Методика позаурочної діяльності та соціально виховної роботи Тип дисципліниСкачати 63,82 Kb.
Дата конвертації24.03.2020
Розмір63,82 Kb.


Методика позаурочної діяльності та соціально

-

виховної роботи

 

Тип дисципліни

обов’язкова

 

          

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

 

Семестр

 7

 

Обсяг дисципліни

загальна кількість годин –

 

30 (кредитів ЄКТС – 

1), аудиторні години –

 20 

(лекції – 10 

год., практичні –

 

10 год.); самостійна робота – 10 

год.


 

Лектори

:

 

кандидат  педагогічних  наук,

 

доцент 


Колток  Леся  Богданівнавикладач

 

Даниляк 

Руслана Зеновіївна

 

 

Результати навчання:

 

У результаті вивчення дисципліни

 

студент 


повинен

 

з н а т и

 :

.

поняття: освіта, школа, система виховання, національне виховання, принципи національного  виховання,  позакласна  робота,  позаурочна  діяльність,  позашкільний  навчально

-

виховний  заклад,  принципи  позакласної  роботи,  критерії  вихованості,  педагогічна  діагностикаметодика вивчення особистості, важковиховуваність, види позакласної діяльності, міжособистісні 

відносини,  технологія  виховного  заходу,  родинне  виховання,  досвід  української  народної 

педагогіки, неблагополучні сім'ї, сучасні дитячі та юнацькі організації.

 

         

в м і т и

:

     


реалізовувати в позакласній роботі знання про мету, завдання, принципи,  методи 

та форми національного виховання;

 

всебічно і глибоко вивчати особистість кожної дитини та класного  колективу  з  метою  подальшого  врахування  цієї  інформації  у  процесі  позакласної 

роботи;


 

ефективно працювати з сім’ями учнів

залучати учнів до активної та творчої участі у виховній  роботі  на  засадах  принципів  добровільності,  врахування  інтересів  і  здібносте 

кожної дитини, гуманізації і демократизації тощо.

 

         

Спосіб навчання: 

аудиторні та самостійні заняття. 

          

Необхідні  обов’язкові  попередні  та  супутні  дисципліни

Педагогіка,  Теорія  виховання, 

Дидактика. 

 

  Зміст  дисципліни

:

 

Загальні  питання  позаурочної  діяльності  в  національній  школі. Шляхи  вивчення  особистості  молодшого  школяра  та  учнівського  колективу.  Методика 

роботи  по  запобіганню  правопорушень  неповнолітніми  у  початковій  школі.  Зміст  і  методи 

позакласної  діяльності  учителя  та  учнів  у  початковій  школі.  Прийоми  педагогічного 

спілкування  Організаційні  аспекти  позакласної  виховної  роботи.  Технологія  виховного 

заходу. Планування та облік виховної роботи в початкових класах. Методика роботи вчителя 

з  батьками  з  метою  підвищення  їх  педагогічної  культури  на  засадах  української  культури. 

Сучасні дитячі та юнацькі організації та їх діяльність в Україні.

 

Рекомендована література: 

1.

 Буган  Ю.В.  та  ін.  Шкільні  свята  та  розваги  /  Ю.В.  Буган. 

Тернопіль:  Богдан,  1996. 214с.


 

2.

 Карпенчук С.Г. Теорія  і методика виховання / С.Г. Карпенчук.

К.:  Вища школа, 1997. 304с.


 

3.

 Кобрій  О.,  Чепіль  М.  Методика  позаурочної  діяльності  /  О.  Кобрій,  М.  Чепіль. 

Дрогобич, 1999.97с.


 

4.

 Бех І.Д. Концепція виховання особистості / І.Д. Бех  // Рад. шк., 1991. 

№ 5. С. 25


-29. 

5.

 Гончаренко  С.У.  та  ін.  Концепція  позакласної  виховної  роботи  загальноосвітньої 

школи / С.У. Гончаренко // Рад. шк., 1991. 

№6. 


С. 10


-14. 

6.

 Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання / С.Г. Карпенчук. 

К.: Вища школа, 1997.-

310 с. 


 

7.

 Фіцула М.М. Правове виховання учнів / М.М. Фіцула. 

К.: Академія, 1997. – 

С. 59


-90. 

 

Форми  та  методи  навчання

лекції,  семінарські

 

заняття,  самостійна  робота,  виконання індивідуальних завдань.

 

 Методи і критерії оцінювання:

 

 Поточний  контроль  (60  %):  опитування  за

 

матеріалами  курсу  на  семінарських 

заняттях;  оцінювання  аудиторної  практичної  роботи,  індивідуальних  домашніх 

завдань.

  

Підсумковий  контроль  (40  %):  співбесіда  з  лектором  за  питаннями  самостійного 

опрацювання матеріалів курсу; 

 

 залік (7 семестр).

 

   

Мова навчання 

українська. 

       

Кафедра педагогіки те методики початкової освіти.

 Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка