Методичні рекомендації щодо оформлення, перевірки письмових робіт (зошитів) з математики в закладах загальної середньої освітиСкачати 77,42 Kb.
Дата конвертації11.10.2019
Розмір77,42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації

Методичні рекомендації щодо оформлення, перевірки письмових робіт (зошитів) з математики в закладах загальної середньої освіти
Якісна та вчасна перевірка (оцінювання) письмових робіт (зошитів) зумовлена дидактичною доцільністю здійснення контролю на всіх етапах процесу навчання. Методично правильно організоване виконання й оформлення письмових робіт та контроль їхньої якості з боку вчителя позитивно впливає на формування важливих якостей особистості (відповідальності, дисциплінованості, охайності, самостійності), стимулює учня до систематичної наполегливої праці та порядку.

Основні вимоги до перевірки зошитів надано в методичних рекомендаціях щодо викладання математики у 2018-2019 навчальному році (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 03.07.2018 № 1/9-415 «Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018-2019 навчальному році»).

Відповідно до цього листа, кількість і призначення учнівських зошитів визначається вчителем.

Ураховуючи позитивний досвід учителів математики, доцільним у процесі виконання класних і домашних робіт учням мати таку кількість зошитів: • 5-6 класи – два зошити (з математики);

 • 7-9 класи – два зошити з алгебри та два з геометрії;

 • 10-11 класи – один зошит з алгебри та початків аналізу й один зошит з геометрії.

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити або аркуші для кожного предмета (математика, алгебра, геометрія), що зберігаються протягом навчального року в закладі загальної середньої освіти.

Тематичні контрольні роботи перевіряються в усіх учнів з наступною корекційною роботою в тих самих зошитах.

Зазначаємо, що перевірка контрольних робіт учителем здійснюється в термін до наступного уроку.

Самостійні роботи з математики учні можуть виконувати в робочих зошитах, у зошитах з друкованою основою або на окремих аркушах паперу.

З метою забезпечення дотримання єдиного орфографічного режиму рекомендуємо встановити такий порядок ведення зошитів:


 • зошити підписувати українською мовою;

 • записи в зошиті виконувати кульковою ручкою із синім чорнилом чи його відтінками (для оформлення рисунків використовувати простий олівець);

 • креслення виконувати олівцем (у випадку необхідності – із застосуванням лінійки та циркуля), а умовні позначення до них підписувати ручкою;

 • неправильний запис необхідно охайно перекреслити (а не брати у дужки чи витирати гумкою або використовувати коректор);

 • між класною й домашньою роботою доцільно пропускати 3-4 клітинки (між видами робіт, що входять до складу класної чи домашньої роботи –
  1 клітинку);

 • у зошитах 5-9 класів записувати дату словами, в окремому рядку вказувати «класна (домашня) робота», у класній роботі зазначати назву теми уроку, наприклад:

Сьоме вересня

Класна робота

Числові нерівності • у 10-11 класах у робочих зошитах можливим є й інше оформлення: на першому рядку записують вид роботи, а на березі цього ж рядка зазначають дату цифрами, наприклад:

Класна робота 20.09.2018

 • у зошитах для контрольних робіт в усіх класах доцільно записувати лише дату й тему, у межах якої виконується контрольна робота, наприклад:

Перше жовтня

Нерівності • оформлення титульної сторінки робочого зошита (зразок підпису):

Зошит

для робіт з математики (алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)

учня (учениці)_______ класу

_____________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

Прізвище та ім’я (у родовому відмінку) • оформлення титульної сторінки зошита для контрольних робіт (зразок підпису):

Зошит

для контрольних робіт з математики

(алгебри, алгебри та початків аналізу, геометрії)

учня (учениці)_______ класу

_____________________________

(повна назва закладу загальної середньої освіти)

Прізвище та ім’я (у родовому відмінку)

Звертаємо увагу, що після заголовків, назв видів робіт, підпису зошита крапку не ставлять.

При розв'язуванні вправ, задач доцільно позначати номер завдання (№16), а не уточнювати (задача 16 або вправа 16).

Зошити, в яких виконуються класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти: • у 5-6 класах – не рідше одного разу на два тижні (кількість перевірених робіт – не менше однієї на вибір вчителя);

 • у 7-11 класах – не рідше одного разу на місяць (кількість перевірених
  робіт – не менше двох на вибір вчителя).

Під час перевірки зошитів рекомендуємо враховувати такі критерії:

 • систематичне виконання домашніх робіт;

 • наявність класних робіт у необхідній кількості;

 • якість виконання самостійних робіт;

 • дотримання єдиних вимог орфографічного режиму.

Зазначаємо, що вчитель може перевіряти та оцінювати частину письмової роботи (задача, вправа, побудову графіка тощо). Рекомендуємо не обмежуватися лише власною перевіркою виконання учнівських робіт, а й практикувати самоперевірку, взаємоперевірку, формуючи тим самим в учнів потребу здійснювати самоконтроль.

Наголошуємо, що в процесі перевірки зошитів оцінюється лише правильність записів. Почерк, охайність та форма запису не є предметом оцінювання. Проте, акцентування уваги на цьому – виховує в учнів культуру письмового мовлення.

Оцінка за ведення зошитів з математики виставляється до класного журналу наприкінці вивчення кожної теми, але не впливає на тематичне оцінювання. 

У робочому зошиті учитель робить запис: «Ведення зошита» і виставляє оцінку (наприклад: Ведення зошита – 9).

З метою формування культури математичних записів учнів у процесі розв’язування задач і вправ, необхідно звертати їхню увагу на лаконічність записів, правильне та раціональне використання позначень, математичної символіки тощо.

Математичний запис, рисунок мають бути чіткими, акуратними, зручними для читання. Записи повинні бути логічними, послідовними, доцільними, за можливістю, короткими, зручними для наступного використання.

У процесі оформлення алгебраїчних та геометричних завдань доцільно використовувати символіку теорії множин ( , та інші), роблячи це математично грамотно.

Побудову рисунка можна виконувати як за допомогою креслярських інструментів, так і «від руки», ураховуючи правила побудови зображень геометричних фігур: зображення просторових тіл – із урахуванням властивостей паралельного проектування, побудову перерізів многогранників – із використанням властивостей паралельних прямих і площин;

У процесі розв’язування геометричних задач слід: уникати надмірного ускладнення рисунка, зображаючи лише «функціонуючі» частини геометричних фігур; виконувати виносні рисунки, що зображають фрагменти даної конфігурації.

Процес розв’язування завдань, задач з алгебри передбачає раціональність розв’язань, чіткість математичних висловлень.

Розв’язування задач (як з алгебри, так і геометрії) має містити обґрунтування тверджень, що використовуються та не співпадають з твердженнями умови задачі, а випливають з останніх. Відсутність відповідних логічних кроків слід кваліфікувати не як зразок стислого оформлення розв’язання, а як фактичну помилку логічного характеру.

Логічні кроки обґрунтування розв’язування задач з алгебри, геометрії повинні спиратись на опорні факти (відомі математичні твердження, співвідношення, які є підставою для логічних висновків). Учень може при обґрунтуванні розв’язування завдань записати повне або символічне формулювання відповідного опорного факту, на який спирається висновок, або навести його назву (якщо вона загально вживана). За використання опорних фактів оцінка може бути знижена лише тоді, коли наведені твердження помилкові.

Уміння виділяти логічні кроки міркувань та лаконічно їх фіксувати записом не тільки допоможе учням зберегти час на оформленні роботи, але й полегшить усвідомлення ними умови задачі та формування моделі розв’язування, сприятиме розвитку алгоритмічного мислення, здатності до аналізу.

З метою формування навиків цифрової каліграфії рекомендуємо дотримуватися єдиних вимог щодо оформлення записів обчислень, а саме: • записувати цифри розбірливо й правильно;

 • відокремлювати одну від одної окремі частини розв’язування вправ на знаходження числових значень виразів;

 • позначати лише дію та остаточний результат обчислень, що виконуються усно;

 • закреслювати однією рискою помилкові записи, а не виправляти їх.

Акцентуємо увагу на тому, що в процесі розв’язування рівнянь і нерівностей доцільно скористатися позначками: «фігурна дужка» ( ) – для систем, «квадратна дужка» ( ) – сукупностей.

Наголошуємо, що вимоги до оформлення робіт не повинні зводитися до нав’язування школярам єдиної форми запису розв’язання задач і вправ, недоцільно обмежувати ініціативу учнів. Необхідно надавати учням можливість виявити індивідуальність в оригінальних способах перетворень, окремих поясненнях, оформленні записів. Учитель у записах учнів повинен зрозуміти хід розв’язування, простежити логіку обґрунтування доведень та розв’язань.

Для підвищення мотивації учнів щодо охайного ведення зошита, акуратності виконання записів, графіків і рисунків рекомендуємо учителям використовувати вербальні звернення та оцінні судження, наприклад: «Молодець», «Намагайтеся писати охайніше», «Зверніть увагу на...» тощо.

Методист з математики навчально-методичного

відділу координації освітньої діяльності та

професійного розвитку Сумського ОІППО Т.В. Свєтлова
Каталог: images -> Мобільна сторінка -> Вчителю математики -> Методичні рекомендації
Мобільна сторінка -> Методичні рекомендації щодо проведення Всекраїнського тижня права
Вчителю математики -> Програмне забезпечення кабінету математики
Мобільна сторінка -> Методичні рекомендації щодо вивчення основ здоров’я у 2014-2015 навчальному році Типовими навчальними планами, затвердженими наказом мон україни
Вчителю математики -> Методичні рекомендації щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, що додаються
Вчителю математики -> Критерії оцінювання навчально-матеріальної бази кабінету математики
Методичні рекомендації -> Методичні рекомендації щодо використання засобів розвитку творчих здібностей у процесі навчання математики


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка