Методичні рекомендації щодо ведення класного журналу у початковій школіСторінка20/20
Дата конвертації27.01.2020
Розмір1,21 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
Дата

Зміст уроку

Завдання додому

...

...

...

...
20.05

Контрольна робота. Читання мовчки. Всеволод Нестайко "Жевжик".
...

...

...

...


Тематичне оцінювання здійснюється з урахуванням результатів поточного оцінювання, результатів навички читання вголос та мовчки, якості вивчення віршів напам’ять.

Семестрове оцінювання відбувається на основі тематичного оцінювання.

Річне оцінювання відбувається на основі семестрових оцінок (додаток 10).

Додаток 10

Українське читання

4 клас, ІІ семестр

з/пЧисло і місяць


Прізвище та ім’я...18


...30


Вірш напам.

...

21

...

14


Уривок напам.

...

17

...

...

Тем. бал


...

07

Читання вголос

25


ІІ семестр

Річний бал

Держ. підс. ат.

Екскурсія

Підсумковий бал

01

01

01

01

02

02

03

03

04


04

04

04

05

0505

1.
2.
3
4.
5.
Читання мовчки

У школах з навчанням російською мовою заповнення сторінок класного журналу з предмета "Чтение" щодо оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється аналогічно до предмета "Читання" у школах з навчанням українською мовою (додаток 10).


Математика

Основними видами перевірки в кожному семестрі є контрольні роботи.

Їх кількість на семестр є орієнтовною і залежить від кількості годин:

І семестр – 4 контрольні роботи;

ІІ семестр – 5 контрольних робіт (з них одна робота - річна).

Можливо провести ще одну контрольну роботу на початку навчального року – вхідний контроль.

Види поточних перевірок навчальних досягнень можуть бути такими: усне опитування, самостійні роботи, тестові завдання тощо.Семестрове оцінювання здійснюється на основі спостережень учителя за роботою учня, поточних та тематичних оцінок.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів (додаток 11).
Додаток 11

Математика

4 клас, ІІ семестр


з/пЧисло і місяць

Прізвище та ім’я...


...

...

Тем. бал

Вед. зош.

19


...

...

Тем. бал

Вед. зош.

...


18


Вед. зош.

...


...


Тем. бал

...


25


Вед. зош.

ІІ семестр

Річний бал

Держ. підс. ат.

Підсумковий бал

01

01

01

01

02

02

02

03

03

04

04

05

05


1.
2.
3
4.

Контр. робота
Контр. робота

Контр. роботаКонтр. робота
Я і Україна

У 1-2 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Я і Україна” („Ознайомлення з навколишнім”, "Довкілля") здійснюється вербально.

У 3-4 класах оцінювання навчальних досягнень учнів з предмета „Я і Україна” („Природознавство”, „Громадянська освіта”, "Я і Україна. Довкілля") здійснюється за відповідними критеріями.

У класному журналі на кожний навчальний предмет відводяться окремі сторінки. У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного предмета окремо.

Навчальний матеріал поділяється на блоки. Після вивчення кожного блоку проводиться тематична перевірка (по 2 рази на семестр - з курсів „Природознавство” і „Громадянська освіта”; 4 рази на семестр - з курсу "Я і Україна. Довкілля"). Тривалість кожної перевірної роботи - 10-15 хв. (додаток 12).

Додаток 12

Природознавствоз/пЧисло і місяць

Прізвище та ім’я...


...

Контр робота ота

...

Тем. бал
...

19


Контр робота

...

Тем. бал

...

...


...


...


...


25


ІІ семестр

Річний бал

Екскурсія

Підсумковий бал

01

02

02

03

03

04

04

04

04

05

05

05

05


1.2.34.На правій сторінці журналу робиться запис: Контрольна робота. “Тема” (додаток 13).

Додаток 13


з/п

Дата

Зміст уроку

Завдання додому

...

...

...

...

...

18.02

Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.
...

...

...

...

...

20.04

Тема уроку згідно з календарним планом. Контрольна робота.

Семестровий бал виставляється на основі поточних та тематичних балів.

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових балів з урахуванням динаміки зростання навчальних досягнень учнів.
Образотворче мистецтво

Музика (музичне мистецтво)

Мистецтво

Календарно-тематичне планування складається на кожний із зазначених предметів.

Інтегрований курс „Мистецтво” структурно поділяється на дві основні частини - "Музичне мистецтво" (1 год) та "Візуальне мистецтво" (1 год)

Календарно-тематичне планування складається для кожної із зазначених частин на основі узгодженості тематики, виховних, навчальних та розвивальних завдань. Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за відповідними критеріями окремих навчальних предметів: „Образотворче мистецтво (Візуальне мистецтво)” і „Музика (Музичне мистецтво)”.

У класному журналі на кожний предмет або на кожну складову інтегрованого курсу відводиться окрема сторінка.

У зведеному обліку навчальних досягнень учнів бали виставляються з кожного виду мистецтва окремо.

Після вивчення кожної теми проводиться підсумковий урок за вивченою темою (кількох тем) і виставляється кожному учню тематичний бал (Тем. бал.).

Письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва та образотворчого мистецтва не проводяться.

Доцільно пропонувати учням перевірні завдання на вибір.

Семестрове оцінювання у 3-4 класах та у 2 класі (якщо за рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою) виставляється на підставі поточного і тематичного оцінювання.

Річні бали виставляється на основі семестрових балів.

Підсумкові бали виставляються на основі річного оцінювання та результатів проведених екскурсій (якщо такі проводились).
Технології

(технічна і художня праця)

На основі навчальної програми вчитель розробляє календарно-тематичне планування. Право розподілу навчального часу за темами надається вчителю.

Кількість запланованих годин, поданих у межах розділів, можна змінювати залежно від умов та матеріально-технічної бази школи. Також можна змінювати порядок вивчення тем, якщо в цьому виникає потреба.

Для тематичного контролю навчальних досягнень з технічної і художньої праці запропоновано колективні практичні роботи учнів і вчителя. Результатом колективних практичних робіт є підсумкові виставки-композиції.Поточне оцінювання здійснюється на уроках. На розсуд учителя оцінюються кращі роботи, або роботи, в яких учень виявив старанність та результативність власної діяльності. Поточне оцінювання робіт всіх учнів класу не є обов’язковим.

Тематичний бал виставляється всім учням.

Семестровий бал виставляється на основі поточних і тематичних балів з урахування загального результату роботи учнів протягом відповідного семестру.

Річний бал фіксується на основі семестрового оцінювання в колонці „Річний бал”.
У розділі "Зведений облік досягнень у навчанні" фіксуються навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної складової. З варіативної складової записуються лише назви предметів або курсів.

У класному журналі для 3 класу (за умови бального оцінювання - і у 2 класі) заповнюються колонки: І та ІІ семестр, Річний бал, Підсумковий бал.

У класному журналі для 4 класу: І та ІІ семестр, Річний бал, Державна підсумкова атестація (Держ. підс. ат.), Підсумковий бал (Додаток 14).
Запис про рішення педагогічної ради робиться з указанням дати її проведення та номера протоколу.

Крім основних (Переведено до __ класу) можливі такі варіанти записів рішення педагогічної ради:  • переведено до іншої школи (класу) - вказати номер закладу;

  • направлено на довготривале лікування;

  • перебував (перебувала) на лікуванні в санаторії чи в санаторній школі;

  • дано завдання на літо за індивідуальною програмою;

  • навчається за індивідуальним навчальним планом, індивідуальною програмою;

  • переведено на індивідуальну форму навчання (навчається за індивідуальною формою) тощо.

Додаток 14.

Зразок заповнення сторінок розділу


"Зведений облік досягнень у навчанні учнів 1-4 класів"

№ з/п

Прізвище, ім'я та по-батькові учня (учениці)

Бали

Інваріантна складова

Варіативна складова

Рішення педагогічної ради (дата і номер)

про результати досягнень

у навчанні учня

Мова навчання

Мова навчання (читання)

Друга мова

Українська мова як державна

Іноземна мова

Математика

Я і Україна (Природознавство, Громадянська освіта)

Я і Україна.

Довкілля


Мистецтво

Музичне мистецтво

Образотворче мистецтво

Трудове навчання

Фізична культура

Основи здоров'я

Логіка

Хореографія

Сходинки до інфор матики

Світова література
1.

Абросімова

І семестр

9

10
9

8

10

10

1011

12

12

11

11

Переведено до 5 класу.

Протокол від 27.05.07 № 97ІІ семестр

10

11
10

9

10

11

1111

12

12

12

12

Ірина

Річні

10

11
10

9

10

11

1111

12

12

12

12

Державна підсумкова атестація (4-і класи)

10

11


10
Геннадіївна

Підсумкові

10

11
10

9

10

11

1111

12

12

12

12

2.

Дорош

І семестр

8

9
8

8

10

9

910

10

11

10

10

Переведено до 5 класу.

Протокол від 27.05.07 № 97ІІ семестр

9

10
8

8

11

10

1011

11

11

11

11

Олег

Річні

9

10
8

8

11

10

1011

11

11

11

11

Державна підсумкова атестація (4-і класи)

9

10
8
11
Вікторович

Підсумкові

9

10
8

8

11

10

1011

11

11

11

11

3.

Русан

І семестр

11

12
10

11

12

11

1111

11

12

12

11

Переведено до 5 класу.

Нагороджено похвальним листом.Протокол від 27.05.07 № 97


ІІ семестр

12

12
11

11

12

11

1111

11

12

12

12

Сергій

Річні

12

12
11

11

12

11

1111

11

12

12

12

Державна підсумкова атестація (4-і класи)

12

12


12
Петрович

Підсумкові

12

12
11

11

12

11

1111

11

12

12

12Каталог: img -> articles -> file
img -> Київ 014 клас Видання друге level 2ed Layout 1
img -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів із навчанням румунською мовою пояснювальна записка
img -> Програма з трудового навчання для загальноосвітніх навчальних закладів
img -> Особливі діти в закладі і соціальному середовищі
img -> Молоді та спорту україни
file -> Навчити учня критично мислити – означає якнайкраще підготувати його до самостійного життя
file -> Екологічний брейн-ринг " Любіть і бережіть природу!"
file -> Про реалізацію і етапу дослідно-експерементальної діяльної роботи в Навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа і-ііі ступенів №1-гімназія»
file -> Подорож до країни Дружби
file -> Формування комунікативної та літературної компетенції учнів на уроках української мови і літератури


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка