Методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написанняСкачати 479,3 Kb.
Сторінка1/5
Дата конвертації07.10.2019
Розмір479,3 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ

(м.Маріуполь)
КАФЕДРА ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з навчальної роботи та

міжнародних зв’язків

В.І. Токарева

“______”___________20___ року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

"ФІЛОСОФІЯ НАУКИ"


для аспірантів і здобувачів

Маріуполь 2016

Затверджено на засіданні кафедри гуманітарних дисциплін.

Протокол № від


Укладач:

д.держ.упр., професор Н.Г.Діденко

Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія науки" для аспірантів

і здобувачів / укл. Н.Г.Діденко. – Маріуполь, 2016. - 20 с.

Робоча програма містить план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами, загальні методичні рекомендації щодо опанування філософських знань, теми рефератів для складання кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації щодо їх написання.

Рекомендовано для аспірантів і здобувачів.
 1. Мета та завдання

Робоча програма розроблена для аспірантів і здобувачів, які вивчають навчальну дисципліну "Філософія науки", а також тих, хто готується до складання кандидатського іспиту відповідно до вимог та правил, встановлених Міністерством освіти і науки України.

Подано розгорнуту програму з навчальної дисципліни "Філософія науки", що складається з трьох основних змістовних модулів; докладний список рекомендованої літератури; перелік тем рефератів.Вивчення навчальної дисципліни "Філософія науки" забезпечує аспірантів і здобувачів системою базових знань, що сприяють:

 • формуванню розвинутого наукового світогляду;

 • становленню високої культури мислення;

 • розумінню основних закономірностей розвитку науки, культури, суспільства в цілому і людській особистості в ньому;

 • оволодінню основними універсальними методологічними принципами, нормами, підходами в процесі наукового пошуку;

 • орієнтації на високі моральні принципи і на розвинутий естетичний смак; на загальнолюдські гуманістичні духовні цінності;

 • критичному аналізу, оцінці та синтезу нових та складних ідей;

розв’язанню значущих соціальних, наукових, культурних, етичних та інших проблем.
У результаті вивчення навчальної дисципліни аспірант повинен:

Знати:

 • теоретичні положення філософії науки;

 • історію взаємодії філософії і науки та роль філософії науки у сучасному житті;

 • основних методів наукового пізнання;.

 • особливості природничого та гуманітарного знання, в тому числі у конкретних дисциплінах і використовуваних методах;

 • сучасні теорії розвитку наукового знання;

 • природу криз наук і необхідність прийняття нових парадигм у науковому знанні.

 • метанаукову термінологію й вміти її вірно використовувати.

Вміти:

 • використовувати філософію наукового пізнання для професійної діяльності вченого;

 • реконструювати пізнавальні методи, категоріальні схеми;

 • працювати з науковими матеріалами у напрямку їх узагальнення і філософської інтерпретації;

 • працювати з категоріальним апаратом філософії, а також будь-якої іншої галузі знання, доводячи їх до рангів дослідницьких інструментів.


2.Тематичний план навчальної дисципліни "Філософія науки" (для аспірантів і здобувачів) із розподілом навчальних годин за модулями та темами і формами занять (90 годин/3 кредити ЄКТС):
Назва тем

Кількість годин

Лекції

Практ., семінари

СРС

Всього
Модуль 1. Фундаментальні проблеми філософії

1

Тема 1. Філософія, її гуманістичний смисл і пізнання

2

2

6

10

2

Тема 2. Основні етапи та напрями розвитку світової.

філософської думки2

2

6

10

3

Тема 3. Філософська думка в Україні та її місце в історії

світової культури2

2

6

10

4

Тема 4. Філософський зміст проблеми буття світу

2

2

6

10

5

Тема 5. Філософська концепція розвитку та основні філософські категорії

2

2

6

10

6

Тема 6. Методологія пізнання як форма організації оптимально ефективної

діяльності людини.2

2

6

10
Модуль 2. Соціальна філософія. Філософія управління.

7

Тема 7. Логіка та методологія соціального пізнання

2

2

6

10

8

Тема 8. Соціальне буття суспільства

2

2

6

10

9

Тема. 9. Економічне буття та філософія економіки

2

2

6

10

1

Тема 10. Особистість у вимірах філософського аналізу

2

2

6

10

1

Тема 11. Аксіологічні проблеми в філософії

2

2

6

10

1

Тема 12. Управління як предмет філософського аналізу. Основні типи управління та рівні його дії

2

2

6

10

1

Тема 13. Основні принципи і закони управлінської діяльності

2

2

6

10

1

Тема 14. Творчість та інновації в управлінській діяльності

2

2

6

10
Модуль 3. Філософія і методологія науки

1

Тема 15. Теоретичні моделі розвитку науки (за роботами к. Поппера, І .Лакатоса, Т. Куна, Ст. Тулміна, П .Феєрабенда)

2

2

6

10

1

Тема 16. Пошуки нового світорозуміння: глобальний еволюціонізм, синергетика, сучасний холізм у науковій картині світу

2

2

6

10

1

Тема 17. Типи наукової раціональності

2

2

6

10

1

Тема 18. Наука і моральність: проблеми і дискусії

2

2

6

10
Разом

36

36

108

90Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Робоча програма дисципліни Мета дисципліни
2016 -> Програма вступного іспиту третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для здобуття наукового ступеня доктор філософії
2016 -> Загальні засади мовної комунікації
2016 -> Рішення про внесення відповідних змін до навчальних програм для 4-го класу наказ мон україни №1495 від
2016 -> Психологія діяльності та навчального менеджменту
2016 -> Тема бесіди: «Любіть свою Україну»
2016 -> Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням
2016 -> Самостійна навчальна діяльність та її види


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка