Методика викладання економічннх дисциплін ПредметомСкачати 109,29 Kb.
Сторінка1/10
Дата конвертації31.12.2018
Розмір109,29 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Методика викладання економічннх дисциплін
Предметом вивчення навчальної дисципліни є навчальний процес у вищому закладі освіти у всіх його формах з вивчення економічних дисциплін та методи викладання економічних дисциплін. Предмет має міцне міждисциплінарне підґрунтя й широкі інтернаукові зв’язки.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни


1.1. Вивчення навчальної дисципліни ставить за мету надання студентам магістратури теоретичних знань та практичних навичок, потрібних для викладання економічних дисциплін вищого навчального закладу, для підготовки дидактичного матеріалу з економічних дисциплін, для розробки методичного забезпечення різних форм контролю та адекватного оцінювання знань студентів з економічних дисциплін.
1.2. Основними завданнями вивчення “Методики викладання економічних дисциплін” як модулю дисципліни «Педагогіка вищої школи» є надання допомоги студентам у вивченні закономірностей навчання і виховання студентів вищої школи, організації їх наукової та професійної підготовки, сформувати системні знання про особливості викладання економічних дисциплін в сучасній вищій школі, виховати уміння і навички використання різноманітних форм організації навчання, методів, прийомів та засобів викладання економічних дисциплін. Вивчення цієї дисципліни - невід’ємна складова підготовки студентів до майбутньої самостійної діяльності у професійній роботі як економіста, так і викладача.

Опанування предметом дисципліни сприяє проходженню асистентської практики у формі розробки методичного забезпечення та проведення окремих лекційних і практичних занять зі студентами молодших курсів під наглядом провідного викладача.


1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

  • Актуальні проблеми сучасної вищої школи України та економічної освіти в контексті інтеграції до європейського освітнього простору в умовах реалізації положень Болонського процесу;

• Систему організаційних і дидактичних заходів, що спрямованих на реалізацію змісту економічної освіти і формування економічного мислення;

• Нормативно-правову базу організації навчального процесу та вивчення економічних дисциплін; стандарти вищої економічної освіти;

• Основні види занять у вищих навчальних закладах (лекції; лабораторні, практичні, семінарські, індивідуальні заняття; консультації; самостійна робота студентів; індивідуальні завдання; практична підготовка студентів);

• Систему контрольних заходів: поточний і підсумковий контроль, семестровий контроль (екзамен, диференційований залік, семестровий залік, модульний контроль); державна атестація студента;

• Структуру навчального часу студента;

• Структуру робочого часу викладача економічних дисциплін;

• Форми навчання (денна, вечірня, заочна, екстернат, дистанційна);

• Організацію та підготовку науково-методичного забезпечення вивчення економічних дисциплін;вміти :

  • Готувати навчально-методичні матеріали для проведення лекцій, практичних та семінарських занять з економічних дисциплін;

• Розробляти методичне забезпечення для здійснення діагностичних процедур оцінювання рівня знань студентів з економічних дисциплін;

• Читати лекції в студентській аудиторії з економічних дисциплін;

• Проводити семінарські, практичні та лабораторні заняття з економічних дисциплін;

• Проводити модульні контрольні роботи, заліки та іспити з економічних дисциплін;

• Організовувати виховні заходи для студентів;

• Досліджувати якість навчально-виховного процесу, викладання економічних дисциплін та розробляти заходи щодо її підвищення;

• Використовувати сучасні технології навчання та викладання економічних дисциплін у вищій школі;

• Використовувати інновації в організації вивчення економічних дисциплін у вищій школі;

• Готувати наукові роботи з проблем організації та вдосконалення навчально-методичного та виховного процесу у вищій школі.


Каталог: wp-content -> uploads -> programs of courses -> enterprise economics
uploads -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
uploads -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі
uploads -> Багатоаспектна модель підручника з російської мови для іноземних студентів у вищих навчальних закладах України
uploads -> Кучеренко І. В. Екологічне виховання як один з аспектів
uploads -> Звіт методичної комісії природничо-математичних дисциплін за 2015-2018 н р
enterprise economics -> Тренінг з «Економіки підприємства» Метою дисципліни
programs of courses -> Програма з дисципліни «трансформація економічних систем»
enterprise economics -> Організація виробництва


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка