Методичні вказівки до проведення практичних і семінарських занять з курсу «Методика навчання географії»Pdf просмотр
Сторінка37/121
Дата конвертації27.01.2020
Розмір0,95 Mb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   121

Розділ 1 – 8 годин. Океани.
Характеристики Тихого, Атлантичного, Індійського та Північного Льодовитого океанів.
Використання практичних робіт на контурних картах – номенклатура, порівняльна характеристика.
Розділ 2. Материки – 50 годин.
Застосування типового плану вивчення материків.
Практичні роботи – нанесення на контурних картах – номенклатури, відмінностей кліматичних областей помірного поясу та комплексна характеристика значних орографічних та гідрографічних об’єктів.


27
Розділ 3. Земля – наш спільний дім – 4 години.
Ключові слова змісту – ресурси, вплив, екологія.
Практична робота: встановлення джерел забруднення територій.
Методичні особливості вивчення.
1. Методична необхідність встановлення поточного контролю з охопленням учнів усього класу (географічний диктант, тестування, виконання практичних робіт, контрольні роботи, фронтальна перевірка номенклатури).
2. Необхідність системного застосування сучасного допоміжного матеріалу у формах: повідомлення, доповідь, демонстрація).
3.
Методична підготовка та розподіл ігрових форм на уроках географії, залучення до організації їх застосування учнів класу.
4. Необхідність застосування порівняльного аналізу материків та океанів з установленням причин їх відмінностей.
5. Самостійне використання учнями текстових планів комплексних характеристик великих географічних об’єктів вивчення.
Основні проблеми курсу.
1. Великий обсяг інформаційного матеріалу потребує постійно вчити учнів визначати головне. Більшість учнів класу неспроможні чітко це зробити.
2. Учні при порівняні плутають основні та другорядні риси відмінностей. Щоб цього навчити, потрібно порівняння застосовувати крок за кроком, поступово.
3. Аналіз причин йде з ускладненням, що потребує від вчителю реалізації методу проблемного викладу.
4. Потрібен постійний контроль за джерелами надходження допоміжної географічної інформації ( частина з неї не має об’єктивний характер).
Краще всього вчителю порекомендувати перелік вербальних джерел, що заслуговують на увагу.
Лекція 9.
Тема: Методика викладання шкільного курсу “Фізична географія України” – 52 години.
План.
1. Мета і завдання курсу.
2. Структура та зміст курсу.
3. Методика викладання.
4. Реалізація краєзнавчого принципу.
Даний курс переслідує такі цілі:
- навчальна – сформувати у учнів цілісну картину природи своєї держави, встановити географічні закономірності природних змін;


28
- розвиваюча – продовжити розвиток логічного мислення учнів, встановлюючи діалектичний зв’язок між природними умовами та суспільством на території України;
- виховна – сформувати позитивно – свідоме ставлення до природи, охорони природних ресурсів свого краю.
Досягнення даних цілей передбачає вирішення ряду задач:
1. Сформувати у учнів чітку просторово – картографічну орієнтацію по відношенню до адміністративно – територіального поділу України, як передумови до вивчення господарської діяльності людини.
2. Узагальнити опорно – теоретичні знання з фізичної географії, використовуючи матеріал 6 – 7 класів.
3. Реалізувати тісний зв’язок між природою і суспільством, аналізуючи антропогенний вплив у межах своєї країни.
4. Організувати краєзнавчу роботу з вивчення природних особливостей свого краю та історії його заселення.
Структура шкільного курсу “Фізична географія України виглядає наступним чином:
- вступ – 1 година ( ключові слова: предмет, методи, територія, устрій.
-
Розділ 1. Україна та її географічні дослідження – 10 годин ( положення, джерела, дослідження, відомості).
-
Розділ 2. – 21 година. Загальна характеристика природних умов і природних ресурсів України. ( тектонічна карта, геологічна будова, рельєф, ресурси, клімат, внутрішні води, грунти, земельні ресурси, рослинний покров, тваринний світ).
-
Розділ 3. – 11 годин. Ландшафти і фізико – географічне районування ( ПТК, ландшафти, районування, значення, природні зони, Карпати, Крим, моря).
-
Розділ 4. – 6 годин. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона ( геоекологічна ситуація, охорона ресурсів, заповідний фонд, моніторинг, карта).
-
Резерв – 3 години.
7 практичних робіт – головне спрямування: встановлення зв’язку та взаємовпливу між природою та суспільством у межах своєї країни.
З методичної точки зору необхідно звернути увагу на особливості організації системного вивчення курсу “ Фізична географія України”.
Курс завершує вивчення фізичної у школі, тому необхідно розробити систему тематичних узагальнень, особливу увагу звертаючи на зв’язку: географічне положення- закономірності – природні умови у межах України.
Уваги потребує і системна робота з блоком тематичних карт України, в основу якої потрібно покласти застосування прийому порівняння ( як з метою встановлення


29 відмінностей так і визначення причинно – наслідкових зв’язків).
Значну виховну роль відіграє організація тематичного вивчення свого краю ( природа, суспільство, виробництво). Застосування опорно – графічних алгоритмів ( екологічна таблиця, трикутник, аналіз проблеми) дозволить у значній мірі підвищити методичну ефективність занять, мотивацію учнів зокрема. Вивчення даного курсу передбачає також широку участь учнів у позакласній роботі з географії: проведенні вікторин, тематичних вечорів, круглих столів, конференцій. Ця робота сприятиме кращому засвоєнню знань на уроці, підвищувати рівень громадської ерудиції та розвитку особистості у цілому.
Головними проблемами, що виникають під час вивчення цього курсу є такі вади.
Найбільше складнощів при вивченні тем “Геологія та клімат”. Не розуміючи механізму природної дії усього причинно – наслідкового ланцюгу, учні часто плутаються, втрачаючи орієнтири при відповідях, не розуміють значення опорно – тематичних термінів. Щоб уникнути цієї негативної ситуації, необхідно застосувати графічно – образний прийом аналізу причинно – наслідкових зв’язків, постійно змінюючи географічне положення та умови формування земної кори. Другий недолік, що впливає на методику викладання курсу, полягає у тому що учні недостатньо читають. Звідси походить і спроможність формувати та висловлювати свої думки, зниження рівня мотивації. Системна організація вивчення допоміжних сучасних джерел у значній мірі зменшити цей недолік, сприятиме більшій зацікавленості учнів
7 класів.
Лекція 10.
Тема: Методика вивчення шкільного курсу “Економічна і соціальна географія України
“ – 9 клас – 52 години.
План.
1. Цілі і задачі курсу.
2. Структура курсу.
3. Методика вивчення курсу.
4. Застосування графічних алгоритмів.
Головними цілями курсу є -
Курс “Економічна і соціальна географія України” – це завершальний, підсумковий навчальний курс. З другого боку, цей курс є початковим етапом економічної освіти учнів, їх орієнтації в умовах ринкової економіки.
Навчальна мета курсу: сформувати у учнів 9 класу поняття про господарський комплекс України, особливості його організації та географії, розміщення, сучасних суспільних проблемах країни.
Розвиваюча: розвинути у учнів вміння самостійного, комплексного аналізу території, проблем, що виникають, та шляхів їх подолання.
Виховна: виховувати культуру мислення, об’єктивного ставлення до процесів в усіх 3 сферах суспільства.
Головні завдання курсу:
1. Реалізація міжпредметного зв’язку географії та історії у вивченні формування


30 території України.
2. Проаналізувати причини, що призвели до сучасної демографічної ситуації України.
3. Розробити систему методичного застосування під час вивчення курсу опорно – графічних алгоритмів.
4. Реалізувати зв’язок між використанням фізичних географічних знань ( 8 клас) у вивченні основних положень економічної і соціальної географії України.
5. Закласти навчально – методичне підґрунтя до розвитку економічної освіти учнів на базі аналізу функціонування народно – господарського комплексу України.
Структура курсу складається з таких основних компонентів:
- вступ – 1 година ( предмет, актуальність, система, зв’язок, вчені).
-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   121


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка