Києва  (рис.7.3).  У  ході  роботи 

над  проектом  учнями  була  створена  збірка  мультимедійних 

презентацій 18 обласних центрів України. 

 

  

Рис.7.3. Елемент учнівської презентації проекту  

«Подорожуємо містами України». 

 

 
75 

Проект  із  загальною  назвою «Поштова  марка»

автор В.С. Іванова,  майстер  виробничого  навчання  МВПУ  зв‘язку м. Києва  (рис. 7.4).  Даний  проект  має  окремі  напрями  – 

підпроекти:  1.  Історія  виникнення  поштової  марки;  2.  Перша 

українська  марка;  3.  Види  поштових  марок;  4.  Філателія;  

5. Сюжети поштових марок; 6. Поштові блоки й пам‘ятні поштові 

блоки; 7. Власна марка та ін.  

 

  

 

 

Рис. 7.4. Елемент презентації проектної роботи на тему:  

«Поштова марка». 

 

 
76 

Професійна  діяльність  оператора  поштового  зв‘язку 

безпосередньо 

пов‘язана 

з 

інформаційно-комунікаційними технологіями.  Тому,  використання  в  процесі  їхньої  професійної 

підготовки проектної технології засобами ІКТ сприяє ефективному 

вирішенню  навчальної  проблеми,  засвоєнню  навчального 

матеріалу,  формуванню  ключових  компетенцій,  підвищенню 

особистісної  самооцінки  і  мотивації  до  навчання,  розвитку 

особистісних  якостей,  реалізації  креативного  потенціалу.  Також, 

розвитку  творчо-пошукової  та  дослідницької  роботи  сприяють 

ресурси  мережі  Інтернет,  адже  щоб  знайти  потрібну  інформацію 

учню необхідно переглянути і прочитати велику кількість різного 

матеріалу,  що  спонукає  його  до  пошуку,  аналізу,  фільтрації, 

відбору інформації.  

Таким  чином,  із  набуттям  знань  учні  засвоюють  способи 

(шляхи)  вирішення  навчальної  проблеми,  запам‘ятовують  з  яких 

дій  ця  діяльність  складається,  здобувають  досвід  виконання 

операцій, формуючи професійні уміння і навички, при цьому у них 

досягається  не  тільки  освітня,  але  й  розвиваюча  мета,  яка 

розкривається у розвитку творчості, технічного мислення, уяви та 

інтересу до навчання. Тому, використання у навчальному процесі з 

підготовки  майбутніх  кваліфікованих  робітників  галузі  зв‘язку 

інформаційно-комунікаційних  і  проектних  технологій  навчання 

сприяє  розвитку  інформаційно-технологічної  культури  та 

ефективному використанню науково-педагогічного потенціалу.  

 

 

 77 

8. ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ  

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В ОРГАНІЗАЦІЇ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ 

ВИПУСКНИКАМИ ПТНЗ 

 

У  Законі  України  «Про  професійно-технічну  освіту» зазначається,  що  в  професійно-технічних  навчальних  закладах 

здійснюється  поточний,  тематичний,  проміжний  і  вихідний 

контроль  знань,  умінь  та  навичок  учнів,  їх  кваліфікаційна 

атестація. Поточний  контроль

  передбачає:  поурочне  опитування 

учнів; контрольні та перевірочні роботи; інші форми контролю, що 

не  суперечать  етичним  та  методико-педагогічним  нормам. Тематичний  контроль

  передбачає  тематичне  опитування  або 

тестування  учнів,  слухачів.  Педагогічні  працівники,  органи 

управління  освітою,  засновники  самостійно  обирають  форми 

поточного та тематичного контролю знань, умінь та навичок учнів, 

слухачів. Проміжний  контроль

  передбачає:  семестрові  заліки; 

семестрову  атестацію;  річні  підсумкові  заліки;  річну  підсумкову 

атестацію;    кваліфікаційну  атестацію;  індивідуальні  завдання  для 

учнів  і  слухачів. 

Вихідний  контроль

  передбачає  державну 

кваліфікаційну  атестацію,  яка  включає:  кваліфікаційну  пробну 

роботу,  що  відповідає  певним  вимогам  освітньо-кваліфікаційної 

характеристики  випускника  професійно-технічного  навчального 

закладу  відповідного  атестаційного  рівня;  захист  дипломної 

роботи, проекту чи творчої роботи, що їх замінює.

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка