Методичні рекомендації щодо розвитку творчих здібностей учнів на уроках світової літератури та в позаурочний часСкачати 67,03 Kb.
Дата конвертації24.03.2020
Розмір67,03 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Сергійчук Надія Йосипівна,

вчитель російської мови та зарубіжної літератури

ОЗО «Овруцька гімназія ім. Малишка»

Овруцької міської ради

Житомирської області,

спеціаліст вищої категорії,

вчитель-методист
Методичні рекомендації щодо розвитку творчих здібностей учнів на уроках зарубіжної літератури та в позаурочний час

Якщо людина кожен день, кожен день буде

робити свою справу, незважаючи ні на що,

життя зміниться на краще. А сухе дерево,

якщо його поливати кожен день, зацвіте...

Аркадій Тарковський

Дитяча душа як чистий аркуш паперу… Білий, рожевий, блакитний чи жовтогарячий… Якого б кольору цей «аркуш» не був, він завжди чистий. Мабуть, тому і є він найвищою досконалістю, з якої бере початок абсолют.

Залежно від того, що і як буде написано на цьому чистому аркуші, такою і стане дитина – людина, таким буде її життя, а можливо, навіть життя її країни чи усієї нації… Перші записи на чистому аркуші дитячої душі роблять батьки, сім’я. Та чи не найважливішими є записи, зроблені на ній педагогами.

Безсумнівно, сучасний урок зарубіжної літератури, побудований з урахуванням особистісно орієнтованого навчання з діалогом як домінуючою формою спілкування на уроці, вимагає переосмислення пріоритетів певних методів, прийомів та видів навчальної діяльності. Тому закономірно, що перевага останнім часом надається розвитку творчих здібностей на уроці і в позаурочний час та таким видам або формам роботи, як різноманітні рольові ігри, «мозкова атака», інтерв’ю, інсценізація, гронування, складання сенканів, пошукові види роботи.

Розвитку особистості, способам виявлення рівня здібностей дитини присвятили свої дослідження психологи Г.С. Костюк, Д.І. Фельдштейн, Г. Айзенк, А. Бінс. Чимало спеціальних психологічних досліджень підтверджують позитивну роль творчості у стимулюванні пізнавальних інтересів учнів, допитливості, дослідницької активності, здатності до знаходження оригінальних рішень та прогнозування.

На практиці головне завдання вчителя – розвивати природні задатки та створювати сприятливі умови діяльності учнів. «Творчі здібності – продукт саморуху, самостійного розв’язання задач і питань, самостійного розкриття закономірностей і зв’язків між предметами і явищами… Це продукт розвитку, причому розвитку вільного, за якого інтерес, захоплення і пристрасть – головні рушійні сили». (Б.Н. Нікітін).

Зрозуміло, що творчий учень - це особистість, яка вміє асоціювати, висувати нові ідеї на комбінаціях старих понять, зосереджувати думки на одних моментах, ігноруючи інші, щоб звести розумовий процес до взаємозв’язку найпростіших його частин.

Тому, будуючи свої уроки зарубіжної літератури, слід насамперед:

- передбачати розв’язання різноманітних творчих завдань, спрямовувати учнів на пошукові види робіт: бесіду за проблемними запитаннями, усне малювання, мозковий штурм, обговорення іншого фіналу твору;

- враховувати вікові особливості учнів і послідовно ускладнювати форми роботи;

- залучати до роботи на уроці всіх учнів, забезпечувати участь кожного з них у групових та колективних формах роботи;

- використовувати інтерактивні види та форми роботи: засідання прес – клубу, створення реклами за прочитаним твором, дискусія;

- ставити учнів у позицію творця.

Отже, запропоновані уроки можна представити своєрідною формулою: творчість автора + творчість школяра + творчість учителя = урок як новий твір мистецтва. Види та форми навчальної роботи, які я рекомендую застосовувати на уроках, сприяють зацікавленню навчальним предметом, розвитку творчих здібностей учнів, активізують розумову діяльність школярів, розвивають логіку та критичність мислення, мовленнєві вміння та навички, допомагають проявити особисте «Я».

Одним із методів розвитку учнів є тестування.

Правильне використання ситуативних тестів – це показник не стільки рівня навчальних досягнень учня, скільки його розвитку, читацької компетентності, спроможності опрацювати тексти самостійно, сформованості основних видів компетентності школярів.

Тести можуть бути використані вчителями для конструювання перевірочних робіт, фронтальної роботи, тематичного оцінювання. Набір тестів може бути різний: від 6 до 24 (або інший). До кейс – листа можна включити завдання різних рівнів (в залежності від мети та особливостей і підготовленості класу).

Відповідно учні можуть використовувати тести для організації самоконтролю, самопідготовки до проведення контролю, методисти – для організації моніторингових досліджень (наприклад, рівня навчальних досягнень учнів).

Інтелектуальний розвиток дітей є одним із завдань національного виховання. Розв’язати його можна за допомогою творчих об’єднань ерудитів та клубів інтелектуальних ігор.

Кожному відомо, що гра задовольняє не тільки фізичні, а й духовні дитячі потреби. Вона виконує різні функції: створює умови для реалізації можливостей дитини, відкриває дітям можливості до пізнання світу.

Звісно, для людини гра є природною формою активності. Саме шляхом участі у різних іграх людина нагромаджує власний досвід, адже гратися – означає експериментувати. Будь – яка гра, а мистецьки організована – особливо, є новим досвідом, який, у свою чергу, стає джерелом нових знань, відчуттів, бажань, дій і умінь.

Гра – єдиний вид діяльності, у якому реалізовуються форми ігрової свідомості, що трактуються визначним психологом Л.С. Виготським як царство довільності, свободи і уяви. Ігрова діяльність мотивується потребами пізнання і набуттям нових знань, навичок та вмінь, які знадобляться у майбутньому.

Значення гри неможливо оцінити лише розважально-креативними можливостями. Феномен її в тому, що гра як розвага та відпочинок здатна перерости в навчання, творчість, терапію.

Велике значення для творчого, пізнавального і розумового розвитку дітей мають ігрові методи на уроках. Вони зацікавлюють їх, дають змогу виявити себе, продемонструвати свої вміння, перевершити інших.

На уроках раджу використовувати такі ігри:

- кросворди;

- літературні вікторини;

- «Про кого йдеться?», «З яких оповідань уривки?», «Чиї це слова?», «Відгадайте героя» та інші;

- літературно – лицарські турніри (за творами «Айвенго» В. Скотта, «Тарас Бульба» М. Гоголя);

- інтелектуальні ігри на підсумкових уроках: «Клуб знавців літератури», «Брейн – ринг», «Щасливий випадок», «Слабка ланка», «Останній герой».

У Національній доктрині розвитку освіти ХХІ ст., затвердженій Указом Президента у квітні 2002 р., ставиться завдання постійного оновлення процесу навчання: «Мета літературної освіти – ввести учнів у світ прекрасного, прилучити до національного і світового мистецтва, виховувати потребу в читанні, інтерес до художнього слова, високі естетичні смаки, здатність творчо сприймати прочитане, сприяти вихованню духовно багатого, щирого, відданого громадянина». Суспільству потрібна читацька особистість. Як її виховувати? Як домогтися, щоб уроки літератури були цікавими, ефективними?

Не секрет, що впродовж останніх років учні почали втрачати інтерес до літератури. Монотонність і одноманітність занять, відсутність яскравих вражень робить їх невеселими і непродуктивними.

Яким же чином треба будувати навчання, щоб процес пізнання став цікавим для учнів? Одним із шляхів, на мою думку, є розвиток творчих здібностей обдарованих учнів. Як говорить народна мудрість, коли дитина народжується, вона має хист до творчості, обдарованості, але його потрібно розвивати протягом життя.

На мою думку, гімназії та ліцеї створені саме з метою розвитку творчих здібностей обдарованих учнів. Тому для активізації творчої роботи рекомендую використовувати різні типи нестандартних уроків. Серед них такі:

урок – конференція;

урок – КВК;

урок – аукціон;

урок – диспут;

урок – ярмарок;

урок – концерт;

урок – мандрівка;

урок – змагання;

урок – кінозйомка;

урок – проба на роль;

урок – знайомство з автором твору;

урок – інтерв’ю;

урок – суд;

урок – спогад;

урок – лабораторна робота;

урок – практикум;

урок – тренінг;

урок – дослідження та інші.

Також, як на мене, доцільно запропонувати учням таке завдання: підготуватися до ролі учителя.

Урок літератури – це виховання творчої особистості, здатної адаптуватись до мінливих умов сучасності.

Виховання особистості, здатної мислити творчо, самостійно орієнтуватись у сучасному ринковому середовищі, - завдання сучасної освіти. Література як навчальний предмет відіграє тут дуже важливу роль. Бо головне призначення її уроку – організувати творчий процесс.

Відомо, що творчість – вища форма активності та самостійності в діяльності людини. Оцінюють її за результатом. Творча людина завжди досягає високих результатів у всіх або якійсь одній (чи кількох) сферах своєї діяльності – інтелектуальній, художній, соціальній та ін. Чим вищий рівень творчості, тим людина успішніша.

Творчість має супроводжувати учня постійно. Поза нею вроджені здібності розвиваються слабко або взагалі не розвиваються.

У кожній людині закладені творчі начала – вроджені можливості, передумови для створення чогось нового, оригінального. Головне – розвинути ці начала.

Учнівські здібності розвиваються не тільки на уроках літератури, а й у позаурочний час. Тому вважаю доцільним запропонувати учителям зарубіжної літератури проводити позакласні заходи, де учні можуть показати свою творчість, свою обдарованість у тій чи іншій сфері діяльності, практикувати проведення літературно – музичних композицій, поетичних віталень, брейн – рингів, літературних КВК, конкурсів ерудитів, читців тощо.

Для кожного справжнього словесника, що працює з дітьми, сакрального значення набувають слова Миколи Трача: «Не грайся словом. Є святі слова». Саме такі слова і формують дитину, залишаючи на чистому аркуші її душі вічний золотий слід надії, віри й любові.

Я вважаю, що саме обдаровані діти, закінчивши школи, гімназії, ліцеї та вищі навчальні заклади, будуватимуть щасливе й світле майбуття і примножуватимуть славу України!
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка