Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу основи наукових досліджень для студентів спеціальності 053 «Психологія» всіх форм навчання


ОРІЄНТОВАНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ КРЕДИТНО-Скачати 361,87 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка31/35
Дата конвертації04.04.2019
Розмір361,87 Kb.
ТипМетодичні вказівки
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
ОРІЄНТОВАНІ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ КРЕДИТНО-
МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ
1.
Що таке наука?
а)
процес трудової діяльності; б)
розвиток суспільства; в)
загальноосвітня норма; г)
загально прийнятий постулат.
2.
Що таке аргумент:
а)
підстава, доказ; б)
основні думки; в)
закономірний розвиток; г)
формулювання теорій.
3.
Дуже трудомісткий і складний процес, який потребує постійної високої напруги, праці з натхненням – це:
а)
наукове пізнання; б)
формування мети; в)
науково-дослідницька діяльність; г)
розвиток науки.
4.
Як поділяються наукові дослідження за цільовим призначенням до потреб:
а)
теоретичні та практичні; б)
прикладні та практичні; в)
фундаментальні та прикладні; г)
прості та складні.
5.
Узагальнення – це:
а)
апробація знання досліджуваних явищ в контрольованих або штучно створених умовах; б)
процес зіставлення предметів або явищ дійсності з метою установлення схожості чи відмінності між ними, а також знаходження загального, притаманного, що може бути властивим двом або кільком об'єктам дослідження; в)
процедура визначення числового значення певної величини за допомогою одиниці виміру; г)
логічний процес переходу від одиничного до загального чи від менш загального до більш загального знання, а також продукт розумової діяльності, форма відображення загальних ознак і якостей об’єктивних явищ.


30 6.
Процеси абстрагування в системі логічного мислення тісно пов'язані з іншими методами дослідження і передусім з:
а)
індукцією і дедукцією; б)
моделюванням; в)
аналізом і синтезом; г)
методом ідеалізації.
7.
Не можуть бути фізичними величинами:
а)
запах і смак; б)
електропровідність; в)
довжина; г)
маса.
8.
Яка премія в галузі науки, літератури і міжнародної діяльності є найпрестижнішою в світі:
а)
Пулітцерівська; б)
Нобелівська; в)
Оскарівська; г)
ООНівська.
9.
До загальнонаукових методів не відносяться:
а)
теоретичні; б)
часткові; в)
емпіричні; г)
емпірико-теоретичні.
10.
Соціометрія (з лат. – суспільство, вимірюю) це –
а)
метод соціальної психології (запропонований Дж. Морено), що дозволяє виразити кількісно графічно, структуру міжособистісних відносин у групі, виходячи з числа і характеру взаємних виборів її членів по визначеному соціометричному критерію; б)
наочне графічне чи схематичне зображення емоційної сторони міжособистісних відносин у групі; виміри проводяться за допомогою соціометричної техніки; в)
один з найбільш часто використовуваних статистичних показників, що характеризують центральну тенденцію у вибірці даних. Її обчислюють, розділивши суму всіх значень даних на число цих даних; г)
наука про суспільство як цілісну систему і про окремі соціальні інститути, процеси і стосунки особистості і суспільства.
11.
Найбільш загальні, фундаментальні поняття, які розкривають суттєві властивості явищ дійсності, це:
а)
принципи; б)
тлумачення;


31 в)
поняття; г)
категорії.
12.
Опубліковані на початку наукової конференції матеріали попереднього характеру, що містять виклад основних аспектів наукової доповіді – це:
а)
монографії; б)
тези доповіді; в)
відгуки; г)
анотації.
13.
Наукова праця, присвячена дослідженню однієї теми – це:
а)
монографія; б)
книга; в)
науковий реферат; г)
інформативний реферат.
14.
При написанні наукової статті прізвище та ініціали автора розміщуються у:
а)
лівому верхньому куті; б)
правому верхньому куті; в)
лівому нижньому куті; г)
правому нижньому куті.
15.
Слово «інформація» в перекладі з латинської мови означає:
а)
роз'яснення; б)
пояснення; в)
протидія; г)
синтез.
16.
Підґрунтям інформації є:
а)
практика; б)
знання; в)
документація; г)
теорії.
17.
Інформацію поділяють на:
а)
описову, релеративну, реферативну, сигнальну, структуровану; б)
оглядову, рефлексну, сигнальну, довідкову; в)
оглядову, релеративну, реферативну, сигнальну, довідкову; г)
операційну, реферативну, процесуальну, сигнальну, довідкову.
18.
В кінці кожної роботи після висновків подається:
а)
список поставлених задач, які не є виконані; б)
список номерів телефону; в)
список використаних джерел; г)
список уповноважених осіб.


32 19.
Рекомендована кількість використаних джерел і літератури в курсовій роботі повинна містити не менше:
а)
10; б)
25; в)
15; г)
20.
20.
Найбільш поширена форма обміну інформацією за певною тематикою: одна частина доповідачів повідомляє певні наукові ідеї, результати дослідження, досвіду роботи, інша - більша частина є слухачами, сприймають інформацію, беруть участь в обговоренні – це:
а)
конференція; б)
колоквіум; в)
симпозіум; г)
нарада.

1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка