Методичні рекомендації щодо виконання і захисту випускних кваліфікаційних робіт (бакалавра, магістра) Київ 01 змістСторінка5/25
Дата конвертації16.04.2019
Розмір394 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
1.2 Загальні положення щодо підготовки випускної кваліфікаційної

роботи
Випускна кваліфікаційна робота виконується на основі поглибленого вивчення спеціальної наукової вітчизняної та зарубіжної літератури, а також результатів проведених студентом власних досліджень реального об'єкта або вторинного аналізу соціологічних даних.

Основні етапи виконання кваліфікаційної роботи:  1. Вибір теми і об'єкта дослідження, затвердження теми.

  2. Розробка індивідуального завдання на кваліфікаційну роботу, складання календарного плану виконання.

  3. Опрацювання літературних джерел і складання плану роботи.

  4. Проведення авторського дослідження під час практики у відповідності з темою дослідження.

  5. Обробка фактичного матеріалу із застосуванням відповідних програм обробки соціологічних даних.

  6. Написання першого варіанта тексту, подання його на ознайомлення науковому керівникові.

  7. Усунення недоліків, підготовка остаточного варіанта тексту, оформлення випускної кваліфікаційної роботи.

  8. Подання роботи на кафедру.

  9. Зовнішнє рецензування роботи.

  10. Захист кваліфікаційної роботи у ЕК.

До виконання випускної кваліфікаційної роботи допускаються студенти, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію, завершили стажування і усі види практик та захистили звіти з них.

Кожному студенту профільна кафедра призначає наукового керівника, який надає науково-методичну допомогу студенту протягом виконання випускної кваліфікаційної роботи. Науковий керівник індивідуально консультує студента, допомагає йому скласти план роботи, визначити завдання, а також контролює дотримання графіка виконання, рецензує частини роботи і завершений рукопис, готує студента до захисту.

Темою випускної кваліфікаційної роботи визначається явище чи процес, дослідження яких дає можливість реалізувати набуті студентом під час навчання знання, вміння та компетентності, передбачені освітньою програмою магістра з відповідної спеціальності, спеціалізації, професійної кваліфікації.

Тематика випускної кваліфікаційної роботи розробляється профільною кафедрою з конкретної освітньої програми, спеціалізації, професійної кваліфікації відповідно до затверджених навчальних планів, змісту навчальних програм вивчених нормативних та вибіркових дисциплін, відповідно до профілю діяльності кафедри. Тематика щорічно переглядається та оновлюється.

Студентові надається право самостійно обирати тему випускної кваліфікаційної роботи згідно з тематикою, затвердженою на засіданні кафедри. Крім того, підсумкові роботи можуть виконуватися за тематикою, що відповідає науково-дослідній темі кафедри, або яку замовляють соціологічні організації, державні установи, підприємства та підприємницькі структури, що уклали із факультетом соціології контракти на навчання студентів або мають із ним договори співпраці та співдружності. Студент, за погодженням із керівником, може запропонувати свою тему дослідження за умов відповідного обґрунтування доцільності її розробки (відповідно до попередньої власної науково-дослідницької роботи, до місця роботи, можливостей отримання потрібної інформації на об'єкті дослідження тощо).

Обрані студентами й узгоджені з науковими керівниками теми випускних кваліфікаційних робіт затверджуються на засіданні кафедри.

Кожен студент випускного курсу в заяві на ім‘я завідувача кафедри (Додаток А), зазначає обрану тему, яка є підставою для призначення наукового керівника.

Після остаточного узгодження з науковим керівником і редагування обрані теми випускних кваліфікаційних робіт розглядаються, обговорюються та затверджуються на засіданні кафедри.

Усі подальші зміни (формулювання назви, об'єкт дослідження тощо) у разі необхідності аргументуються письмово (заява дипломника), погоджуються з науковим керівником (віза на заяві) та затверджуються на засіданні кафедри.


Каталог: sites -> default -> files -> newsfiles
newsfiles -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип
newsfiles -> Загальна характеристика роботи
newsfiles -> Структурно-діяльнісна концепція
newsfiles -> Імені тараса шевченка
newsfiles -> Концепція дисертації
newsfiles -> Бакалаврат
newsfiles -> Єктно-праксиологічний підхід
newsfiles -> Методичні рекомендації щодо підготовки і захисту курсових робіт, дипломів бакалавра та магістра Київ 2016 Зміст Зміст 2
newsfiles -> Положення про Науково-методичний центр організації навчального процесу
newsfiles -> Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Вип


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка