Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка29/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39
 

 

 

Рис.7.1. Елемент презентації учнівської самостійної роботи  «Репортаж із базового підприємства ДОПП»  

(керівник: О.П. Покровська, викладач спецтехнології  МВПУ 

зв‘язку м. Києва). 

 

Також, в якості самостійної роботи можна залучити учнів до складання  тематичних  тестів  (кросвордів)  у  формі  ігрового  та 

проблемного  навчанняПершим  етапом  організації  самостійної 

роботи учнів із складання тестів

 

(кросвордів)

 є поставлення перед 

ними завдання. Учні, в свою чергу, вивчають навчальний матеріал 

з  тієї  чи  іншої  проблеми,  запропонованої  викладачем.  Працюючи 

над  тестами,  учням  слід  враховувати,  що  всі  відповіді  прямо 

відносяться до поставленого питання, але вибрати необхідно одну 

–  оптимальну. Другий  етап

  –  оцінювання,  яке  можна  провести  у 

вигляді  гри:  обговорення  результатів,  обмін  досвідом,  загального 

пошуку  оптимального  рішення  методом  ―мозкової  атаки‖  за 

―круглим столом‖. 

Як  самостійну  навчальну  роботу  учнів  варто  виділити проектну  діяльність.

 

Проектна  педагогічна  технологія  полягає  в 

тому,  що  учні  включаються  у  систему  виконання  практичних 68 

завдань-проектів і в процесі їх виконання здобувають професійно 

важливі  знання  та  набувають  професійно  значимих  компетенцій. 

Активне включення учнів ПТНЗ у зміст тих чи інших проектів дає 

можливість засвоїти нові види діяльності в певному професійному 

середовищі. 

Використання  проектної  технології  на  уроках  професійно-

теоретичної  та  професійно-практичної  підготовки  має  низку 

беззаперечних переваг: сприяє створенню дослідницької і творчої 

атмосфери;  активізує  пізнавальну  діяльність  учнів;  забезпечує 

перехід від репродуктивного до творчого рівня формування знань, 

умінь  і  навичок  майбутніх  кваліфікованих  робітників;  включає 

використання комп‘ютерної техніки і мережі Інтернет для пошуку, 

обробки  інформації  та  її  використання,  що  позитивно  впливає  на 

розвиток  умінь  і  навичок  роботи  з  інформаційними  й 

комунікаційними технологіями.  

Методика  використання  проектної  технології  у  навчально-

виробничому  процесі  передбачає  різні  типи  проектів.  Вчені 

доводять  різні  підходи  до  типології  проектів.  Так,  наприклад 

розкриваються  типи  проектів  за  такими  ознаками:  залежно  від 

кількості  учасників,  проекти  можуть  бути  індивідуальними, 

груповими,  колективними;  залежно  від  часу  реалізації,  вони 

можуть бути короткотривалими (1–3 уроки), середньої тривалості 

(до  місяця),  довготривалими  (кілька  місяців);  за  тематичною 

спрямованістю тощо [76]. 

Проектна технологія дає змогу розв‘язувати певні проблеми, 

які  за  допомогою  різноманітних  методів,  реалізуються  спочатку 

колективно,  потім  групою  і  з  часом  індивідуально.  При  цьому 

технологія  проектування  передбачає  інтеграцію  знань  і  умінь  з 

різних галузей науки, техніки, творчості. 

Методично доцільно у розвитку інформаційно-технологічної 

культури  майбутніх  кваліфікованих  робітників  галузі  зв‘язку 

використовувати таки типи проектів: 

 

 

інформаційні 

(орієнтовані 

на 


навчання 

учнів 


цілеспрямованому 

збиранню, 

аналізу 

та 


використанню 


69 

професійної  інформації, наприклад,  види  кабелю,  знаки  поштової 

оплати, вітальних листівок тощо. Очікуваним результатом проекту 

може  бути  реферат,  опитування,  виступ,  оформлення  стенду 

тощо); 

 

дослідницькі 

(вимагають  чіткого  визначення  загальної 

проблеми дослідження, його головної мети, конкретних завдань та 

методів  їх  розв‘язання.  Передбачає  поставлення  проблемної 

виробничої мети); 

 

ігрові 

(передбачають 

виконання  ігрових  ролей  у 

моделях/ситуаціях, що об‘єднуються загальною ідеєю. Це можуть 

бути  ролі,  в  яких  відображаються  виробничі  процеси,  професійні 

або соціальні ситуації тощо). 

 

творчі 

(діяльність  учасників  проекту  спрямована  на 

створення  оригінального  професійно-орієнтованого  продукту: 

кросворд,  тест,  відеоматеріал,  вірш  або  оповідання,  малюнок, 

колаж тощо); 

 

практичні 

(головною  ознакою  таких  проектів  є  не  тільки 

навчання,  а  й  досягнення  певного  професійно-значущого 

результату.  Вони  вимагають  ретельного  планування,  виконання 

чіткої  структури,  розподілу  обов‘язків,  обговорення  на  кожному 

етапі  виконання  з  метою  координації  діяльності  учнів,  практичне 

впровадження  ідей.  Очікуваним  результатом  проекту  може  бути 

оформлений стенд, макет, газета, Web-сторінка тощо); 

 

телекомунікаційні 

(спільна  пізнавальна,  дослідницька  або 

ігрова  діяльність  учнів,  що  має  на  меті  навчання  і  базується  на 

комунікації  віддалених  учасників  за  допомогою  комп‘ютерних 

засобів та мережі Інтернет (електронна пошта, мережа Web-сайтів, 

технологій  веб  2.0).  Він  спрямовується  на  розв‘язання  спільної 

проблеми  і  досягнення  колективних  результатів,  а  також  має 

заздалегідь  узгоджені  учасниками  методи  та  засоби  діяльності. 

Наприклад,  розміщення  на  безкоштовному  сервері  інформації  з 

теми  дослідження,  створення  форуму  з  обговорення  актуальних 

питань, сайту, веб-ресурсу (веб-квест) тощо).  
70 

Характерною 

особливістю 

впровадження 

проектної 

технології  в  навчальний  процес  є  інтелектуальний  і  розумовий 

розвиток  учнів  через  залучення  їх  до  спілкування.  Також,  метод 

проектів  сприяє  розвитку  в  учнів:  умінь  працювати  в  різних 

групах, тим самим формуючи особистісні якості (взаєморозуміння, 

взаємоповагу, 

відповідальність); 

інформаційно-технологічної 

культури  (знання,  уміння  і  навички  використання  інформації  з 

різних 


джерел 

т, 


навички 

роботи 


з 

інформаційно-

комунікаційниими  і  виробничими  технологіями);  структурування 

знань шляхом встановлення міжпредметних зв‘язків; мотивації до 

навчання та самонавчання.  

Наведемо  орієнтовний  перелік  тем  проектних  робіт  учнів, 

які  здобувають  професію  «Оператор  поштового  зв‘язку» 

(таблиця 7.1). Так, в процесі виконання проектів, особливо тих які 

містять міжпредметні зв‘язки, в учнів розвиваються особистісні й 

професійні  якості,  які  зазначені  в  змісті  освітньо-кваліфікаційної 

характеристики кваліфікованого робітника. 

Проведений  нами  аналіз  змісту  освітньо-кваліфікаційної 

характеристики  кваліфікованого  робітника  з  професії  «Оператор 

поштового  зв‘язку»  (3,2,1  класів)  ДСПТО  4223–10.64.20–2008  та 

професіограми  з  даної  професії  [50],  свідчить  про  те,  що  до 

робітника 

висуваються 

не 


тільки 

кваліфікаційні 

й 

загальнопрофесійні  вимоги  (що  повинен  знати,  уміти),  але  й додаткові  вимоги,  зокрема  до  особистісних  якостей  майбутнього 

оператора поштового зв‘язку:  

1.

 Зміст  праці

  (приймає,  обробляє  відправляє  і  видає  листи, 

бандеролі,  посилки,  грошові  перекази,  телеграми,  виплачує 

пенсії  й  допомоги,  приймає  підписку  на  періодичні  видання 

(пресу). Сортує поштові відправлення і періодичні видання по 

доставочних  ділянках,  організує  роботу  листонош.  Знає 

адміністративно-територіальний  поділ  України,  правила 

роботи 


з 

електронно-обчислювальною-технікою, 

інформаційні технології та ін.); 71 

2.

 Професійна  спрямованість 

(робота  зі  знаковими  системами, 

текстами, а також робота з людьми);  

3.

 Необхідні  якості

  (акуратність,  терпіння,  уважність,  гарна 

пам'ять); 

4.

 Домінуючі  інтереси

  (українська  мова,  російська  мова, 

математика); 

5.

 Супутні інтереси 

(інформатика, географія, іноземна мова). 


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка