Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів


Деталізація форм і способів застосування ППЗСторінка27/37
Дата конвертації27.01.2020
Розмір0,79 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37
Деталізація форм і способів застосування ППЗ і визначення його придатності для вико­ристання у навчальному процесі може викону­ватись шляхом аналізу можливих організацій­них форм навчальної діяльності учнів та етапів навчання із застосуванням конкретного засобу навчання. Зокрема фронтальна демонстрація може бути використана на етані пояснення на­вчального матеріалу з використанням ППЗ з метою унаочнення, індивідуально-фронталь­на — одночасна індивідуальна робота учнів над виконанням навчальних задач, — може бути використана з метою закріплення засвоєного навчального матеріалу; індивідуальна — визначення рівня навчальних досягнень та вико­нання навчальних задач, спрямованих на за­кріплення знань, формування умінь і навичок.

Можливою є організація роботи у малих гру­пах, бригадах. Особливістю роботи учнів у ма­лих групах є те, що відповідно до вимог ДСанПін 5.5.6.009-98 не дозволяється одно­часна робота кількох учнів за одним комп'юте­ром, тому організація бригадної роботи потребує особливої уваги.

З урахуванням викладеного вище, а також з огляду на доступність певного ППЗ, учителем-предметником може визначатись кілька уроків (можливо навіть два-три на чверть, триместр), на яких використаная ППЗ буде доцільним і ефективним. Наступною характеристикою ППЗ е визначення переважного виду навчальної діяльності учня при роботі з даним засобом (про­дуктивна діяльність, спрямована на формуван­ня нових знань, продуктивно-репродуктивна діяльність, спрямована на формування умінь, навичок, актуалізацію та закріплення знань

Наприклад, якщо школа має можливість прийняти з Всесвітньої мережі безкоштовні версії емуляторів дослідів, а проведення демонстраційного експерименту з деяких тем природничих наук ускладнене (з фінансових, санітарно-гігієнічних міркувань тощо), доціль­но виконати ці демонстрації з використанням ППЗ у кабінеті інформатики і інформаційно-комунікаційних технологій. Ефективність на­вчальних демонстрацій у КІІКТ, обладнаному засобами колективного спостереження (проек­тор, широкоформатні телевізори) може бути навіть більшою, ніяк за використання демонст­раційного обладнання, наприклад, з фізики.

Ефективним є використання програмних за­собів типу діяльнісного середовища на уроках математики, що підтверджується наявністю як графів МОН України, наданих кільком Про­грамно-методичним комплектам, так і серти­фікатами відповідності, наданими програмним засобам, які входять до складу цих комплектів.

Наступною характеристикою ППЗ є пере­важний вид навчальної діяльності учня при ро­боті з даним засобом (продуктивна діяльність, спрямована на формування нових знань, сис­тематизацію знань, продуктивно-репродуктив­на діяльність, спрямована на формування умінь, навичок, актуалізацію та закріплення знань тощо).

Дуже високою є ефективність використання ППЗ на уроках іноземної мови, оскільки майже жодними традиційними засобами навчання не забезпечується необхідна інтенсивність подан­ня навчального матеріалу, диференціація і інди­відуалізація навчального процесу (ефективність засобів НІТН у навчанні іноземних мов вища, ніж ефективність лінгафонного обладнання, вартість якого іноді не менша, ніж апаратних засобів КПКТ).Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   37


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка