Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка13/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39
Маркетингові  презентації

  використовують  при  підготовці 

умов  для  майбутніх  торгових  презентацій.  Вони  призначені  для 

масової аудиторії споживачів (проводяться на виставках-ярмарках 

або  в  офісі  покупця),  для  агентів  з  продажу  тощо  (наприклад 

рекламні  ролики  на  телебаченні).  Можуть  використовуватися  всі 

види презентацій. 

Навчальні  презентації

  використовують  викладачі  для 

наочного 

і 

доступого подання 

навчального 

матеріалу.  

Вони можуть бути: 

 

презентаціями зі сценарієм (дає змогу коригувати залежно від аудиторії набір і послідовність подачі матеріалів); 


23 

 інтерактивними  (навчальні  курси  для  самостійного 

опанування);  може  використовуватися  в  локальній  мережі  чи  в 

Інтернеті; 

 автоматичними  (наприклад  відеосупровід  експонатів  у 

музеї тощо). Корпоративні  презентації

  призначені  для  доведення 

інформації  до  працівників  (акціонерів)  корпорації,  зокрема  через 

Інтернет,  що  дає  можливість  отримати  доступ  до  гіпертекстової 

гіпермедійної  системи  World  Wide  Web  (WWW).  Наприклад: 

щорічні звіти; електронні журнали; презентація для акціонерів; для 

служб,  що  працюють  з  персоналом;  з  питань  інвестицій  і 

фінансування  тощо.  У  корпоративних  презентаціях  можуть 

використовуватися всі види презентацій [79]. 

Для розроблення презентацій існує безліч програмам, серед 

них  такі  як:  Microsoft  Office  PowerPoint,  Adobe  Flash, 

OpenOffice.org  Impress,  Powerbullet  Presenter,  ProShow  Producer, 

PPT CREATE, Quick Slide Show, MySlideShow, Corel Presentations, 

Macromedia  Flash  та  інші.  Найпопулярнішою  серед  педагогів 

професійного навчання ПТНЗ є програма PowerPoint, яка входить 

до пакета прикладних програм Microsoft Office.  

Навчальні  презентації  використовуються  як  викладачами, 

так  і  учнями  на  уроках  з  метою  наочної  демонстрації  матеріалів 

власних  розробок  (відео,  фото,  графіки,  діаграм  тощо):  при 

вивченні  нового  матеріалу;  закріпленні  нової  теми;  перевірки 

знань.  Робота  педагога  зі  створення  презентацій  або  розробки 

електронних  навчальних  елементів  може  бути  спільною 

(співпрацею)  з  учнем.  Уроки-конференції,  семінари,  лекції, 

конкурси  тощо  із  застосуванням  НП  підвищують  ефективність 

навчального  процесу,  швидкість  сприйняття  матеріалу  учнем, 

безпосередньо  впливають  на  мотивацію  навчального  процесу, 

вміння  самостійно  здобувати,  осмислювати  й  використовувати 

різноманітну  інформацію  і,  таким  чином,  сприяють  розвитку 

інформаційно-технологічної культури учня.  

 

 
24 

До переваг навчальних презентацій можна зарахувати: 

●  забезпечення групового або індивідуального перегляду (на 

настінному екрані, на комп‘ютері); 

●  використання  як  для  занять  з  безпосередньою  участю 

педагога професійного навчання, так і без його участі (наприклад, 

для самоосвіти); 

●  інтерактивність  мультимедійної  презентації  дає  змогу 

адаптувати  її  під  особливості  сприйняття  учнями  навчального 

матеріалу; 

●  часова  інтерактивність  дає  можливість  учневі  самостійно 

визначати  початок,  тривалість  процесу  навчання,  а  також 

швидкість просування по навчальному матеріалу

●  інтерактивність  при  доборі  потрібної  послідовності 

відображення навчальної інформації забезпечує вільне визначення 

чергувань використання фрагментів інформації; 

●  змістова 

інтерактивність 

дає 

змогу 


змінювати, 

доповнювати чи зменшувати обсяг змістової інформації; 

●  легкість  тиражування,  демонстрація  практично  на  будь-

якому  комп‘ютері,  а  також  є  корисним  засобом  аудіовізуальної 

підтримки  будь-якої  доповіді  –  виступу  на  семінарі,  конференції 

або звіту перед навчальною аудиторією

●  використання  ресурсів  мережі  Інтернет,  сучасних 

мультимедійних енциклопедій та електронних підручників; 

●  доповнення  новими  матеріалами  для  вдосконалення,  тим 

більше, що сучасні програмні та технічні засоби дають змогу легко 

змінювати зміст презентації та зберігати великі її обсяги [20]. 

Систематичне  використання  навчальних  презентацій  на 

уроках з дисциплін професійного спрямування приводить до низки 

наслідків: 

1)

 

відбувається  підвищення  рівня  використання  наочності  на уроці; 

2)

 збільшується продуктивність уроку; 

3)

 встановлюється 

міцний 


міжпредметний 

зв'язок 


з 

дисциплінами 

«інформатика», 

«інформаційні 

технології». 25 

Викладач,  який  створює  і  використовує  навчальні  презентації, 

змушений  звертати  велику  увагу  на  логіку  подачі  навчального 

матеріалу, що позитивно позначається на рівні знань учнів [73]. 

Для  забезпечення  ефективності  навчального  процесу 

необхідно: 

уникати монотонності; враховувати зміну діяльності учнів: пізнання, відтворення, 

застосування; 

орієнтуватися  на  розвиток  розумових  здібностей  учнів, тобто  розвиток  спостережливості,  асоціативності,  порівняння, 

аналогії, виділення головного, узагальнення, уяви тощо

дати  можливість  успішно  працювати  на  уроці  із застосуванням  комп'ютерних  технологій  учням  із  різним  рівнем 

навчальних досягнень;  

враховувати  чинник пам'яті  дитини  (оперативної, 

короткочасної й довготривалої);  

варто обмежено використовувати все те, що введено тільки на рівні оперативної чи короткочасної пам'яті. 

Використання  навчальних  презентацій,  як  одного  з 

доступних  ресурсів  в  електронному  вигляді,  є  найбільш 

затребуваним  сьогодні  в  середовищі  педагогів  професійного 

навчання  в  якості  ілюстративного  матеріалу  до  уроків,  лекцій  і 

навіть  в  якості  основи  для  організації,  наприклад,  практичного 

заняття,  або  експрес-опитування.  Але,  зазначимо,  що  при 

створенні й використанні презентації у навчальному процесі, крім 

традиційних  методичних  вимог  потрібно  дотримуватися  низки 

специфічних  принципів  і  правил  побудови  та  оформлення,  які 

зумовлені  особливостями  сприйняття  людиною  інформації  з 

екрану  при  відтворенні  електронного  продукту.  Практичний 

досвід науковців і практиків показує, що ці, досить прості, правила 

часто недостатньо відомі педагогові професійного навчання, який 

активно використовує презентацію у своїй професійній діяльності, 

що 


призводить 

до 


зниження 

рівня 


якості 

створених 

демонстраційних матеріалів [51]. 26 

Але сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву той факт, що 

в умовах інформатизації освіти змінюється парадигма педагогічної 

науки,  змінюються  структура  й  зміст  освіти.  Більше  того,  з 

активним  впровадженням  навчальних  презентаційних  засобів 

зазнають  докорінних  змін  демонстраційні  та  ілюстративно-

пояснювальні методи, які широко використовуються в традиційній 

методиці,  що  орієнтовані  в  основному  на  колективне  сприйняття 

інформації. 

При  цьому  на  презентації,  що  використовуються  в 

освітньому  процесі,  повинні  поширюватися  основні  вимоги  до 

педагогічних  програмних  засобів: педагогічні

 

(дидактичні; обґрунтування  вибору  тематики;  перевірка  на  педагогічну 

доцільність використання та ефективність застосування); технічні; 

ергономічні; естетичні

На  етапі  створення  навчальної  презентації  педагогові професійного навчання необхідно враховувати: 

 психологічні  (розумові,  інтелектуальні)  особливості  учнів 

(навчальної групи); 

 

мету й очікувані результати навчання 

структуру пізнавального простору;  

розміщення учнів в аудиторії;  

вибір  найбільш  ефективних  елементів  комп'ютерних технологій для вирішення конкретних завдань уроку

 вибір кольору слайдів при оформленні. 
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка