Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни "проектування " для напряму підготовки 020207 «Дизайн»


Методи проектування в дизайні й розробка дизайн-концепційСкачати 219,42 Kb.
Сторінка7/12
Дата конвертації09.01.2020
Розмір219,42 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
6 Методи проектування в дизайні й розробка дизайн-концепцій
Суть дизайнерської діяльності: з одного боку, це комплекс знань і навичок, перетворені в метод проектування, який надалі використовується для створення дизайн-проекту; з іншого боку - це світогляд проектувальника, його погляд на об'єкт проектування й навколишній світ, а також уміння узагальнювати, синтезувати, відраховувати істотні взаємозв'язки й закономірності.

«Метод (від греч. methodos - шлях дослідження, пізнання, теорія, навчання) - сукупність приймань або операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, підлеглих розв'язку конкретного завдання».

«Метод і методика в дизайні - порядок досягнення проектної мети, розв'язку поставленому перед дизайнером функціонально-просторової, технологічної й художньої завдань, послідовність приймань або операцій, необхідних для одержання шуканого результату; система заходів для оптимальної організації проектної (дизайнерської) діяльності. Включають трохи тісно взаємозалежних розділів знання й комплексів робіт: метод, «ноу-хау», що уточнюють порядок і послідовність проектних робіт від самих загальних робіт до конкретних технологій, що забезпечують досягнення проектної мети.

Особливістю методу й методології в дизайні є спрямованість проектних дій одночасно й на прагматичний, і на художній результати, причому ієрархія відповідних установок і шляхів їх досягнення може мінятися в процесі роботи. Це означає, що метод і методика дизайнера повинні містити елементи, що синтезують можливості й інженерно-технічної, і художньої творчості, що визначає специфіку його підготовки й технології професійної роботи».

У дизайні становлення нового аж ніяк не є подією непередбаченим, некерованим, випадковим. Теорія й практика дизайну розробили спеціальну технологію проектного пошуку нових розв'язків, що раціоналізує й прискорювальну цей процес. Технологія ця зветься - передпроектний аналіз і має універсальний характер, тому що дійсна для проектних завдань самого різного класу й типу.

Суть методики передпроектного аналізу полягає в розчленовуванні процесу дослідження пропонованої дизайнерові ситуації на ряд етапів, самостійних по цілям і результатам роботи.

1. Обстеження, знайомство із ситуацією, контекстом розміщення майбутнього об'єкта, переліком властивостей, якими він повинен мати. Техніка цього етапу: вивчення аналогів, огляд літературних даних і реальних прототипів, з'ясування їх позитивних і негативних якостей, формулювання прямих завдань подальшої роботи.

2. Проектувальник ставить собі завдання сприйняття завдання як проблеми, тобто зіткнення протиріч між обставинами майбутнього життя об'єкта й експлуатаційними характеристиками його структур.

3. Порівняння пропозицій окремих вузлів, що розглядають, проблеми, відомість їх у різні варіанти загального розв'язку, і вибір серед цих варіантів найбільш ефективного. Це ще не проект, а - дизайн-концепція, принципова дизайнерська ідея майбутнього проекту, але вже утримуюча його реальні форми: інженерно-технічні, просторові, процесуальні і т.п.

Усі варіанти завдань композиційної організації можна розділити на дві групи: "проектування без аналогів" - створення об'єктів принципово нових, де синтезуються, що не зустрічалися раніше технічні, просторові й образні параметри; "проектування по прототипах" - внесення нових якостей у вигляд або технічний розв'язок об'єктів і систем, уже знайомих споживачеві. Мова йде про вдосконалювання, модернізацію приймання, що зарекомендувало себе, пристосування відпрацьованої технічної або просторової схеми до нових смаків або обставин.

Зрозуміло, споживач в обох випадках одержує якийсь новий вид послуг, новий товар, новий розв'язок середовища. Але характер проектних дій при цьому далеко не однаковий.

Метод "інверсії" (перестановки доданків) дозволяє долати тупикові ситуації в проектуванні за рахунок зміни кута зору на об'єкт роботи (магазин розглядається не з позицій продавця або покупця, а з погляду служби контролю, ремонтника, злодія); за рахунок зміни творчої установки (головне не міцність конструкції, а простота її виготовлення) і т.д. Свіжий погляд на предмет, підказавши варіант, що не зауважувався раніше, розв'язку тієї ж завдання, "розгальмує" уява, дозволить побачити у вже відкинутому пропозиції невикористані резерви.

Ті ж завдання, але трохи інакше, вирішує приймання "проектування в уявлюваних умовах", коли реальні обставини роботи об'єкта умовно підмінюються несподіваними розв'язками ("а якщо під водою") або навіть фантастичними.

Добре зарекомендували себе приймання розкладання проектного завдання на самостійні фрагментарні дії з наступною відомістю окремих результатів у єдиний ланцюжок підкріплювальних один одного пропозицій. Але отут важливо не допустити випадкових пророблень, чому допомагає складання "дерева цілей" - упорядкованої програми проектних заходів, що розкладають їхня сукупність відповідно до розумної черговості робіт, важливістю для властивостей кінцевого продукту і т.п.

Інші способи спрямовані на залучення до творчого процесу максимально широкого арсеналу знань і вмінь, накопичених людської проектною культурою. Такі різні варіанти евристичних аналогій (тобто націлених на винахід, відкриття):

- "прямі" запозичення форм із далеких проектним завданням сфер (так зробила багато свої відкриття сучасна біоніка, "майже", що копіює в технічних об'єктах принципи й конструкції, підглянуті в природи);

- "суб'єктивні", коли автор уявляє себе якимось умовно обраним персонажем,;

- "символічні" (, що приписують одному явищу незвичайні для нього властивості - "дерев'яний велосипед", "рідкий вогонь" і т.п.);

- "фантастичні", коли придумуються явища й речі, як би в принципі неможливі ("добре б, щоб дорога була тільки там, де їде машина"). Усі ці асоціації й припущення, ламаючи стереотипи проектного мислення, підштовхують дизайнера до застосування "чужих" приймань і принципів до його проблем, роблять "неуявне" можливим, як це відбулося з "несучими дорогу із собою" гусеничними механізмами.

Подібною дією мають приймання, засновані на уяві:

- подумки ", що склеює" щось ціле із частин, що не сполучаються; акцентування, виділення в цілому якоїсь однієї риси, з наступним її розвитком до будь-якого мислимого межі;

- "випереджальне відбиття" - доведений до крайньої крапки, до абсурду прогноз можливих варіантів розвитку об'єкта або ситуації. Відштовхуючись від відомого, ці приймання, випинаючи його окремі моменти, перетворять звичне в нове, потрібне авторові.

- метод "інтерпретації", що тлумачить завдання, що коштує перед проектувальником, у несподіваному для нього ключі - в іншому стилі, у чужій манері ("робота в масці майстра" - якби той же проект зробив Ле Корбюз'є.

Поява породжених цими методами нетривіальних приймань просторової або функціональної організації, що складаються завжди так чи інакше відбивається на композиційних особливостях об'єктів і систем середовища. Одні - породжують несподівані форми елементів композиції, "відстороняючи", загострюючи її, інші утворюють нові комбінації предметних і просторових складових композиційного цілого, треті дозволяють в іншому ракурсі побачити етапи й динамічні особливості розвитку проектного процесу. Але в кожному разі ці знахідки підказують нові версії образного розв'язку середовища, у т.ч. - абсолютно нетрадиційні, незвичні глядачеві, і тому не завжди для нього прийнятні.

Реальні методики звичайно містять у собі тією чи іншою мірою елементи всіх розглянутих типів, кожний з яких чимсь доповнює інші.

Однієї з найважливіших складових передпроектного аналізу є розробка дизайн-концепції - основи композиційної структури середовища, - мова про яку піде в наступній главі.Каталог: uploads
uploads -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
uploads -> Комунальний вищий навчальний заклад «херсонська академія неперервної освіти» херсонської обласної ради кафедра теорії і методики виховання
uploads -> Серце віддане дітям штрихи до життєвого і творчого шляху українського педагога-гуманіста Василя Сухомлинського
uploads -> Заліток Людмила Михайлівна
uploads -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
uploads -> В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
uploads -> Ю. В. Рібцун // Палітра педагога. 2008. № С. 21-23. Предметно-розвивальне середовище молодша логопедична група для дітей із знм у "ДВ" №6 за цей рік були вміщені методичні рекомендації
uploads -> Сучасні здоров'язбережувальні технології у навчально-виховному процесі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка