Методичний супровід молодих вихователів з питання «Патріотичне виховання у контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини дошкільного віку»


Методична робота в дошкільному навчальному закладіСкачати 171,34 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації09.01.2020
Розмір171,34 Kb.
1   2   3
Методична робота в дошкільному навчальному закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки й педагогічному досвіді, на конкретному аналізі навчально-виховного процесу система взаємозалежних дій і заходів, спрямованих на всебічне підвищення кваліфікації й професійної майстерності кожного вихователя (включаючи заходи щодо керівництва професійною самоосвітою, самовихованням, самовдосконаленням педагогів), на розвиток і підвищення творчого потенціалу педагогічного колективу ДНЗ в цілому, а в остаточному результаті на вдосконалення навчально-виховного процесу, досягнень оптимального рівня виховання й розвитку конкретних дітей.

Родинам вихованців і педагогам дошкільного закладу — відведена важлива роль на формування духовного світу дитини в силу свого постійного й тісного контакту з малятами, високого авторитету і довіри з їхнього боку. Та не всі дорослі, які причетні до справи виховання дошкільника, готові до цієї відповідальної місії?

Провідне місце у підвищенні професійної майстерності педагогів відводиться самоосвіті. Допомогу педагогам надають тематичні добірки матеріалів у методичному кабінеті дошкільного закладу, використання інтернет-ресурсів для самостійного пошуку інформації, та цілеспрямоване консультування педагогів і батьків, проведення семінарів, майстер-класів з застосуванням інтерактивних форм і методів, які сприяють підвищенню професійного рівня та формування інноваційної компетентності педагогів вихователем-методистом.

Треба зазначити, що вирішити завдання підвищення кваліфікації педагогічних кадрів можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити та інтерресурси.

Оскільки духовний потенціал особистості проявляється через її духовні потреби та цінності (інтелектуальні, моральні, естетичні), емоційну культуру, моральні та естетичні ідеали, світогляд, здатність до творчості, основні шляхи його формування у дошкільному дитинстві лежать у площині соціально-морального, емоційно-ціннісного, пізнавального, художньо-естетичного і креативного розвитку дитини. Реалізація духовного потенціалу і дорослої людини, і дитини можлива на основі сформованої (у дошкільника — закладених основ) духовної культури, компонентами якої (за П. Щербанем) є інтелектуальна, моральна, комунікативна, художньо-естетична, національна, родинно-побутова, екологічна, правова, християнська, морально-етична культури тощо. [1]

В методичному кабінеті дошкіьного навчального закладу варто створити бібліотеку, яка включає в себе довідкову, наукову, методичну літературу, а також літературу, яка висвітлює досвід колег та допомагає планувати роботу з дітьми.

Професіоналізм приходить не тільки з досвідом, він залежить від багатьох різних факторів: освіти, особистих здібностей, мотивації до роботи, її змісту, умов життя, впливу колективу тощо. Однак, цілеспрямоване, правильно організоване навчання відіграє у становленні, формуванні професіонала неабияку роль. Звідси і випливає завдання дошкільного навчального закладу – чітко спланувати систему методичної роботи з педагогічним колективом, особливо з молодими спеціалістами. Важливо для молодих спеціалістів призначити педагогів-наставників, які будуть повсякчас поряд, передаватимуть свою майстерність у плануванні, організації роботи, пошуку цікавих форм і методів роботи з дітьми, створенні предметно- розвивального середовища для дітей, яке повинно час від часу змінюватись, наповнюватись цікавим змістом. Важливо молодих спеціалістів долучити до створення куточків самостійної художньої діяльності, національних куточків, міні-музеїв народно-прикладного мистецтва, осередків театралізованої діяльності, де діти мають змогу реалізувати отримані знання в продуктивній діяльності.

Важливою і цікавою формою роботи є майстер-класи, які ведуть найбільш досвідчені, творчо працюючі педагоги. Так майстер-клас на тему «Використання інноваційних технологій в процесі організації життєдіяльності дітей раннього віку» сприятиме усвідомленню педагогами – початківцями ролі пальчикових ігор з віршованим супроводом, малих фольклорних жанрів, народних ігор урозвитку мовлення дітей раннього віку та формуванні патріотичних почуттів, а саме: любові та поваги до людей найближчого оточення, членів родини, вихователів.

Завданням семінарів – практикумів є ознайомлення педагогів з новими педагогічними ідеями, технологіями, цікавими підходами до організації навчально-виховного процесу, реалізації завдань річного плану, поставлених перед колективом:


 • Модернізація роботи ДНЗ через поєднання Базового компоненту дошкільної освіти в Україні, державних програм , прогресивних ідей та педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.

 • Формування у дошкільників рис громадянина української держави, духовності, моральності, правової культури спонукає до проведення таких форм методичної роботи як консультації, педагогічні читання, мозкові штурми, теоретичні семінари та семінари- практикуми, творчі лабораторії тощо. Беручи активну участь в таких методичних заходах, педагоги- початківці поповнюють та систематизують знання, набувать практичного досвіду від педагогів-наставників.

Відповідаючи на вимоги часу, запити суспільства, у контексті духовного розвитку особистості важливо здійснювати виховання в дітях патріотизму і толерантності до людей різних національностей, досягти цього можливо активізацією емоційної сфери дошкільника на основі широкої поінформованості про історію, традиції, культуру рідної країни.

Тільки планомірна, творча робота педагогів, дасть можливість кожній дитині здобувати знання та реалізовувати їх у продуктивній, ігровій, трудовій, театралізованій, пошуково-дослідній, зображувальній діяльності і здобувати навички та вміння, які необхідні для формування особистості, здатної вважатися достойним членом суспільства, країни, в якій проживає.

Патріотичні почуття дітей дошкільного віку засновуються на інтересі до найближчого соціального, природного і культурного оточення (сім'ї, батьківського дому, рідного міста, села, країни, традицій та звичаїв свого народу).

Позитивне ставлення до світу закладається на основі виховання любові та поваги до найрідніших людей (мами, тата, бабусь, дідусів, братів, сестер), усвідомлення тісного взаємозв’язку між поколіннями. Педагоги нашого закладу приділяють увагу формуванню у дошкільників дієвих емпатійних проявів щодо близьких, рідних людей засобами художньої літератури, бесід, розглядання сюжетних картин, проведенням цікавих зустрічей з близькими рідними людьми, які вводять дітей в світ професій, що дає змогу зрозуміти, що таке доброта, турбота, вдячність, взаємодопомога - вчать проявляти ці почуття у повсякденні, цінувати членів своєї сім’ї й теплоту рідної домівки.

Педагогічним колективом впроваджується в навчально-виховний процес Українська народна педагогіка (автор М.Г. Стельмахович) де широко розкривається народна творчість, практика сімейного виховання. Практика народного виховання передбачає формування в кожної людини моральних оцінок з позицій добра і справедливості, що випливає з народного поняття моралі: моральний той, хто цнотливий, шляхетний, доброчесний, праведний. Сюди належать і такі поняття, як людська гідність, честь, людяність, колективізм, усі вони конкретизовані в моральному кодексі народу, основні принципи якого яскраво представлені у фольклорі, зокрема в народних прислів’ях і приказках. В основу моральності народна педагогіка кладе любов до рідного краю, ставлення людини до праці, до людей і до себе особисто. [13, с.58] Наприклад, українські народні прислів’я і приказки закликають любити Батьківщину, рідний край («Кожному мила своя сторона»), захищати її («За рідний край – хоя помирай», «Нуте, браття, або перемогу добути, або дома не бути!»), цінувати працю («Без труда нема плода», «Труд чоловіка кормить»), поважати гідність чесної людини («Хто принижує чужу честь, той і свою топче»), цінувати справжню дружбу («Для приятеля нового не пускайся старого»), бути вимогливим до себе («Не лінися рано вставати та замолоду більше знати»). Народна педагогіка прищеплює дітям любов до матері, сім'ї і домівки, рідного краю, де людина народилась, росте й мужніє («Як матір покинеш, то й сам загинеш», «Негідником той називається, хто рідної домівки цурається», «Грудка рідної землі дорожча від пуда золота», «Як будеш землі триматися, то будеш від неї сили набиратися»).

Чудовим способом посилення патріотичних почуттів є українські народні казки і легенди на героїчні теми де уславлюються ті, хто відстоює честь і незалежність Батьківщини. Наприклад, у казці про Іллю Муромця і Солов'я – Розбійника натхненно звучать такі слова: «Ти як будеш на руській землі, то весь час будеш од землі сили набиратися». Не випадково в легенді «Про запорожців» підкреслюється, «що на своїй землі їх (запорожців) ніхто не міг узяти. Так вони як куди їхати, то зараз землі під устілку накладуть, у шапки понасипають та й ідуть.

За оцінкою української народної педагогіки, праця є основним критерієм моральної гідності людини. Враховуючи діагностичні дані педагогічного колективу,фаховий рівень педагогів методична служба ДНЗ плануючи роботу по удосконаленню педагогічної майстерності, особливу увагу звертає на молодих спеціалістів, надає належного значення інтерактивним методам роботи під час яких всі педагоги приймають активну участь у обговоренні теми, проявляють творчість, ініціативу, молоді переймають досвід старших колег тощо. Реалізація завдання річного плану 2014-2015 навчального року: «Економічне виховання дошкільників (рання профорієнтація дошкільників засобами економічного виховання)» спонукало педпрацівників до підбору ефективних форм, інтерактивних методів і прийомів навчаня з метою реалізації завданя.

Організований семінар-практикум на тему: «Основні складові трудової діяльності дошкільників», метою якого було:

- активізувати знання педагогів з питань трудового виховання;

- з’ясувати ступінь підготовленості педагогів до реалізації завдань трудового виховання і стимулювати їх до самоосвіти;

- сприяти підвищенню рівня професійної майстерності педагогів;

- спонукати педагогів до творчого самовираження.

Вихователі виявили достатній рівень знань з розділу і допомогли молодим спеціалістам зрозуміти важливість праці, трудового виховання у всебічному розвитку дітей.

Підсумковим етапом було проведення «майстер-класу» де було представлено організацію колективної праці старшими дошкільниками «Виготовлення пиріжків з дріжджового тіста». До роботи долучилися кухарі дошкільного закладу, мама – кондитер. Діти отримали велике задоволення від зустрічі, від спільної роботи по приготуванню тіста, ліпленню та випіканню пиріжків, кульмінаційного моменту – запрошення батьків на «чаювання».

Патріотичне виховання передбачає також ознайомлення дітей дошкільного віку з природою рідного краю. При цьому акцентується увага на красі, розмаїтті, багатстві та особливостях природного довкілля нашої країни, виховується любов до рідного краю. Дошкільникам даються уявлення про різні типи природних ландшафтів України (гори, луки, степи, ліси, водойми тощо), особливості рослинного і тваринного світу, визначні природні об’єкти (найбільші річки, озера, найвищі гори, природні заповідники), характерні для певної місцевості кліматичні умови тощо.

Місячники педагогічної майстерності, які проходять щорічно у вересні-жовтні і присвясені річниці з дня народження В.О. Сухомлинського свідчать про глибоке шанування педагога-новатора, використання його гуманної педагогіки у практиці роботи з дітьми виховання на його творах у дітей поваги до батька-матері, родини, природи тощо.

Вихователі розуміють, що виняткового значення у вихованні особистості дитини й розвитку її духовних цінностей В. Сухомлинський надавав особистості педагога. На його думку, лише духовно багатий, морально довершений вихователь здатний збагнути складну, часто сповнену суперечностей душу дитини і плекати у неї паростки духовності. [10, с.213]

Формування морально-духовних цінностей у працях В.Сухомлинського розглядається як шлях від поняття до переконання, що включає виховання моральних почуттів, ідеалів, знань, вчинків, звичок. І тут на допомогу приходять його твори, які широко культивуються в навчально-виховному процесі нашої установи. [10, с.245]

Педагогічні читання за творами В.О.Сухомлинського «Серце віддаю дітям», «Школа під голубим небом» переконали педагогів в тому, що вивчаючи з дітьми азбуку моральної культури, слід використовувати методи роз'яснення, переконання, повчання, спонукання до діяльності. Ти живеш серед людей. Не забувай, що кожний твій вчинок, кожне твоє бажання позначається на людях, що тебе оточують. Знай, що є межа між тим, що тобі хочеться, і тим, що можна. Перевіряй свої вчинки, запитуючи сам себе: чине робиш ти зла, незручності людям? Роби все так, щоб людям, які тебе оточують, було добре». [10,с.247]

В И СН О В О К:

Дошкільне дитинство є самим сензетивним в оволодінні загальними людськими знаннями, уміннями, у набутті психічних якостей, необхідних для життя (оволодіння мовою, орієнтація у просторі й часі, сприймання, мислення, уява, прилучення до творів мистецтва, формування стосунків з людьми тощо). Пізнаючи навколишній світ, розвиваючись розумово, дитина вчиться спостерігати, робити висновки, порівнювати, узагальнювати, у неї виникає інтерес до пізнання причини явищ, відкриття, суттєвих зв'язків між речами.

Тільки той педагог – дошкільник, який спрямований на вивчення та впровадження в практику роботи теорію і методики навчання і виховання, українознавства, родинної та етнопедагогіки, досягнень сучасної педагогічної науки, оволодіння сучасною методологією, збагачення досвіду новими прогресивними методами і способами навчання і виховання, впровадження новітніх теоретичних розробок, позитивного досвіду, сучасних педагогічних технологій з теми, може вповній мірі забезпечити становлення людини, формування її духовності, закласти фундамент духовного світу особистості (знання, розум, віра та переконання), перетворити зовнішні моральні норми у внутрішні мотиви діяльності.

Складний процес становлення людини, формування її духовності відбувається під впливом цілого ряду умов (об'єктивні природні і соціальні фактори, у яких живе людина, виховний вплив на особистість, прилучення особистості, що формується, до участі в практичній діяльності, самовиховання). Фундамент духовного світу особистості становлять знання, розум, віра та переконання. Віра та переконання складають основу формування світогляду особистості. Аналіз наукових джерел дозволив виявити деякі особливості формування духовних цінностей у дітей старшого дошкільного віку, переконатися, що механізм формування духовних цінностей базується на перетворенні зовнішніх моральних норм у внутрішні мотиви діяльності.

Л І Т Е Р А Т У Р А: 1. Андрусич Н. Духовність – у полі зору педагогів. «Дошкільне виховання», №4, 2004р.

 2. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. Наказ Міністерства освіти науки молоті та спорту України від 22.05. 2012 року № 615.

 3. Богуш А.М. Духовні цінності в контексті сучасної парадигми виховання. «Виховання і культура» №1- 2001. ст.7.

 4. Бондаренко Н.Б. З думками про майбутнє. «Дитячий садок» №19(259)-2004.,ст. 1.

 5. Долинна О., низовська О. Розвиток духовного потенціалу особистості дошкільника. «Дошкільне виховання» №9- 2013-

 6. Кононко О. Інтерактивні методи, як засіб оптимізації роботи з педагогічним колективом. «Вихователь-методист» №6-2012-4

 7. Ладивір С. Родинні джерела духовності. «Дошкільне виховання» №5-2012

 8. Окерешко О. самоосвіта – найважливіша умова професійного росту педагога. «Психолог Дошкілля» №6- 2012-34

 9. Пепіл Л. Мудра любов плекає особистість. «Палітра педагога» №2-2012-

 10. Сухомлинський В.О. Серце віддаю дітям. / В.О. Сухомлинський. Київ, Радянська школа, 1977, т. 3, с. 304.

 11. Сухопарова І. Пізнавати світ серцем і розумом. «Дошкільне виховання» №5-2012-

 12. Сухорукова Г. Виховання людяності – проблема сучасності. «Дошкільне виховання» №8- 2012-

 13. Стельмахович М. Українська народна педагогіка.

Використані наступні інтернет-ресурси:

 • www.ird.npu.edu.ua/files/didenko.pdf

 • dspace.udpu.org.ua:8080/.../profesiyne_stanovl...

 • http://vihovateli.com.ua/cons/3071-priobshchenie-detej-doshkolnogo-vozrasta-k-istokam-traditsiyam- maloj-rodiny.html

 • http://iitzo.gov.ua/dokumenty/lysty-monmolodsportu/

 • http://dnzromashka.rv.ua/index.php/polisyanka/z-dosvidu-roboti/65-prezentatsiya-dosvidu-roboti- perekhodko-oleni-rostislavivni

 • http://www.kharkivosvita.net.ua/files/Velenteenko.pdf

 • iitzo.gov.ua/wp.../Долинна-духовність.docКаталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка