Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка11/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39
1)

 

на  основі  взаємодії

:  синхронна  взаємодія  (відеоконференція, 

аудіоконференція,  бесіда);  асинхронна  взаємодія,  он-лайн  режим 

(конференції на основі WWW, аудіофрагменти, статичні картинки, 

анімація,  відеофрагменти,  WWW,  мультимедійна  база  даних, 

електронні  навчальні  матеріали);  кореспондентський  режим  

(аудіо-,  відеокасети,  CD-ROM); 2)

 

на  основі  використання різноманітних  мультимедійних  телекомунікаційних  технологій

текст;  віртуальні  об‘єкти;  відео  (відеоконференції,  відеокасети, відеофрагменти  –  реальний  відеофрагмент,  слайд);  звук 

(аудіокасети, аудіоконференції, аудіофрагменти – музичні, звукові 

фрагменти, 

проговорювальний 

текст); 

графіка 


(статичне 

зображення, анімація) [22]. 

Відповідно  до  різноманітних  навчальних  завдань,  змісту  й 

мети,  як  зазначають  Н. М. Тимощук  і  Л. І. Довгань  [67], 

мультимедійні  засоби  навчання  можуть  бути  використані  під  час 

пояснення  нового  матеріалу,  чи  елемент  поточного  повторення, 

під  час  окремих  уроків  як  наочна  опора,  посібник  до  самостійної 

роботи,  ілюстрація  або  як  засіб  повторення,  узагальнення  та 

систематизації  знань.  Відповідно  до  цього  змінюється  місце 

мультимедійної  інформації  на  уроці  й  методичні  прийоми  її 

використання. Але, не варто забувати, що МЗН (електронні засоби 18 

навчання) мають відповідати вимогам педагогічної доцільності та 

виправданості  їх  застосування.  Тобто  електронний  засіб 

(мультимедійну  презентацію,  відеодемонстрацію  тощо)  слід 

наповнювати таким змістом, який найбільш ефективно може бути 

засвоєний  тільки  за  допомогою  комп‘ютера,  і  використовувати 

лише тоді, коли це дає незаперечний педагогічний ефект. 

Таким  чином,  у  рамках  узагальнення  та  повторення 

матеріалу  МЗН  можуть  охоплювати  матеріал  кількох  уроків  і 

використовуватися  вже  не  як  джерело  знань,  а  як  основна  або 

додаткова  ілюстрація  до  повторення  чи  засіб  відтворення  та 

систематизації  вже  набутих  знань.  Отже,  застосування 

мультимедійних  засобів  навчання  надає  урокові  специфічну 

новизну,  яка  за  своїм  змістом  і  формою  викладення  має 

можливість  відтворити  за  короткий  час  значний  за  обсягом 

матеріал, а також подати його  у незвичному аспекті, викликати в 

учнів  нові  образи,  деталізувати  нечітко  сформовані  уявлення, 

поглибити здобуті знання. 

Застосування  мультимедійних  засобів  навчання  не  замінює 

користування  підручником  та  іншими  навчальними  засобами,  а 

навпаки, містить власні дидактичні функції та призначення: 

• демонстрацію  рухливих  зорових  образів  у  якості  основи  для 

усвідомленого  оволодіння  навчальним  матеріалом  (особливо  на 

етапі засвоєння нових знань); 

• відпрацювання  в  інтерактивному  режимі  елементарних 

базових умінь; 

• посилення  значущості  та  підвищення  питомої  ваги  в 

навчальному процесі самостійної і дослідницької діяльності учнів; 

• можливість  збільшення  обсягу  окресленої  до  засвоєння 

інформації, а також власної практичної діяльності учня

• збільшення  частки  змістовної  роботи  учня  за  рахунок  зняття 

проблем технічного характеру. 

Серед величезного різноманіття навчальних мультимедійних 

засобів  можна  виділити  ті  з  них,  які  дедалі  більше  набувають 

широкого  розповсюдження  серед  педагогів  професійного 19 

навчання:  мультимедійні  презентації,  відеофрагменти,  навчальні 

фільми,  автоматизовані  навчальні  системи  (мультимедійні 

програмні  засоби),  зокрема  системи  комп‘ютерного  тестування, 

комп‘ютерні  тренажери  тощо.  Їх  використання  педагогом  не 

тільки звільняє його від рутинної роботи в організації навчального 

процесу,  підготовці  до  уроку,  й  дає  можливість  створювати 

навчальну  базу  і  формувати  сучасний  комплекс  інформаційно-

методичного забезпечення дисциплін професійного спрямування в 

електронній формі. До переваг можна зарахувати: 

• можливість  конструювання  електронного  матеріалу  під 

конкретний урок; 

• простоту розробки наявних програмних засобів (ПЗ); 

• можливість поєднання різних програмних засобів

• можливість  адаптації  до  умов  і  потреб  конкретного 

навчального  закладу  незалежно  від  комп'ютерів  і  ПЗ,  які 

використовуються; 

• сприяння активізації пізнавальної діяльності учнів ПТНЗ. 

МЗН  повинні  відповідати  меті  і  завданням  навчання  й 

органічно 

вписуватися 

в 

навчально-виробничий процес.  

Вони  мають  безперечні  переваги  над  іншими  навчальними 

технологіями: поєднання логічного й образного способів (шляхів) 

засвоєння  інформації;  наочність  аудіовізуальної  інформації  та 

зручність  сприйняття;  зручна  інтерактивна  форма  представлення; 

мобільність  і  компактність;  можливість  оперативного  внесення 

змін [67].  

Для того, щоб педагог професійного навчання міг ефективно 

створювати  й  використовувати  в  навчальній  діяльності 

мультимедійні  засоби  навчання,  йому  необхідно,  по-перше, 

визначити:  які  теми  варто  «підтримувати»  МЗН  і  для  вирішення 

яких  дидактичних  завдань;  які  програмні  засоби  доцільно 

використовувати  для  створення  й  виконання;  які  попередні 

спеціальні вміння роботи на комп'ютері повинні бути сформовані в 

учнів;  як  організувати  урок  за  допомогою  комп'ютера  [73].  20 

По-друге,  дотримуватись  алгоритму  створення  і  використання 

електронних продуктів. Для цього виділимо наступні етапи: 

1)

 вибір розділу або теми в програмі з навчальної дисципліни; 

2)

 аналіз  змісту  який  стосується  обраного  фрагменту 

навчальної  діяльності  і  методики  його  викладання  з  метою 

обґрунтування  необхідності  проведення  уроків  з  використанням 

електронних засобів навчання

3)

 

проектування  набору  знань  для  уроків  з  комп‘ютерною підтримкою; 

4)

 вибір програмних засобів для розробки завдань

5)

 розроблення  завдань  з  використанням  електронних 

програмних засобів; 

6)

 

експертиза, апробація і редагування розроблених завдань; 7)

 

розробка методичних рекомендацій для вчителя й учня. Впровадження  мультимедійних  засобів  навчання  значно 

підвищує 

якість 

презентації 

навчального 

матеріалу 

та 

ефективність  його  засвоєння  учнями,  збагачує  зміст  навчально-виробничого  процесу,  підвищує  мотивацію  до  опанування 

професією,  вивчення  дисциплін  професійного  спрямуваня, 

створює  умови  для  більш  тісної  співпраці  між  педагогом 

професійного навчання й учнем. Також вони надають можливість 

системно  використовувати  на  практиці  навчально-педагогічні 

розробки,  що  допоможе  інтенсифікувати  навчальний  процес  у 

ПТНЗ  та  забезпечить  перехід  від  механічного  засвоєння  знань  до 

оволодіння  вмінням  самостійно  здобувати  ці  нові  знання, 

реалізовувати  ідеї  розвиваючого  навчання  інформаційно-

технологічної  культури,  професійної  мобільності  майбутнього 

кваліфікованого робітника. 

 

 1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка