Методика застосуванняСкачати 124,63 Kb.
Сторінка10/39
Дата конвертації24.03.2020
Розмір124,63 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39
2.

 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ ДИСЦИПЛІН 

ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

Сучасні ІКТ вимагають від педагога професійного навчання впровадження  нових  підходів  до  навчання.  Це  не  традиційна 

система  плюс  комп‘ютер,  це  зовсім  інший  навчальний  процес, 

який  має  забезпечувати  розвиток  професійних  знань,  умінь  і 

навичок  учнів,  їх  комунікацію,  творчість,  самовдосконалення, 

постійну  самоосвіту  і  врешті,  інформаційно-технологічну 

культуру.  

В  усіх  сферах  освіти  ведуться  пошуки  шляхів  підвищення 

якості  навчання  з  використанням  комп‘ютерної  техніки, 

інформаційно-комунікаційних  і  мультимедійних  технологій. 

Сьогодні  на  їх  базі  в  освіті  створено  багато  сучасних  засобів 

навчання з дисциплін різного галузевого спрямування. Водночас у 

процесі  реформування  сучасної  освіти  загострилася  проблема 

нестачі  або  повної  відсутності  з  деяких  дисциплін  сучасних 

засобів навчання (підручників, навчальних видань, інформаційно-

методичної  літератури,  зокрема  електронних  та  мультимедійних 

засобів  навчання)  для  ПТНЗ.  Педагоги  професійного  навчання  у 

системі професійно-технічної освіти з метою подолання прогалин 

та  з  власної  ініціативи  розробляють  необхідні  засоби  навчання, 

навчально-методичні  матеріали  та  посібники  для  учнів  з 

використанням  інформаційно-комунікаційних  і  мультимедійних 

технологій (МТ). Тому, на нашу думку, проблема використання у 

навчальному  процесі  ІКТ  і  МТ  та  створення  на  їх  базі  сучасних 

засобів навчання сьогодні надзвичайно актуальна. 

Проблема  застосування  інформаційних  технологій  у 

навчанні  активно  досліджується  у  нашій  країні  вже  багато  років. 

Визначаються  функцій,  які  можуть  бути  покладені  на 

інформаційні  технології  у  навчальному  процесі  (І. Булах, 

Р. Гуревич,  А. Гуржій,  В. Житомирський,  Ю. Жук,  О. Комісарова, 

О. Ляшенко,  Ю. Машбиць,  Ю. Рамський  та  ін.);  досліджуються 16 

особливості  діяльності  та  спілкування  „педагог–учень‖  з 

використанням  ІКТ  (А. Брушлинський,  Т. Габій,  А. Матюшкін, 

Є. Машбиць,  Н. Морзе,  О. Тихомиров  та  ін.);  створюються  теорії 

навчання 

з 

використанням інформаційних 

технологій, 

розроблюються  і  впроваджуються  комп‘ютерно  орієнтовані 

методики  навчання.  Аналіз  наукових  праць  вітчизняних  учених 

Р. Гуревича,  М. Жолдака,  М. Кадемії  та  ін.  вказує  на  те,  що  на 

даний  час  ведуться  пошуки  нових  форм  і  методів  щодо 

застосування  мультимедійних  програмних  засобів  у  навчальний 

процес ПТНЗ.  

Технології,  які  дають  змогу  за  допомогою  комп‘ютера 

інтегрувати, обробляти й водночас відтворювати різноманітні типи 

сигналів, різні середовища, засоби і способи обміну інформацією, 

називаються 

мультимедійними 

[22, 


с. 532]. 

Мультимедіа 

технології  –  інтерактивні  технології,  що  забезпечують  роботу  з 

нерухомими зображеннями, відеозображенням, анімацією, текстом 

та звуковим рядом [12]. 

Мультимедія  (англ.  multimedia,  від  лат.  multum  –  багато  та 

англ.

 

medium  –  засіб,  спосіб)  –  інформаційна  технологія,  яка 

поєднує  в  одному  програмному  продукті  різноманітні  види 

інформації:  тексти,  ілюстрації,  аудіо-  і  відеоінформацію  тощо). 

Завдяки  новому  рівню  інтерактивного  спілкування  „учень–

комп‘ютер‖ 

ця 

технологія сприяє 

поліпшенню 

умов 

навчання [53, с. 201].  Використання  мультимедійних  технологій  дає  змогу, 

заощаджувати  час,  підвищує  дієвість  навчальних  матеріалів. 

Мультимедійна  інформація  виділяється  чіткістю,  лаконічністю, 

доступністю.  У  процесі  роботи  з  нею  учні  вчаться  аналізувати, 

висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на 

комп‘ютері  і  використовувати  інформаційно-телекомунікаційні 

технології.  Якщо  застосування  мультимедійних  технологій  

добре 


продумане, 

заняття 


буде 

образним, 

наочним,  

цікавим, життєвим, допоможе розвивати в учнів уміння працювати 

в парах і групах [67].  17 

За  співвідношенням  параметрів  доступності,  гнучкості  та 

ефективної дії на учнів найперспективнішими для використання у 

навчальному  процесі  є  мультимедійні  засоби  навчання  (МЗН).  Їх 

впровадження  у  навчально-виробничий  процес  підготовки 

майбутніх  кваліфікованих  робітників  галузі  зв‘язку  сприяє 

значному  поліпшенню  засвоєння  учнями  навчального  матеріалу  з 

дисциплін  професійного  спрямування,  а  також  розвитку  їхньої 

інформаційно-технологічної культури. 

Мультимедійні  засоби  навчання  Н. Задорожна  визначає  як 

«комплекс  апаратних  і  програмних  засобів,  що  дозволяють 

користувачеві  спілкуватися  з  комп‘ютером,  використовуючи 

різноманітні  природні  для  себе  середовища:  графіку,  гіпертексти, 

звук  анімацію,  відео»  [22,  с. 532].  Та  класифікує  їх:  


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка