Методичні рекомендації щодо облаштування і використання кабінету інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладівСторінка26/37
Дата конвертації27.01.2020
Розмір0,79 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37
4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КАБІНЕТУ

Організація роботи КІІКТ повинна забезпечувати повноцінну реалізацію педагогічних цілей його створення, сприяти удосконаленню й інтенсифікації навчально-виховного процесу, підвищенню рівня навчально-виховного проце­су загальноосвітнього навчального закладу.

Напрями використання КІІКТ у навчально-виховному процесі визначаються загальними і спеціальними педагогічними і дидактико-методичними задачами. Переваги засобів нових інформаційних технологій навчання (НІТН) можуть виявлятися тільки у тому випадку, коли ці засоби органічно поєднуються з традиційними засобами, органічно вписуються у існу­ючі організаційні форми навчання, доповнюю­чи систему засобів навчання.

Визначення місця засобів НІТН у навчально­му процесі досить просто виконати, якщо роз­глядати конкретний засіб навчання з точки зору можливостей, які можуть бути реалізовані з його використанням і які неможливо реалізувати з використанням традиційного засобу навчання. Перш за все повинна бути проаналізована та оці­нена ступінь відповідності педагогічного про­грамного забезпечення (ППЗ) загальнодидак-тичним вимогам та вимогам методики навчання конкретної навчальної дисципліни. Така оцін­ка вже виконана для деяких педагогічних про­грамних засобів на етапі проведення апробації у навчальному процесі (або допуску до апробації шляхом експериментальної експлуатації). Час­тині програмних засобів за результатами експер­тизи надано відповідні грифи МОН України. Такі програмні засоби постачаються у складі НКК або можуть бути придбані окремо.

Для визначення доцільності використання певного ППЗ у навчально-виховному процесі оцінюється придатність програмного забезпечення для використання при класно-урочній організаційній формі навчання, інших формах навчання. Визначається тип уроку, на якому може бути використаний ППЗ (урок засвоєння нових знань формування умінь, вавичок; за­стосування вмінь, навичок; узагальнення, си­стематизації вмінь, навичок; перевірки, визна­чення рівня навчальних досягнень, корекції знань, умінь, навичок; комбінований).

Критерієм доцільності придбання, розробки та застосування певного ППЗ може бути, з певними застереженнями, кількість уроків, розділів, тем, на яких може бути використаний ППЗ. Використання ППЗ на певному етапі навчання (на певному уроці ) визначається доціль­ним, якщо забезпечується:

а) вища, ніж при використанні традиційних засобів навчання, ефективність навчання;

б) неможливість реалізації певних засобів навчання у вигляді матеріальних об'єктів (ори­гіналів у природних умовах, оригіналів у штуч­них умовах, модельних еквівалентів оригі­налів—фізичних моделей);

в) недостатня наочність та зрозумілість або надлишкова складність відповідних вербально-знакових, графічних (статичних та динаміч­них), знакових, логічно-математичних моде­лей.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   37


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка