Методичні рекомендації щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади І. Загальні положенняСторінка1/8
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,5 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громадиІ. Загальні положення

1. Методичні рекомендації розроблені з метою формування і реалізації стратегічних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – Методичні рекомендації) та можуть застосовуватися органами місцевого самоврядування об’єднаних територіальних громад під час формування і реалізації прогнозних і програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади.

2. Методичні рекомендації носять рекомендаційний характер.

3. Система стратегічних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади включає:

стратегію розвитку об’єднаної територіальної громади;

план (програму)соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади;

інші прогнозні і програмні документи (місцеві програми розвитку).

Формування і реалізація прогнозних та програмних документів соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади здійснюється з урахуванням схеми планування території, на якій реалізуються повноваження сільських, селищних, міських рад.

4. У цих Методичних рекомендаціях терміни вживаються в таких значеннях:

стратегія розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – місцева стратегія) – документ стратегічного планування, що визначає на довгостроковий (5-7років) період стратегічні та оперативні цілі, завдання для сталого економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади та який розробляється з урахуванням положень Закону України «Про засади державної регіональної політики» і постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 932 «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів»;

план (програма) соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади (далі – план) – документ, що розробляється, як правило, на виконання місцевої стратегії та забезпечує її реалізацію, конкретизує завдання та заходи у рамках цілей місцевої стратегії, відповідальних виконавців та строки виконання заходів, орієнтовні обсяги фінансування, джерела фінансування та індикатори (показники) оцінки результативності виконання заходів;

SWOT-аналіз – метод стратегічного планування, що базується на встановленні зв’язку між найхарактернішими для об’єднаної територіальної громади сильними і слабкими сторонами та зовнішніми можливостями і загрозами, результати якого в подальшому можуть бути використані для формулювання і вибору системи стратегічних та оперативних цілей розвитку громади. 

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Бюджетному кодексі України, законах України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про засади державної регіональної політики», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків».

5. Розроблення стратегічних та програмних документів рекомендується здійснювати з дотриманням таких принципів:

об’єктивність – розроблення документів на основі даних органів державної статистики, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, результатів опитувань громадської думки, з урахуванням реальних цілей та індикаторів (показників), яких можливо досягти та оцінити;

обґрунтованість та доцільність – розроблення документів на основі чітко визначених цілей розвитку та економічно обґрунтованих заходів та проектів, що сприяють їх досягненню із використанням кращого світового досвіду у сфері прогнозування економічного і соціального розвитку;

координація – взаємозв’язку та узгодженості довгострокових стратегій, планів і програм розвитку на державному, регіональному та місцевому рівнях;

відкритість та прозорість – забезпечення доступу громадськості, що передбачає інформування про цілі, завдання та очікувані результати та показники виконання стратегічних та програмних документів, а також забезпечує всіх суб’єктів господарської діяльності необхідними орієнтирами для планування власної виробничої діяльності;

паритетність – створення рівних можливостей для висловлення позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів;

недискримінація та рівний доступ – створення можливості для висловлення позицій всіх сторін під час розроблення та реалізації відповідних документів;

ефективність – визначення та забезпечення функціонування механізму досягнення цілей, виконання завдань, заходів у встановлені терміни;

історична спадкоємність – врахування та збереження позитивних надбань попереднього розвитку громад (и);

сталий розвиток – забезпечення розвитку громади для задоволення потреб нинішнього покоління з урахуванням інтересів майбутніх поколінь.


Каталог: data -> upload -> publication -> main
main -> Проблеми мотивації персонала залізничного транспорту в умовах кризи
main -> Леся Українка – найславніша українська поетеса, послідовний та енергійний борець за утворення українського народу, за його консолідацію в політичну націю
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 050102 «Економічна кібернетика»
main -> Напрями діяльності та заходи обласної цільової програми «Освіта Тернопільщини 2022»
main -> Програма вступного іспиту зі спеціальності 8102 «економічна кібернетика» на освітньо-кваліфікаційний рівень «Магістр»
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців
main -> Чернігівська обласна державна адміністрація
main -> Конституція україни
main -> Шкільна історія очима істориків-науковців


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка