Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «Економічна діагностика»


Опис навчальної дисципліни «Економічна діагностика»Сторінка6/46
Дата конвертації11.10.2019
Розмір0,69 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
Опис навчальної дисципліни «Економічна діагностика»Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма

навчання

заочна форма навчання

1

2

3

4

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»

Статус кредитного модуля

За вибором студента

Модулів - 1

Напрям підготовки

«Економіка підприємства»

Спеціальність 051 «Економіка»

Спеціалізація

«Економіка підприємства»


Рік підготовки:

1-й

1-й

Семестр

Індивідуальне завдання – курсова робота


1-й


1-й


Загальна кількість годин:

135 (денна, заочна)

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної робо-ти студента – 3,5

для заочної форми навчання:

аудиторних – 1,1

самостійної робо-ти студента – 6,4


Освітній ступінь:«магістр»Лекції

36 год.

10 год.

Практичні, семінарські

36 год.

10 год.

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

33 год.

85 год.

Індивідуальне завдання- курсова робота

30 год.

30 год.

Вид контролю:

Диференційований залік

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Програма дисципліни «Економічна діагностика» включає наступні розділи:Розділ 1. Діагностика як інструмент забезпечення ефективного функціонування і розвитку підприємства в конкурентному середовищі

Тема 1.1. Сутність та завдання економічної діагностики

Вступ до економічної діагностики. Місце економічної діагностики в економічній науці. Сутність економічної діагностики, її класифікація за ознаками. Економічна діа­гностика як розпізнавання стану підприємства за непрямими і прямими ознаками. Місце економічної діагностики в системі управління підприємством. Економічна діагностика і техніко - економічний аналіз: спільні риси і відмінності. Основні чинники, що обумовлюють виокремлення економічної діагностики в окре­му галузь знань і сферу діяльності. Етапи економічної діагностики. Інформаційна база економічного діагностування.


Тема 1.2. Методологічний апарат та інструментарій економічної діагностики

Характеристика методичних підходів в діагностиці стану підприємства. Особливості діагностування діяльності підприємства. Метод інтегральної моделі, метод експертних оцінок, комбіновані методи. Групи показників, які використовуються в економічній діагностиці.

Прийоми та способи аналізу стану підприємства. Якісні прийоми дослідження: аналітичний метод, прийом деталізації, прийом узагальнення, індукція, дедукція, прийом порівняння. Економіко-математичні методи при проведенні діагностики. Методи дослідження операцій прийняття рішень.

Стратегічні підходи щодо діагностування стану підприємства. Складові комплексної економічної діагностики підприємства на основі стратегічних міркувань.


Тема 1.3. Діагностика конкурентного середовища підприємства

Зміст діагностичних процесів в галузі оцінювання конкурентного середовища підприємства. Система показників оцінки конкурентного середовища підприємства. Оцінка конкурентного статусу підприємства на ринку. Особливості управління портфелем стратегічних зон господарювання підприємства на ринку. Оцінка привабливості стратегічних зон господарювання підприємства на ринку.


Тема 1.4. Діагностика конкурентоспроможності галузі, підприємства, продукції

Виділення провідних чинників успіху в галузі, їх оцінка. Чинники, що ґрунтуються на науково-технічних перевагах, організації виробництва, маркетин­гових нововведеннях. Узагальнення отриманих результатів за попередніми етапами. Оцінка перспектив розвитку галузі. Аналіз можливостей струк­турних трансформацій.

Конкурентний статус підприємства, його оцінка. Межі значень показника КСП. Взаємо­залежність конкурентних переваг і конкурентного статусу під­приємства.

Перелік і характеристика чинників, що визначають силь­ні та слабкі сторони підприємства, можливості й загрози. Етапи діагностування конкурентоспроможності підприємства. Умови забезпечення конкуренто-спроможності продукції. Етапи діагностування конкурентоспроможності продукції. Аналітична оцінка конкурентоспроможності підприємства на ринку.Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Тема: Безпека вулиці: азбука дороги
123456789 -> Методичні вказівки до вивчення дисципліни сво «доктор філософії»
123456789 -> Регіональний підхід до дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів мистецьких вишів україни н. Г. Тарарак
123456789 -> Методологічне підґрунтя дослідження формування ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю україни
123456789 -> Загальна характеристика роботи
123456789 -> Інформаційне суспільство в контексті політичної культури суспільства
123456789 -> Заліщицька районна державна адміністрація Відділ з питань освіти Районний методичний кабінет Використання активних та інноваційних технологій як засіб активізації
123456789 -> Україна тернопільська область опис досвіду роботи учителя біології


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка