Методичні рекомендації щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладахСкачати 209,9 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації17.04.2019
Розмір209,9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Відділ освіти Петровської районної у м. Донецьку ради

Районний методичний кабінет
Методичні рекомендації

щодо оформлення навчальних кабінетів з базових дисциплін

у загальноосвітніх навчальних закладах

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО
Підготувала:

Методист РМК з ІКТ

Цуркан Тетяна Сергіївна

Донецьк, 2012

Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.

Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми навчального закладу.

Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.

Основними завданнями на­вчального кабінету є:


  • надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконален­ні навчально-виховної роботи;

  • забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;

  • узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих учителів;

  • організація позакласної ро­боти з учнями.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, - підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.

Правильна організація роботи кабінету допомагає комплексному використанню видів навчального обладнання, зокрема сучасного електронного, що розкриває ве­ликі можливості:  1. Можливість організації пра­ці вчителів і учнів на науковій основі (здійснення наукової орга­нізації праці).

  2. Якісне та раціональне вико­ристання сучасних електронних педагогічних засобів навчання ра­зом із традиційною наочністю.

  3. Активізація пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні на­вального матеріалу бере участь більше аналізаторів — слухових, зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на їх емоції.

  4. Створення широких мож­ливостей для самостійної робо­ти учнів.

  5. Підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на практиці, фор­мує вміння робити аргументовані висновки, розвиває наукове мис­лення.

  6. Забезпечення міжпредметних зв'язків.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка