Методика застосування


Етапи створення презентаціїСкачати 124,63 Kb.
Сторінка14/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39
Етапи створення презентації: 

I.

 

Планування  презентації  (

складається  з  визначення  мети, 

формування  структури  й  логіки  подачі  матеріалів,  визначення 

аудиторії,  збирання  інформації,  визначення  основної  ідеї 

презентації,  добирання  додаткової  інформації,  планування 

виступу, створення структури презентації, перевірка логіки подачі 

матеріалів, підготовка висновків); II.  Розробка  презентації 

(структурування  навчального 

матеріалу; 

складання 

сценарію 

презентації; 

підготовка 

медіафрагментів  (аудіо,  відео,  анімація,  текст);  визначення 
27 

кольору  або  дизайну  слайдів  і  самої  презентації;  створення 

(підготовка) слайдів презентації (заповнення слайдів інформацією, 

включаючи  вертикальну  й  горизонтальну  логіку;  відповідність 

текстової  та  графічної  інформації  змістові  презентації;  перший 

слайд  –  це  титульний,  на  якому  треба  представити:  назву, 

прізвище, ім‘я, по-батькові доповідача); налаштування анімацій);

 

III. Репетиція презентації (

перевірки на працездатність усіх 

елементів  презентації,

 

редагування  створеної  презентації 

(відпрацювання  хронометражу,  виправлення  помилок,  перевірка 

роботи всіх гіперпосилань, запис презентацій на носій інформації, 

збереження шаблону презентації)

 

[69]. 


При 

створенні 

навчальних 

презентації 

необхідно 

враховувати низку основних вимог до слайдів: 

●  зміст  інформації  на  слайді  має  бути  ємним,  наочним  і 

логічно  завершеним  –  одна  з  найперших  вимог  щодо  створення 

слайдів.  Використовувати  короткі  слова  й  речення,  обмежити 

використання  простого  тексту.  Заголовки  повинні  привертати 

увагу аудиторії;  

●  обсяг  інформації  слайда  повинен  містити  мінімально 

доцільну  кількість  слів,  бажано  виносити  на  слайд  пропозиції, 

визначення, слова, терміни, які варто записати в зошиті, прочитати 

їх  вголос  під  час  демонстрації  презентації  тощо.  Не  варто 

перевантажувати  слайд  інформацією  (людина  одночасно  може 

запам‘ятати  не  більше  3-х  фактів,  висновків,  визначень). 

Найбільша  ефективність  досягається  тоді,  коли  ключові  пункти 

відтворюються по одному на кожному окремому слайді

●  обсяг  презентації,  взагалі,  не  повинен  бути  менше  

8–10 слайдів. Дослідження свідчать, що для навчальної презентації 

найбільш  ефективний  зоровий  ряд  обсягом  не  більше  20  слайдів 

(оптимально    12–15).  Зоровий  ряд  з  більшої  кількості  слайдів 

викликає втому, відволікає від суті досліджуваної теми. 

●  розміщувати 

інформацію 

на 

слайді 


переважно 

горизонтально. 

Найбільш 

важлива 


інформація 

повинна 


розташовуватися  в  центрі  екрану.  Якщо  на  слайді  є  зображення 


28 

(рисунок, креслення, схема тощо), то підпис має розташовуватись 

під  ним.  Креслення,  малюнки,  фотографії  та  інші  ілюстровані 

матеріали  повинні,  по  можливості,  максимально  рівномірно 

заповнювати поле екранну і бути якісними

●  шрифт  для  написів  та  заголовків  слід  використовувати 

чіткий, крупний. Для заголовків – не менше 32 

пт

. Для інформації 

– не менше 24

 пт

. Не варто змішувати різні типи шрифтів в одній 

презентації.  Для  виділення  інформації  треба  використовувати 

жирний шрифт, курсив або підкреслювання. Не можна зловживати 

великими  (прописні)  літерами  (вони  читаються  гірше  малих 

(рядкових).  Розмір  літер,  цифр,  знаків,  їхня  контрастність 

визначаються необхідністю їх чіткого розгляду з останнього ряду в 

аудиторії; 

●  використання  кольорів  при  оформленні  слайда:  заливка 

фону, літер, ліній має бути переважно в спокійних і теплих тонах, 

що не викликає роздратування й стомлювання очей. Фрагменти, на 

які  треба  звернути  особливу  увагу,  можна  виділити  більш 

яскравим  кольором,  сфокусувавши  на  ньому  увагу  учнів.  На 

одному  слайді  рекомендується  використовувати  не  більше  трьох 

кольорів: один – для фону, один – для заголовку, ще інший – для 

тексту.  Для  фону  та  тексту  потрібно  використовувати  контрастні 

кольори. Оптимальне поєднання кольору шрифту і фону: білий на 

темно-синьому, чорний на білому, жовтий на синьому. Кольорова 

схема повинна бути однаковою для всіх слайдів

●  дотримання  єдиного  стилю  оформлення.  Уникати  стилю, 

який може відвертати увагу від інформації. Допоміжна інформація 

(кнопки  керування)  не  повинна  переважати  над  основною 

інформацією (текстом, ілюстраціями); 

●  необхідно  використовувати  різні  види  слайдів 

для 


забезпечення різноманітності представлення інформації: з текстом, 

таблицями, діаграмами; 

●  не можна перевантажувати слайди зоровою інформацією;  

●  звуковий  супровід  слайдів  не  повинен  мати  різкий  чи 

дратівливий характер, відвертати увагу29 

●  анімаційні ефекти 

доцільно використати для представлення 

інформації  на  слайді.  Не  варто  зловживати  різноманітними 

анімаційними  ефектами,  вони  не  повинні  відвертати  увагу  від 

змісту інформації на слайді; 

●  мультимедійність  у  навчальних  презентаціях:  за  для 

скорочення  часу  на  викладення  навчального  матеріалу  бажано 

звести  текстову  інформацію  до  мінімуму,  замінюючи  її  схемами, 

діаграмами, рисунками, фотографіями, анімаційними фрагментами 

або відеофрагментами; 

●  на перегляд одного слайда варто відводити не менше 2 хв., 

аби учні могли сконцентрувати увагу на зображенні, простежувати 

послідовність  дій,  розглянути  всі  елементи  слайда,  зафіксувати 

кінцевий результат, зробити записи (в разі потреби) [69]. 

 

При  роботі  з  навчальними  презентаціями  на  уроках необхідно 

передусім 

враховувати 

психофізіологічні 

закономірності  сприйняття  інформації  з  екрану:  комп'ютера; 

телевізора;  інтерактивної  дошки;  проекційного  екрану.  Робота  з 

візуальною  інформацією,  що  подається  з  екрана,  має  свої 

особливості,  оскільки  при  тривалій  роботі  викликає  втому, 

зниження  гостроти  зору.  Особливо  трудомісткою  для  зору  є 

робота з текстами. 

Щодо  використання  презентацій,  то  Д.В. Гудов  рекомендує 

дотримуватись таких положень:

 

1)

 слайди презентації повинні містити лише основні моменти 

лекції  (основні  визначення,  схеми,  анімаційні  та  відеофрагменти, 

що відображають сутність досліджуваних явищ); 

2)

 загальна кількість слайдів не повинна перевищувати 20–25; 

3)

 не  варто  перевантажувати  слайди  різними  спецефектами, 

інакше  увагу  учнів  буде  зосереджена  саме  на  них,  а  не  на 

інформаційному наповненні слайда; 

4)

 на  рівень  сприйняття  матеріалу  великий  вплив  робить 

кольорова  гама  слайда,  тому  необхідно  подбати  про  правильне 

забарвлення  презентації,  щоб  слайд  добре  «читався»,  потрібно 

чітко  розрахувати  час  на  показ  того  чи  іншого  слайда,  аби 
30 

презентація була доповненням до уроку, а не навпаки. Це гарантує 

належне сприйняття інформації слухачами [14].  

Приклади  елементів  навчальних  презентацій  з  дисциплін 

професійного  спрямування

 

професій  галузі  зв‘язку  наведені  на 

рис. 3.1–3.2 та у додатках А–Б. 

 

  

 

  

 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка