Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади І. Загальні положення


Орієнтовний перелік показників соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громадиСторінка8/8
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Орієнтовний перелік показників соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

Найменування показника

Одиниця виміру

Значення показника у попередньому році

Значення показника у звітному році

Звітний рік у відсотках до попереднього року

І

Демографічна ситуація

1.

Чисельність постійного населення

осіб


2.

Чисельність постійного населення віком 16-59 років

осіб


3.

Кількість дітей віком до 16 років

осіб


4.

Демографічне навантаження на 1000 осіб працездатного віку

%


5.

Природний приріст (скорочення)

населенняосіб


6.

Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення (на 1000 осіб наявного сільського населення)

проміле


7.

Внутрішня міграція населення в межах населених пунктів об’єднаної територіальної громади

осіб


8.

Чисельність осіб з інвалідністю,

з них:


осіб

діти віком до 18 років

9.

Контингент, який потребує соціальної підтримки

осіб


10.

Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб

осіб


ІІ

Економічна ефективність

11.

Обсяг капітальних інвестицій

на 1 особугрн.

у тому числі за рахунок коштів державного бюджету

грн.

у тому числі за рахунок коштів обласного бюджету

грн.

у тому числі за рахунок коштів бюджету об’єднаної територіальної громади

грн.


12.

Кількість підприємств малого та середнього бізнесу на 1000 осіб наявного населення

одиниць


13.

Кількість кооперативів

на 1000 осіб наявного населенняодиниць

у тому числі:
обслуговуючих сільськогосподарських
виробничих сільськогосподарських
споживчих

14.

Протяжність побудованих у звітному році доріг з твердим покриттям місцевого значення

км


15.

Кількість проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади у тому числі за рахунок:

одиниць


коштів державного фонду регіонального розвитку

одиниць


коштів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

одиниць


інших джерел

одиниць


16.

Обсяг фінансування проектів регіонального розвитку, що реалізуються на території об’єднаної громади

грн.


за рахунок державного бюджету

%


за рахунок місцевого бюджету

%


за рахунок інших джерел

%


ІІІ

Фінансова самодостатність

17.

Доходи загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.


18.

Капітальні видатки бюджету об’єднаної територіальної громади (без трансфертів) на 1 особу

грн.


19

Питома вага видатків на утримання апарату управління у фінансових ресурсах ОТГ

%


20.

Рівень дотаційності бюджетів (частка базової дотації в доходах загального фонду бюджету об’єднаної територіальної громади (без урахування субвенцій)

%


21.

Частка видатків бюджету розвитку в загальному обсязі видатків об’єднаної територіальної громади (без урахування власних надходжень бюджетних установ)

%


22.

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на доходи фізичних осіб на 1 особу

грн.


23.

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від плати за землю на 1 особу

грн.


24.

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати єдиного податку на 1 особу

грн.


25.

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати акцизного податку на 1 особу

грн.


26.

Обсяг надходжень до бюджету об’єднаної територіальної громади від сплати податку на нерухоме майно на 1 особу


грн.


27

Частка видатків місцевого бюджету на фінансування пільг, соціальних послуг, гарантій та житлових субсидій у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення»

%


ІV

Якість та доступність публічних послуг

28.

Частка домогосподарств, що мають доступ до фіксованої широкосмугової мережі Інтернет, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%


29.

Кількість лікарів загальної практики - сімейних лікарів на 1000 осіб наявного населення на кінець року

осіб


30.

Середня наповнюваність групи дошкільного навчального закладу об’єднаної територіальної громади

осіб


31.

Частка дітей дошкільного віку охоплена дошкільними навчальними закладами, у загальній кількості дітей дошкільного віку

%


32.

Середня наповнюваність класів загальноосвітньої школи об’єднаної територіальної громади

осіб


33.

Частка дітей, для яких організовано підвезення до місця навчання і додому, у загальній кількості учнів, які того потребують

%


34.

Частка дітей, охоплених позашкільною освітою, у загальній кількості дітей шкільного віку

%


35.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з іноземної мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з іноземної мови

%


36.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з української мови 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з української мови


%


37.

Частка випускників загальноосвітніх навчальних закладів, які отримали за результатами зовнішнього незалежного оцінювання з математики 160 балів і вище, у загальній кількості учнів, що проходили тестування з математики


%


38.

Кількість осіб, охоплених соціальними програмами та послугами, що фінансуються за кошти місцевого бюджету

осіб


V

Створення комфортних умов для життя

39.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водопостачанням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%


40.

Частка домогосподарств, забезпечених централізованим водовідведенням, у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%


41.

Частка домогосподарств, які уклали кредитні договори в рамках механізмів підтримки заходів з енергоефективності в житловому секторі за рахунок коштів державного бюджету (у тому числі із співфінансуванням з місцевих бюджетів), у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

%


42.

Частка населених пунктів об’єднаної територіальної громади, у яких укладені договори на вивезення твердих побутових відходів між домогосподарствами та обслуговуючим підприємством (надавачем послуги з вивезення побутових відходів), у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади

%


43.

Частка населених пунктів, які уклали договори з обслуговуючими організаціями на вивезення твердих побутових відходів, у загальній кількості населених пунктів об’єднаної територіальної громади

%


44.

Частка домогосподарств, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків у загальній кількості домогосподарств об’єднаної територіальної громади

45.

Кількість установ соціального призначення,

одиниць

з них (за ДБН В.2в1-17.62006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп населення»):
повністю доступні

одиниць

частково доступні

одиниць

недоступні

одиниць


46

Кількість спеціальних паркувальних місць транспортних засобів для інвалідів біля будівель

одиниць

________________________

Додаток 3

до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади


SWOT-АНАЛІЗ

сильних, слабких сторін об’єднаної територіальної громади, можливостей і загрозСильні сторони

(позитивні фактори громади, які можуть бути використані для її розвитку)Слабкі сторони

(негативні фактори громади, які заважають її розвитку) • ……………….

 • ……………….

 • ………………. • ……………….

 • ……………….

 • ……………….
Можливості

(позитивні фактори зовнішнього впливу, які сприяють розвитку громади)Загрози

(негативні фактори зовнішнього впливу, які заважають розвитку громади) • ……………….

 • ……………….

 • ……………….
 • ……………….

 • ……………….

 • ……………….________________________

Додаток 4

до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

ПОРІВНЯЛЬНІ ПЕРЕВАГИ, ВИКЛИКИ ТА РИЗИКИ
ПЕРЕВАГИ


Сильні сторони


ПідтримуютьМожливостіВИКЛИКИ


Слабкі сторони


ЗменшуютьМожливостіРИЗИКИ


Слабкі сторони


ПосилюютьЗагрози


________________________


Додаток 5

до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади


ОРІЄНТОВНИЙ ФІНАНСОВИЙ ПЛАННазва проекту

Вартість, тис. грн

1-й рік

2-й рік

3-й рік

4-й рік

Разом

Всього________________________

Додаток 6

до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громадиПримірна структура Плану

соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

на _________р.р.

(у разі відсутності місцевої стратегії) 1. Вступ. Обґрунтування необхідності підготовки Плану

 2. Аналітична частина:

географічне розташування об’єднаної територіальної громади, опис суміжних територій;

демографічна ситуація об’єднаної територіальної громади;

ринок праці об’єднаної територіальної громади;

стан розвитку інфраструктури об’єднаної територіальної громади: • транспортної;

 • екологічної

 • енергетичної;

 • виробничої;

 • соціальної тощо;

динаміка та особливості соціально-економічного розвитку за останні п'ять років, в тому числі, стан використання природного, ресурсного, виробничого, науково-технічного потенціалу, розвитку малого і середнього підприємництва, зайнятості населення, задоволення населення товарами і послугами, доступу суб’єктів підприємництва до кредитів та інвестицій, екологічну ситуацію об’єднаної територіальної громади тощо;

фінансово-бюджетна ситуація об’єднаної територіальної громади;

результати SWOT-аналізу;

інші дані, визначені відповідальним розробником, як необхідні для проведення аналізу стану розвитку об’єднаної територіальної громади;

картографічні, ілюстраційні та інші матеріали, зокрема, економіко-географічні карти та схеми, кадастрові карти, схеми та креслення, фотоматеріали території (у разі наявності та/або доцільності);

розроблені програми соціальної підтримки за рахунок місцевого бюджету та інших джерел фінансування. 1. Цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади

 2. Основні завдання та механізми реалізації Плану:

перелік завдань та заходів із визначенням їх змісту та способу виконання, відповідальних виконавців, строків виконання (у цілому і поетапно), обсягів та джерел фінансування з розбивкою по роках, індикатори (показники) виконання та очікуваний результат від їх виконання;

перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади.
 1. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану:

індикатори (показники) оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених Планом;

показники соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади._____________

Додаток 7до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади
ЗВІТ
про результати проведення моніторингу реалізації місцевої стратегії та плану (програми) соціально-економічного розвитку __________________________об’єднаної територіальної громади за 20__ рікНайменування цілі стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (у разі її наявності)


Найменуваннязаходу (проекту), що реалізується в рамках плану соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади

Строк реалізації заходу (проекту)

Стан фінансування заходів (проектів), що реалізуються в рамках плану

Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів

планований

фактичний

передбачений обсяг фінансування

фактичний обсяг фінансування

найменування індикатора (показника)

одиниця виміру

прогнозоване значення

фактичне значенняВисновки
про рівень досягнення цілей стратегії розвитку об’єднаної територіальної громади (у разі її наявності)
необхідність коригування місцевої стратегії (у разі її наявності) та плану (програми) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громадиДодаток 8

до Методичних рекомендацій щодо формування і реалізації стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади
Перелік проектів розвитку

________________об’єднаної територіальної громади
Найменування проекту

Період реалізації проекту

Оціночна вартість проекту, тис.грн.

Орієнтовний обсяг та джерела фінансування, тис.грн.

Очікувані результати

усього

Залишок на 01.01.20__ р. (або на 01.01.20__р.)

Всього

державний бюджет

місцевий бюджет

інші джерела

Завдання місцевої стратегії (у разі наявності) ______________________________________


______________________________________

Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Проблеми мотивації персонала залізничного транспорту в умовах кризи
main -> Леся Українка – найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
main -> Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми «Освіта Тернопільщини 2022»
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 8102 «економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців
main -> Чернігівська обласна державна адміністрація
main -> Конституція україни
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка