Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»Скачати 471,73 Kb.
Сторінка1/28
Дата конвертації23.03.2020
Розмір471,73 Kb.
ТипМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Методичні вказівки до вивчення дисципліни


Київ – 2016

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»


ФІЛОСОФСЬКО-АКСІОЛОГІЧНІ ВИМІРИ

СУЧАСНОЇ ОСВІТИ
Методичні вказівки до вивчення дисципліни

СВО «доктор філософії»

спеціальність 033 – філософія

денна форма навчанняРекомендовано Вченою радою ФСП КПІ ім. Ігоря Сікорського

Київ – 2016Філософсько-аксіологічні виміри сучасної освіти: методичні вказівки до вивчення дисципліни, СВО «доктор філософії», спеціальність 033- «філософія» / Уклад. Колотило М.О. – К.: НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського», 2016. – 33 с.


Рекомендовано Вченою Радою ФСП

НТУУ«КПІ імені Ігоря Сікорського»

(Протокол № 5 від 26.12.2016 р.)

Навчальне видання


Філософсько-аксіологічні виміри сучасної освіти

Методичні вказівки до вивчення дисципліни

СВО «доктор філософії»

спеціальність 033 - філософія

денна форма навчання
Укладач: Колотило Мар’яна Олексіївна, к.філос.н., викладач кафедри філософії НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського»
Відповідальний редактор – зав. каф. філософії, проф. Новіков Б.В.
Рецензент – доц. кафедри психології і педагогіки Блохіна І.О.

Анотація


навчальної дисципліни «Філософсько-аксіологічні виміри сучасної освіти»
Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Філософсько-аксіологічні виміри сучасної освіти» складено відповідно до ОНП третього (освітньо-наукового рівня) вищої освіти в галузі знань 03 «гуманітарні науки», та викладається аспірантам, які здобувають ступінь вищої освіти «доктор філософії» за спеціальністю 033 «філософія». Навчальна дисципліна належить до циклу професійної підготовки.

Метою навчальної дисципліни є формування у аспірантів наступних здатностей: визначати освітню діяльність як перспективну стратегію людинотворення в сучасності; вдосконалювати свій інтелектуальний та загальнокультурний рівень розвитку засобами освіти; здійснювати самостійну професійну самоосвіту, проектувати власну професійну кар’єру.


Summery

of the discipline “Philosophical and axiological dimensions of modern education”


Guidance for the study course "Philosophy and axiological dimensions of modern education" drawn up in accordance with the educational-scientific program on the third (educational and scientific level) of higher education in the field of knowledge 03 "humanities" and taught postgraduate students who get higher education degree "Doctor of Philosophy" 033 specialty "philosophy". Academic discipline refers to a cycle of professional training.

The aim of discipline is to develop these abilities to graduate: identify educational activities as a promising strategy for the creation of people in modern times; improve their intellectual and general cultural level of the means of education; exercise independent professional self-education, design their own professional career.

Аннотация

учебной дисциплины «Философско-аксиологические измерения современного образования»


         Методические указания к изучению дисциплины «Философско-аксиологические измерения современного образования» составлен в соответствии с ОНП третьего (образовательно-научного) уровня высшего образования в области знаний 03 «гуманитарные науки», и излагается аспирантам, которые получают степень высшего образования «доктор философии» по специальности 033 «философия». Учебная дисциплина относится к циклу профессиональной подготовки.

Целью учебной дисциплины является формирование у аспирантов следующих способностей: определять образовательную деятельность как перспективную стратегию развития человека в современности; совершенствовать свой интеллектуальный и общекультурный уровень развития средствами образования; осуществлять самостоятельное профессиональное самообразование, проектировать собственную профессиональную карьеру.


З М І С Т

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 2

імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 2

I.Загальні відомості 7

II.Розподіл навчального часу 8

III.Мета та завдання навчальної дисципліни 8

IV.Зміст навчального матеріалу 9

1.Розподіл навчального часу за темами 9

  1. Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка