Методичні рекомендації щодо використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математикиДата конвертації24.03.2020
Розмір0,74 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації щодо використання
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики

Відповідно до національної Доктрини розвитку освіти України, пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечують подальше удосконалення навчально-виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві.

Необхідною умовою підвищення якості освіти є запровадження в навчальний процес інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) та їх ефективне використання. Одним із перспективних напрямів інформатизації шкільної математичної освіти є використання у навчальному процесі систем комп’ютерної математики, зокрема, систем динамічної математики та програм для роботи з функціями та їх графіками.

Найбільш поширені комп’ютерні середовища, які підтримують вивчення шкільної математики:


 • http://www.cabri.com – Cabri 3D (чернетка для інформатики);

 • http://www.dynamicgeometry.com – Geometer's Sketchpad (блокнот геометра);

 • http://www.geogebra.org – GeoGebra;

 • http://www.geogebra.org – GeoGebra 5.0;

 • http://www.cinderella.de – Cinderella;

 • http://geonext.uni-bayreuth.de  – GeoNext;

 • http://www.int-edu.ru – Живая Геометрия;

 • http://www.int-edu.ru – Живая Математика;

 • http://obr.1c.ru/mathkit – Математический конструктор;

 • http://dg.osenkov.com/index_ru.html – DG (Дінамічна геометрія);

 • http://math.exeter.edu/rparris/wingeom.html – Wingeom;

 • http://www.geocentral.net/geometria/ru – Geometria;

 • http://www.raumgeometrie.de/drupal – Archimedes Geo3D

Рекомендуємо у процесі вивчення математики використовувати GeoGebra – педагогічний програмний продукт, який поєднує динамічну геометрію, алгебру, математичний аналіз і статистику. За допомогою GeoGebra можна швидко створювати високоякісні графічні зображення математичних об’єктів (графіки функцій, графіки рівнянь, геометричні фігури, формули тощо) і потім їх зберігати у файлах графічних форматів (png; svg) або експортувати до буфера обміну. Після цього отримані рисунки можна використовувати для створення друкованих дидактичних матеріалів, мультимедійних презентацій навчального призначення тощо.

Система динамічної математики GeoGebra має засоби для інтеграції із сучасними веб-технологіями (Веб2.0, Веб3.0, хмарні обчислення, Wiki-технології, Moodle), а це створює можливості для застосування GeoGebra з метою інтернет-підтримки навчально-виховного процесу, а також для використання в процесі створення дистанційних форм навчання математики.На сучасному етапі розвитку шкільної математичної освіти використання комп’ютерних моделей у навчальному процесі є однією з передумов підвищення його результативності.

Для вивчення математики доцільно використовувати комп’ютерні моделі з різною метою, а саме:

 • інтерактивні комп’ютерні моделі як динамічні наочні посібники;

 • інтерактивні комп’ютерні моделі, що використовуються для організації евристичного навчання;

 • моделі, які призначені для автоматизації обчислень;

 • інтерактивні комп’ютерні моделі, що використовуються у якості вправ на готових кресленнях;

 • інтерактивні комп’ютерні моделі для автоматизації процесу створення навчальних вправ і завдань.

З метою забезпечення оптимальних умов для використання комп’ютерних моделей у процесі вивчення шкільного курсу математики у загальноосвітніх навчальних закладах України започатковано інтернет-ресурс «Бібліотека комп’ютерних моделей» (https://sites.google.com/site/biblkompmod). Комп’ютерні моделі, що на них представлені, систематизовані відповідно до розділів діючої програми з математики. Для кожної моделі відведено окрему веб-сторінку, на якій розташовано модель у вигляді ґаджету Google, посилання на модель у вигляді окремої веб-сторінки, що зберігається на сервері GeoGebra, відомості про розробників і авторів перекладу й адаптації, а методичні рекомендації щодо її використання, посилання на добірки завдань до моделі тощо.

Учитель (учень) має можливість скористатися бібліотекою в режимі он-лайн або використати модель у вигляді інтерактивної веб-сторінки чи у форматі «ggb», попередньо завантаживши їх. Кожен користувач може модернізувати існуючу модель з метою оптимального її пристосування до потреб конкретної навчальної ситуації.

Невід'ємною складовою сучасного навчання є раціональне використання педагогічних програмних засобів (ППЗ) навчального призначення на різних етапах уроку математики.

Перевагою програмних засобів навчального призначення, порівняно з традиційними засобами навчання, є наявність зручних у використанні засобів візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей та результатів проведених досліджень, знайдених розв’язків задач.

Перелік електронних засобів навчального та загального призначення, рекомендованих Міністерством освіти і науки України:


 • програмно-методичний комплекс ТЕРМ VII підтримки навчальної математичної діяльності;

 • програмно-методичний комплекс навчального призначення «Математика 5-6 клас» для ЗНЗ;

 • програмно-методичний комплекс GRAN;

 • пакет динамічної геометрії DG;

 • педагогічний програмний засіб для ЗНЗ «Геометрія, 7 клас»;

 • педагогічний програмний засіб для ЗНЗ «Алгебра, 7 клас»;

 • педагогічний програмний засіб «Бібліотека електронних наочностей Геометрія, 7-9 клас для ЗНЗ»;

 • педагогічний програмний засіб «Геометрія, 10 клас» для ЗНЗ;

 • педагогічний програмний засіб «Геометрія, 11 клас» для ЗНЗ;

 • педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 10 клас» для ЗНЗ;

 • педагогічний програмний засіб навчального призначення «Алгебра, 11 клас» для ЗНЗ;

 • педагогічний програмний засіб «Бібліотека електрон-них наочностей «Алгебра, 7-9 клас» для ЗНЗ;

 • педагогічне програмне середовище «Системи лінійних рівнянь»;

 • контрольно-діагностична система «Test-W».

Педагогічні програмні засоби – бібліотека  електронних  наочностей: Геометрія, 11 клас; Геометрія, 10 клас; Геометрія, 7-9 клас; Алгебра, 11 клас; Алгебра, 10 клас; Алгебра, 7-9 клас, – призначено для використання на уроках  алгебри та геометрії у 7-9, 10 та 11  класах як бібліотеку наочностей. За тематикою та змістом програмні засоби повністю забезпечують наочністю проведення уроків математики, якісно посилюючи дидактичні можливості вчителя як під час викладання теоретичного матеріалу, так і під час розв’язання задач.

Користуючись програмним модулем «Конструктор уроку», учитель може скласти урок з дидактичних матеріалів, що зберігаються в бібліотеці опорних конспектів. У програмному модулі «Середовище розв’язання» користувач може розв’язати задачу та включити її до складу уроку, а у програмному модулі «Графіки» він може розв’язати задачу на графічні побудови і також включити її до складу уроку.Педагогічні програмні засоби дають можливість застосування усіх видів інтерактивних, аудіовізуальних та екранно-звукових засобів навчання, спрямованих на підвищення позитивної мотивації учнів до вивчення алгебри та геометрії. Це веде до посилення пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх мислення, формування активної позиції особистості в сучасному інформатизованому суспільстві. Використання педагогічних програмних засобів забезпечує розвиток творчих здібностей учнів і бажання займатися самостійною роботою.

Рекомендуємо у процесі моделювання уроку з ІКТ-супроводом врахувати методичні аспекти:

 • цілеспрямованість (відповідність мети і завдань уроку проектованим результатам);

 • оптимальність (оптимальний підбір змістового матеріалу та педагогічного програмного забезпечення (ППЗ));

 • технологічність (дієвість та доцільність вибраних методів, форм, засобів);

 • логічність (логіка пізнання та відпрацювання алгоритмічних процедур досягнення результату з використанням ІКТ);

 • цілісність (наявність структурних зв’язків і залежностей між усіма етапами уроку).

У процесі використання ІКТ-супроводу, як засобу підвищення теоретичного рівня змісту уроку математики, необхідно враховувати:

 • відповідність поставленої мети і завдань проектованим результатам;

 • структуризацію теоретичного матеріалу;

 • раціональність використання педагогічного програмного засобу;

 • доцільність застосування ІКТ в діяльності вчителя та учнів;

 • результативність використання ІКТ;

 • технологічність формування предметної компетенції учнів.

Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання математики надає можливість кожному учневі реалізувати індивідуальну освітню траєкторію, використовуючи різні форми активного самостійного набуття знань.

Методист математики Т.В. Свєтлова


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка