Методичні рекомендації: «Застосування інтерактивних технологій в гуртковій роботі позашкільного навчального закладу»Скачати 53,08 Kb.
Сторінка1/14
Дата конвертації19.04.2019
Розмір53,08 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Відділ освіти Богуславської районної державної адміністрації

Богуславський районний центр дитячої та юнацької творчості
Методичні рекомендації:

«Застосування інтерактивних

технологій в гуртковій роботі

позашкільного навчального закладу»

Підготувала:

Комісаренко І.М.,

методист ЦДЮТ


Богуслав

2017


В сучасному світі активно проходить глобалізація та інтеграція суспільного розвитку, що охоплює всі сфери життєдіяльності людини. Зміни, які відбуваються в сучасному суспільстві, закономірно висувають підвищенні вимоги до особистості.

Розвиток людства вимагає істотного перегляду традиційних освітніх парадигм, які сьогодні виявляються вже неспроможними в сенсі забезпечення розвитку будь-якого цивілізованого суспільства. Освіта потребує змін: запровадження інноваційних технологій, використання інтерактивних методів та форм навчання, які відповідають сучасним вимогам.

Освіта – це наука і мистецтво озброїти людину знаннями про труднощі і проблеми, з якими їй, імовірно, доведеться зіткнутися, та засобами подолання труднощів і розв’язання проблем.

У сучасних умовах позашкільні заклади стають невід’­ємним компонентом освітньої структури, який сприяє всебічному, гармонійному розвитку особистості дитини, її соціальній адаптації та самореалізації в суспільстві.

Головною метою позашкільної освіти є збереження і розвиток творчого потенціалу вихованця. Проте сьогодні недостатньо творчості та проектування. Освіту потрібно сприйняти як загальнолюдську цінність. Для цього насамперед необхідно зробити так, щоб вона розвивала гармонійне мислення, побудоване на поєднанні внутрішньої свободи особистості та її соціальної відповідальності, а також терпимості до інакомислення.

В умовах всебічного розвитку, підвищилися вимоги до позашкільної освіти як рівноправного інституту в загальній системі освіти. Постало питання щодо переосмислення традиційних форм навчання та реформування діяльності позашкільних навчальних закладів.

Загальновживаними є те, що освіта й позашкілля, зокрема, є не тільки джерелом знань, а й обов’язковим етапом розвитку творчої особистості. Докорінні зміни, що відбуваються сьогодні в освіті, пов’язані з переусвідомленням мети, яка передусім скерована на формування та розвиток творчих здібностей вихованців, підтримку здібних, обдарованих, талановитих гуртківців, які передбачають сформованість ключових компетентностей, що дозволяють легко адаптуватися до соціального середовища і гармонійно його розвивати.

Суть інтерактивної освіти полягає в діалогових формах процесу пізнання, орієнтації на мобілізацію пізнавальних сил і прагнень вихованців, на посилення мотивації до навчання, на пробудження самостійного інтересу до пізнання, становлення власних засобів діяльності, у розвитку вмінь концентруватися на творчому процесі й отримувати від нього задоволення.

Інтерактивна освіта являє собою процес обміну діяльності між педагогом і вихованцем, обумовленість діяльності гуртківців діяльністю керівника і навпаки.

Упровадження інтерактивних форм і методів навчання та виховання в сучасну позашкільну освіту є ознакою сьогодення, одним з напрямків модернізації вітчизняної освіти та необхідною умовою забезпечення її потреб.

Інтерактивні технології можна представити як різновид активних методів навчання. Сутність інтерактивних технологій у тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Це співнавчання (колективне, кооперативне, навчання в співпраці).

«Інтерактивне навчання (від лат. Interaction – взаємодія) – навчання, побудована на взаємодії учнів з навчальним оточенням, навчальним середовищем, що служить сферою засвоєння знань». Поняття «інтерактивне навчання» являє собою переклад англомовного терміну interactive learning, який означає учіння (стихійне чи спеціально організоване), засноване на взаємодії, і навчання, побудоване на взаємодії.

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, під час якого відбувається взаємодія учасників педагогічного процесу з метою взаєморозуміння, спільного вирішення навчальних завдань, розвитку особистісних якостей вихованців.

У порівнянні з традиційним в інтерактивному навчанні змінюється і взаємодія з педагогом: його активність поступається місцем активності вихованців, його задача – створити умови для їх ініціативи. В такому навчанні діти виступають не пасивними суб’єктами навчання, але повноправними учасниками, їх досвід важливий не менше, ніж досвід педагога, який не дає готові знання, а спонукає до самостійного пошуку.

Основою роботи в інтерактивному навчанні є досвід, який мають учасники. Ключ, що запускає механізм переробки досвіду, – питання педагога. Від цих питань досвід учасників продовжував би залишатися не переробленим.

Отже, інтерактивне навчання ґрунтується на власному досвіді учасників, але будувати свою роботу здебільшого навколо сприймання досвіду не слід, оскільки, сприймати – не означає розуміти. Об’єм досвіду, його інтенсивність – тільки передумова для його інтенсивного, глибокого осмислення, тобто для сприймання власне навчальних результатів. Забезпечити цю умову потрібно, але обмежуватися нею не потрібно.

Наступними важливими складовими інтерактивного навчання є активність і ініціатива.

Питання забезпечення активності вихованця під час гурткового заняття не є безперечною, тому що існує багато прийомів та способів із допомогою яких педагог може підтримувати високу активність вихованців, але  вони все ж будуть залишатися пасивними глядачами і слухачами.

Як правило активність поділяють на фізичну, соціальну і пізнавальну.

Приклади фізичної активності. Учасники: змінюють робоче місце, пересідають; говорять; пишуть; слухають; малюють тощо.

Приклади соціальної активності. Учасники: задають питання; відповідають на питання; обмінюються думками тощо.

Приклади пізнавальної активності. Учасники: вносять доповнення чи поправки у виклад керівника гуртка; виступають як один із джерел професійного досвіду; самі знаходять розв’язання проблеми.

У повноцінному навчанні учасники взаємодіють і з фізичним, і з соціальним оточенням (один з одним і з тренером), і зі змістом, що вивчається. Основне правило звучить просто: всі три види активності повинні бути взаємопов’язані і різноманітні.

Рухова (фізична) активність – ще не означає взаємодії учасників зі змістом, що вивчається; ігрові рухові вправи, якщо вони ізольовані від змісту, виступають як «просто розминки». Точно так же не пов’язані зі змістом завдання на спілкування (комунікативна, мікросоціальна активність) перетворюються у абстрагований засіб пожвавлення обставин.

Метою впровадження інтерактивних технологій у гурткову роботу є підвищення ефективності і якості заняття, формування пізнавального інтересу вихованців.

Розглядаючи гурткове заняття як сукупність факторів педагогічно спрямованої дії на особистість дитини, враховуючи особливості навчально-виховного процесу в позашкільному навчальному закладі, під час підготовки до заняття керівник гуртка має обирати ті приклади інтерактивних прийомів навчання, які є прийнятними саме на гурткових заняттях, а також урізноманітнювати форми проведення базових розділів занять.Сучасна педагогічна наука дає змогу будь-якому педагогу обрати з переліку існуючих найбільш прийнятний та цікавий саме для нього, теми заняття і вихованців, прийом, оригінальну форму проведення окремого етапу або ж всього заняття в цілому.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка