Методичні рекомендації щодо викладання


Вивчення музичного та образотворчого мистецтва в почат­ковій школіСкачати 138,76 Kb.
Сторінка2/11
Дата конвертації04.04.2019
Розмір138,76 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Вивчення музичного та образотворчого мистецтва в почат­ковій школі покликане сформувати в учнів художній спосіб пізнан­ня світу, дати систему знань і ціннісних орієнтирів на основі власної творчої діяльності та досвіду прилучення до визначних явищ вітчиз­няної та зарубіжної художньої культури.

Програми з курсу «Образотворче мистецтво», «Музичне мисте­цтво» та інтегрований курс «Мистецтво» для початкової школи складені відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти, конкретизують тематичний зміст, дають приблизний розпо­діл навчальних годин за розділами курсу та рекомендовану послі­довність вивчення тем і розділів навчального предмета з урахуван­ням міжпредметних зв'язків, логіки навчального процесу, вікових особливостей учнів.

Навчальний предмет «Образотворче мистецтво» має велике значення у збереженні фізичного і психічного здоров'я учня. Тому найважливішим аспектом викладання образотворчого мистецтва є створення на уроці здоров'язберігаючого середовища:


  • відстеження відповідності санітарно-гігієнічних умов навчання вимогам СанПіН;

  • побудова уроків з урахуванням принципів природовідповідності, застосування оптимальної кількості різних видів навчальної ді­яльності і методів викладання;

  • використання в навчальному процесі ігрових технологій, що відповідають потребам учнів молодшого шкільного віку;

  • застосування завдань з елементами театралізації, що припус­кають рухову активність учнів, розвиток емоційної сфери особис­тості;

  • надання учням свободи у виборі видів навчальної діяльності і засобів, використовуваних при виконанні роботи.

Головне, щоб робота вчителя образотворчого мистецтва була спрямована на психологічне оздоровлення, корекцію особистісного розвитку учнів, підвищення їх адаптаційних здібностей.

Одним із основних принципів при проведенні уроків образотвор­чого мистецтва в молодших класах є активність школярів. Саме ігрові технології дозволяють створити високий рівень мотивації, ре­зультативності занять та умови для соціалізації особистості школя­ра, його виховання. Художньо-творча ігрова активність сприяє позитивному емоційному стану учнів, стимулює розвиток творчих здібностей. Художньо-дидактичні ігри розвивають образне та логіч­не мислення, спостережливість, різні види пам'яті, в тому числі зо­рову, є ефективним засобом засвоєння знань, умінь і навичок.

Завдання з пізнавальним і ігровим початком необхідно складати з урахуванням вікових можливостей учнів. Ігри з елементами теат­ралізації, створенням образів в образотворчій, словесній, теат­ральній діяльності викликають у школярів яскравий емоційний від­гук. При використанні художньо-дидактичних, настільно-друкованих ігор, різноманітних лото, парних картинок відбувається закріплення знань про властивості предметів, які потім учні повинні зобразити у власній художній діяльності (малюнку, аплікації, ліпленні тощо).

Зміст програми засвоюється учнями без домашнього завдан­ня. В якості домашньої роботи може бути запропонована заготівля підсобного матеріалу для роботи над темою наступного уроку, спо­стереження за певними об'єктами або явищами, підбір репродук­ційного матеріалу, підготовка повідомлення про творчість художни­ка або окремого твору мистецтва, відвідування художнього музею або виставки. Домашнє завдання виконується за бажанням учнів і заохочується учителем. Його основною метою є орієнтація учнів на естетичне освоєння навколишнього світу.
Каталог: uploads -> editor
editor -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
editor -> В умовах постійних змін, які відбуваються в сучасному суспільстві, проблема адаптації особистості виступає на перший план
editor -> Навчальний заклад: Комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання №25 «зош і-ііі ст., природничо-математичний ліцей, центр позашкільного виховання «Ліра» Кіровоградської міської ради
editor -> «Бережи здоров'я змолоду!»
editor -> Різновид інтерактивних методів навчання на уроках
editor -> Суть процесу навчання
editor -> Аудіювання


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка