Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка25/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39
Crossword  Compiler 

[84]; 


Crossword  Forge 

[85]; 


«Універсальний 

генератор кросвордів» 

[70] та ін. 

До розряду безкоштовних програм комп‗ютерного створення 

кросвордів (тип програм Freeware) відносяться:  КроссВорд 1.4 

– автором програми є О. Записних. Програма 

створює класичні кросворди, сітка генерується випадковим чином, 60 

заповнюється  словами,  можна  записати  у  файл,  надрукувати  і 

розгадувати  на  папері.  Також  можна  вручну  змінити  форму, 

програма  її  перенаповнить.  У  словнику  програми  в  процесі  її 

роботи відбувається ротація, тому ймовірність отримання схожих 

кросвордів  мінімальна.  Є  зручна  система  підказок,  звукових 

ефектів тощо [32];  

Decalion  1.2

  –  автор  В. Соколов,  програма  призначена  для 

складання  кросворду  з  наступним  його  оформленням  у  власному 

стилі,  друком  або  експортом  у  графічний  файл.  Забезпечується 

швидкий  пошук  необхідних  слів,  а  також  підтримується 

можливість  створення  власних  словників.  У програмі:  реалізовані 

підтримка  швидкої  зміни  форми  кросворду,  миттєвого  пошуку, 

підказки  програми,  визначення  у  складі  словників,  автоматичної 

номерації  слів,  системи контролю  за  повтореннями,  неіснуючими 

та хибними словами - все дозволяє збільшити швидкість складання 

і  поліпшити  якість  роботи.  Програма  дозволяє  вставляти  в 

кросворд зображення, змінювати товщину, форму і колір клітинок, 

розмір шрифтів [87];  

Crossword  Set  1.01

  –  автором  є  М. Лосєв.  Програма 

складається  із  трьох  програм:  CrossGrid  (створення  класичних 

кросвордів);  CrossDict  (створення  словника  для  складання 

класичних 

кросвордів); 

CrossJapa 

(створення 

японських 

кросвордів).  За  допомогою  цих  програм  можна  легко  і  швидко 

створювати  класичні  і  японські  кросворди  будь-якої  складності. 

Кросворди можуть бути збережені в текстовому файлі або у файлі 

HTML-сторінки  (за  шаблонами).  Отримані  кросворди  можна 

відразу вирішувати (в інтернет-браузері) або роздрукувати [86];  Eclipse Crossword

, програма автоматично створює кросворди 

за списком слів із ключами, з однакових слів списку вона складає 

декілька  варіантів  кросвордів  з  різними  перетинами  слів,  що 

дозволяє  використовувати  для  створення  кросвордів  у  декількох 

варіантах, або обрати той, що більше подобається, і роздрукувати 

готовий кросворд. Дозволяє доповнювати списки слів, об‘єднувати 

їх,  тим  самим  оперативно  на  будь-якому  етапі  вивчення  теми 
61 

складати кросворди від простих до складних, підсумкових з теми 

або з всього курсу [88] тощо. 

Кросворд  (ребус,  чайнворд,  тощо)  –  зручна  форма 

активізації  пізнавальної  діяльності  учнів,  їх  мислення.  У  процесі 

підготовки  кросворду  учневі  необхідно  ретельно  опрацювати 

теоретичний  і  практичний  матеріал,  звернутись  не  тільки  до 

лекційних матеріалів та підручників, а й до додаткової і довідкової 

літератури. У ході такого опрацювання та відбору матеріалу учень, 

без  сумніву,  більш  глибоко  засвоює  додаткову  інформацію,  яка 

поступово накопичується, формуючи більш високий рівень знань. 

У  той  же  час  нестандартна  форма  завдання  стимулює 

нестандартний  підхід  до  його  виконання,  отже,  активізується  не 

тільки  пізнавальна  діяльність,  а  й  творче  начало  майбутніх 

фахівців  [56, с. 99].  Ефективність  використання  в  навчальному 

процесі  кросвордів  залежить  від  ряду  вимог  щодо  їх  складання, 

А. В. Коваленко [30] визначає такі: 

1. Кросворди необхідно складати таким чином, щоб їх рішення 

не  займало  багато  часу.  По-перше,  одноманітність  діяльності, 

якою  б  цікавою  вона  не  здавалася  спочатку,  з  часом  стомлює, 

призводить до втрати інтересу. По-друге, невиконання цієї вимоги 

може  порушити  збалансованість  роботи  над  різними  аспектами 

діяльності в рамках одного заняття. Оптимальні розміри кросворду 

коливаються  в  межах  20-25  слів  (в  залежності  від  складності 

матеріалу, підготовки групи, етапу навчання);  

2.  Завдання  необхідно  формулювати  однозначно,  ясно  і 

лаконічно.  Важливо  формулювати  завдання  таким  чином,  щоб  їх 

характер  був  адекватний  вже  сформованим  знанням,  умінням  і 

навичкам учнів.  

3.  Доцільно  поєднувати  завдання  різного  ступеня  складності. 

Наявність легких завдань дає шанс кожному учневі досягти успіху 

в розв‗язанні хоча б окремих частин кросворду (а успіх, як відомо, 

стимулює  навчальну  діяльність  в  цілому).  Врівноваженість  між 

полегшеними  завданнями  і  важчими  підтримає  розумову 
62 

активність  учнів,  виключить  втрату  інтересу  до  кросворду  як 

занадто легкого.  

Організація  навчальної  діяльності  учнів  із  використанням 

кросвордів може бути як на розв‗язання, так і на їх складання. При 

організації «на розв‘язання» перший кросворд краще розв‗язувати 

(вирішувати)  всією  групою  спільно  з  викладачем,  аби  на 

конкретних прикладах усунути можливі непорозуміння, пов'язані з 

нерозумінням 

окремих 


завдань. 

Після 


його 

можна 


використовувати як форму самостійної роботи учнів у навчальній 

аудиторії,  змагання  (дидактичної  гри).  При  цьому  можливі  такі 

варіанти організації навчальної діяльності учнів:  

-  індивідуальна  самостійна  робота  одночасно  всієї  групи  або 

частини  учнів,  у  той  час,  як  інші  зайняті  іншими видами  роботи. 

Учням роздається підготовлений рисунок кросворду та вимоги до 

його виконання;  

-  командна  діяльність  –  навчальна  група  розбивається  на  дві 

команди,  кожна  з  яких  отримує  однаковий  кросворд,  ставиться 

умова: «Хто швидше розв‘яже кросворд?»;  

-  у  малих  групах  –  в  змаганні  беруть  участь  три  і  більше 

команди, що мають однакові кросворди. На виконання кросворду 

відводиться  обмежений  час,  тому  показником  успішності  роботи 

кожної  команди  стає  кількість  правильно  розв‗язаних  слів 

кросворда.  

Кожен  із  варіантів  має  свої  переваги.  У  першому  випадку 

створюються  сприятливі  умови  для  індивідуалізації  навчання. 

Крім  того,  цей  варіант  зручний  як  форма  контролю  засвоєння 

навчального  матеріалу,  а  також  перевірки  розуміння  прочитаного 

або  прослуханого  навчального  матеріалу.  Ефективність  двох 

інших  форм  роботи  з  кросвордами  обумовлена  їх  груповим 

характером – групові форми роботи на занятті є одним із факторів 

інтенсифікації  навчання.  У  слабких  учнів  також  має  місце 

внутрішня розумова активність: вони не відхиляються від пошуку 

рішення,  а  намагаються  запропонувати  свої  варіанти  відповідей. 63 

Як  результат,  у  таких  умовах  процес  засвоєння  навчального 

матеріалу виявиться більш продуктивним.  

 

Рис 6.1. Приклад навчального кросворда з предмета спецтехнологія за професією: «Оператор електрозв‘язку», 

«Оператор телекомунікаційних послуг». 

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка