Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять з курсу «Методика навчання географії»Pdf просмотр
Сторінка39/121
Дата конвертації27.01.2020
Розмір0,95 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   121

Розділ 2 – 11 годин. Регіони та країни світу. Характеристика, регіон, ФРН,
Велика Британія, Франція, Італія, держави сусіди, зв’язки. Країни Азії: склад, особливості, туризм; Японія, Китай, відмінності, Індія, роль. Країни Північної Америки, склад, діаспора, США: вплив, сучасний стан. Канада, порівняння. Країни Латинської
Америки, склад, політика, особливості, поділ праці. Країни Африки, Австралії,
Океанії, Етнічна карта, зв’язки, культура, форми відносин, інтеграція, глобалізація.
У методичному плані необхідно виділити наступне. Реалізація характеристик країн та регіонів на базі типових планів потребує постійного застосування порівняння з встановленням причин, відмінностей та тотожностей. А це, в свою чергу, вимагає постійного відпрацювання вміння відокремлювати головні причини від другорядних.


32
Другим методичним напрямом роботи є самостійна праця учнів ( на базі рекомендованих джерел) з підготовки доповідей та докладів з тим, що викликають найбільшу зацікавленість учнів класу. Головна мета: навчити культури висловлювання своєї думки ( братко, точно, доказово).
Третій напрям: організація збору та систематизації сучасних даних, на основі яких можна точно визначити місце України на економічній та політичній карті світу.
Визначити місце свого регіону у зовнішньоекономічних зв’язках, його ролі у ставленні економіки України.
Четвертий методичний напрям – системне використання проблемно – символічних сигналів під час тематичного контролю географічних знань та умінь, включаючи їх тестові форми. Застосування цієї технології буде мати бінарний характер: з одної сторони буде сприяти подальшому розвитку логічного мислення, змоги самостійно висловлювати судження, а з другої – контролювати реальний рівень сформованості економіко – географічних понять курсу. З цією метою учні знайомляться з алгоритмом використання проблемної символіки, а на другому етапі – самостійно моделюють проблемно – символічні сигнали та вирішують проблемні завдання.
Методи застосування – проблемного викладу та частково – пошуковий.
Лекція12.
Тема: Розвиваюче навчання у вивченні шкільного курсу географії.
План.
1. Теоретична основа.
2. Структура розвиваючого навчання.
3. Практика застосування на уроках географії.
Розвиваюче навчання – це орієнтація навчального процесу на потенційні здібності людини та їх реалізацію. Теорія розвиваючого навчання починається в роботах І. Г.
Песталоцці, К. Д. Ушинського, Л. В. Занкова, В. В. Давидова та ін. Рух у розвитку умовою розвитку міцного засвоєння знань. Робота з опорою на зону ближнього розвитку учня допомагає розкритися його розумовому потенціалу. Ця зона характеризується тим, що завдання і задачі учень ще не може виконати сам, але може їх вирішити за допомогою вчителя. В практичну основу реалізації розвиваючого навчання у вивчення курсу шкільної географії покладено слідуючи принципи: навчання на високому рівні складності ( при умові диференціації складності завдань, принцип ведучої ролі у пізнанні теоретичних положень, навчання достатньо швидкими темпами. Треба зауважити, що 12 – бальна система Г. Сковороди, побудована на основі встановлення реальних рівнів розвитку логічного розвитку, вступає в протиріччя з даним тезисом.
Структура розвиваючого навчання виглядає як ланцюг предметних завдань, які ускладнюються, що потребує від учня не тільки використання нових знань, але і пошуку нових операційно – логічних прийомів розумових дій. На перший план постає типова картина ходу розв’язання проблеми, що виникла – встановлення суті проблеми, пошук шляхів розв’язання, формування гіпотези, її практична розумова перевірка – висновки.
Виходячи з цього, стає розумілим, що головна задача вчителя географії – це організація учбової діяльності учня, яка спрямована на формування пізнавальної самостійної діяльності, розвитку та формування здібностей, активної життєвої позиції.


33
Розвиваюче навчання реалізується у формі залучення учнів в різні види діяльності використання у викладанні дидактичних ігор, дискусій, а також методів навчання, які спрямовані на збагачення творчої уяви, мислення, пам’яті, мови. Залучаючи учнів у учбову діяльність, вчитель реалізує педагогічні дії з урахуванням рівня реального розвитку учня.
Центральне технологічне положення розвиваючого навчання – це самостійна учбово
– пізнавальна діяльність учня, яка побудована на здатності учня свідомо застосовувати розумові дії задля досягнення кінцевої мети – трансформації здобутої географічної інформації в міцні знання.
Сама же сутність розвиваючого навчання полягає в тому, що учень не тільки засвоює конкретні знання та практичні навички, але і оволодіває діями, яких потребує самостійний аналіз того або іншого географічного об’єкту вивчення. Звісно, це вимагає від вчителя самому володіти прийомами організації розумової діяльності, підтримувати практичні навички раціонального, ефективного мислення не тільки на рівнях географії, але і повсякденному житті. Що стосується практики реалізації розвиваючого навчання на уроках географії, то необхідно підкреслити слідуючи положення.
Розвиваюче навчання – це методологія організації процесу навчання, а що стосується практики його застосування у вивченні шкільного курсу географії, це методика. Інакше кажучи – практична частина розвиваючого навчання тісно пов’язана з проблемним навчанням. Головний тезис – ланцюг завдань, побудованих на принципі ускладнення, що у свою чергу, потребує самостійної розумової діяльності учнів. На практиці найбільш розповсюдженою формою створення проблемної ситуації є проблемні питання. Вони починаються зі слів: Чому? Поясни свою думку. Від чого залежить? Як зміниться? Наведи докази, порівняй і зроби висновки. У такому разі учень, у першу чергу, повинен володіти навичками застосування основних розумових дій, пов’язаних з необхідністю самостійного аналізу.
Висновок – наріжний камінь застосування розвиваючого навчання на практиці – системно відпрацювання основних логічно – операційних дій.

1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   121


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка