Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади І. Загальні положенняСторінка3/8
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
ІІІ. Розроблення плану

1.  Для забезпечення виконання місцевої стратегії виконавчим комітетам рекомендується розробляти план. Консультативну допомогу щодо розробки плану можуть надавати зовнішні консультанти (фізичні особи, установи, організації).

2. Для розроблення проекту плану виконавчому комітету доцільно:

визначити відповідальний структурний підрозділ виконавчого комітету за розроблення Плану (далі – відповідальний розробник);

повідомити через регіональні засоби масової інформації про початок роботи над проектом плану, визначити терміни і форму подання пропозицій до нього;

організувати громадське обговорення проекту плану;у разі потреби утворити робочу групу, до складу якої можуть входити представники асоціацій та інших об’єднань органів місцевого самоврядування, громадських організацій, інших юридичних осіб та фізичні особи (за згодою).

3. У разі відсутності місцевої стратегії розроблення проекту плану рекомендується починати не пізніше ніж через місяць після здійснення державної реєстрації юридичної особи – міської, селищної, сільської ради, обраної об’єднаною територіальною громадою, та її виконавчого комітету.

4. Розроблення плану для забезпечення виконання місцевої стратегії розвитку доцільно починати не пізніше ніж через місяць після її затвердження відповідною місцевою радою. Протягом періоду дії місцевої стратегії може бути підготовлено та реалізовано декілька планів.

5. План бажано розробляти на середньостроковий період (1-3 роки) з урахуванням стратегічних цілей та пріоритетів, завдань, запланованих заходів, проектів та термінів місцевої стратегії (у разі наявності), регіональної стратегії та плану заходів з її реалізації.

6. У разі наявності місцевої стратегії план рекомендується розробляти за такою структурою:

організаційні та адміністративні заходи Плану, спрямовані на забезпечення реалізації місцевої стратегії, орієнтовні обсяги і джерела їх фінансування, відповідальні виконавці;

перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади з визначенням орієнтовних обсягів і джерел їх фінансування, відповідальних виконавців та строків їх підготовки та реалізації;

орієнтовний фінансовий план (додаток 5);

індикатори оцінки результативності реалізації проектів розвитку об’єднаної територіальної громади.

7. У разі відсутності місцевої стратегії план доцільно розробляти за такою структурою:

аналітична частина – аналіз стану та основних тенденцій соціально-економічного розвитку населених пунктів територіальних громад, що об’єдналися, визначення конкурентних переваг, які виникли після об’єднання (наприклад, збільшення території та ресурсів, посилення людського капіталу тощо), та проблем кожного населеного пункту, який увійшов до об’єднаної територіальної громади;

цілі та пріоритети розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період;

основні завдання та механізми їх реалізації, в тому числі:

організаційні та адміністративні заходи, які спрямовані на реалізацію передбачених Планом завдань;

перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаної територіальної громади з визначенням орієнтовних обсягів і джерел їх фінансування, відповідальних виконавців та строків їх підготовки та реалізації;

опис механізму моніторингу і оцінки результативності реалізації плану із визначенням індикаторів (показників) оцінки результативності виконання завдань і заходів та досягнення цілей, визначених планом.

Під час розроблення плану рекомендується використовувати Примірну структуру плану, наведену у додатку 6.

У разі відсутності місцевої стратегії розроблення аналітичної частини плану, визначення цілей, пріоритетів та завдань щодо розвитку об’єднаної територіальної громади на відповідний період рекомендується здійснювати у порядку та згідно вимог, визначених у розділі ІІ Методичних рекомендацій.

8. Організаційні та адміністративні заходи Плану – це послідовні дії виконавчих органів міської, селищної, сільської ради об’єднаної територіальної громади, спрямовані на досягнення цілей, пріоритетів та виконання завдань розвитку об’єднаної територіальної громади в межах коштів, виділених або залучених на цю мету.

Для кожного заходу рекомендується наводити інформацію та дані щодо його змісту та способу виконання, строки виконання (у цілому і поетапно), визначати виконавців, обсяги та джерела фінансування з розбивкою по роках, індикатор (показник) виконання та очікуваний результат від його виконання.

9. Перелік діючих та перспективних проектів розвитку об’єднаних територіальних громад рекомендується готувати за формою, наведеною у додатку 8, що включає:

назви завдань місцевої стратегії (у разі наявності), на виконання яких спрямовано реалізацію проектів;

найменування проектів розвитку об’єднаних територіальних громад, що знаходяться на стадіях підготовки та реалізації, з визначенням періоду їх реалізації, орієнтовних обсягів та джерел фінансування, очікуваних результатів.

10. Відбір проектів розвитку об’єднаної територіальної громади для включення їх до плану відповідно до законодавства доцільно здійснювати на конкурсній основі у такі етапи:

розміщення у засобах масової інформації або на офіційному веб-сайті відповідної місцевої ради повідомлення про початок збору пропозицій щодо проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, яке містить вимоги щодо оформлення пропозицій, терміни та способи їх подання, а також критерії, яким має відповідати проект;

збір, узагальнення, аналіз та систематизація пропозицій щодо проектів розвитку об’єднаної територіальної громади відповідно до пріоритетів розвитку та основних завдань Плану на відповідний період;

проведення громадського обговорення пропозицій щодо проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, які пропонуються для включення у план, та консультації (за необхідності) з суб’єктами регіонального розвитку та іншими заінтересованими сторонами для узгодження позицій;

визначення узгодженого переліку проектів розвитку об’єднаної територіальної громади, які пропонуються для включення у План.

11. Опис механізму моніторингу і оцінки результативності реалізації плану може включати визначення кількісних та/або якісних індикаторів (показників) оцінки результативності виконання заходів проектів розвитку об’єднаної територіальної громади та досягнення цілей, визначених Планом (оперативних цілей місцевої стратегії).


Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Проблеми мотивації персонала залізничного транспорту в умовах кризи
main -> Леся Українка – найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
main -> Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми «Освіта Тернопільщини 2022»
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 8102 «економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців
main -> Чернігівська обласна державна адміністрація
main -> Конституція україни
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка