Методичні рекомендації членам обласної творчої групи щодо роботи над проблемою «Упровадження сучасної системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з метою утвердження ціннісного ставлення до навчання»Дата конвертації29.03.2019
Розмір15,9 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Методичні рекомендації

членам обласної творчої групи щодо роботи над проблемою «Упровадження сучасної системи контролю та оцінювання

навчальних досягнень учнів початкової школи з метою утвердження ціннісного ставлення до навчання»
Зміна методології освіти зумовлює нові підходи до здійснення всіх функцій професійної діяльності вчителів. Особливе значення це має для контролю й оцінювання результатів навчальних досягнень учнів. Саме тут відбулися і продовжують відбуватися суттєві зміни, які стосуються кожного хто працює в школі.

Основними завданнями контролю, як стверджують Н. Буринська., В. Лозова, М. Казанський, С. Баранов, І.Бех,Т. Назарова та інші, є виявлення рівня правильності, обсягу, глибини та дійсності засвоєних учнями знань, отримання інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень самостійності та активності учнів в навчальному процесі, встановлення ефективності методів, форм та способів їх навчання.

Роль контролю у формуванні мотивів навчально-пізнавальної діяльності та окремі аспекти розв’язання цієї проблеми у початковій школі досліджували Н. Бібік, О. Савченко, Т. Байбара, М. Вашуленко, С. Близнюк та інші.

Зауважимо, що етап оцінювання для учнів є найбільш емоційно й інтелектуально навантаженим. Тож добре усвідомлення його на дидактичному рівні є передумовою методично правильного здійснення контролю й оцінювання на будь-уроках.

Демократичну за своїм характером концепцію оцінювання навчальних успіхів молодших школярів запропонував Ш.Амонашвілі. Він стверджував, що від оцінки залежить уся наша орієнтувальна і взагалі будь-яка діяльність в цілому. Точність і повнота оцінки визначають раціональність руху до мети. Знання, уміння і навички повинні бути оцінені з тією єдиною метою, щоб визначити шляхи їхнього удосконалення, поглиблення, уточнення для активного включення школярів і різноманітну трудову і творчу діяльність, спрямовану на пізнання і перетворення дійсності.

Нетрадиційна (тобто демократична) система виділяє компетентність, як кінцевий результат навчання і аналізує проблеми визначення критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

Детально розроблені критерії оцінювання знань, умінь і навичок учнів з кожного предмета закономірно не можуть бути використаними для оцінювання компетентностей, які є якісно більш складною системою над предметним утворенням, що не вичерпується знаннями та вміннями.

Отже, контрольно-оцінювальна діяльність учителя – обов’язковий засіб взаємозворотнього зв’язку в навчальному процесі, вона завжди привертає пильну увагу дітей, батьків, суспільства.

Особливий інтерес до контролю й оцінювання виник у період зміни ідеологічних, методологічних і нормативних вимог до школи, що і зумовило необхідність удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності, обґрунтованого ставлення до оцінювання успішності учнів. Оцінка може заохочувати дитину, надихати на подальшу сумлінну роботу, викликати захоплення, а може й гальмувати пізнавальний і моральний розвиток, формувати негативне ставлення до школи з перших років навчання.

Завдяки контролю й оцінюванню визначається рівень персональної відповідальності кожного учасника за якість процесу навчання. Результати навчання учнів стають сигналом для самооцінювання вчителем своєї праці, пошуку способів корекції й допомоги дітям.

Якість контрольно-оцінювальної діяльності вчителя ґрунтується на повному розумінні її понятійної основи. Учителю необхідно чітко усвідомлювати:


  • сутність контролю;

  • функції та об’єкти контролю;

  • види і способи перевірки;

  • сутність оцінювання, його види та форми;

  • критерії та рівні оцінювання навчальних досягнень учнів.

Акцентуємо увагу на тому, що перехід країни до інформаційного суспільства зумовлює впровадження компетентнісного підходу, застосування якого має зосередити увагу вчителів на результативній складовій навчального процесу.

У контрольно-оцінювальній діяльності вчителя наголос має зміщуватися на досягнення учнями певного рівня компетентності відповідно до вимог програми, а не вимірюватися обсягом знань і швидкістю їх відтворення. Тобто, важливим є сам шлях від констатації того, що учень не знає й не вміє, до визначення того, чого він навчився.Для досягнення поставленої мети в роботі над проблемою «Упровадження сучасної системи контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи з метою утвердження ціннісного ставлення до навчання» членам обласної творчої групи необхідно виконати наступні завдання:

  1. Проаналізувати проблему оцінювання в педагогічній теорії.

  2. Вивчити досвід учителів-новаторів початкової школи щодо використання сучасних демократичних методів контролю.

  3. Проаналізувати навчально-методичне забезпечення контролю і оцінювання успішності учнів початкових класів.

  4. Визначити та теоретично обґрунтувати систему демократичних підходів, методів та прийомів контрольно-оцінювальної діяльності, що забезпечують її оптимальний характер.

  5. Розробити методичні рекомендації щодо вдосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в сучасній початковій школі.

Методисти А М. Лавська

З. В. Декунова
Каталог: images -> Новини
images -> Математика, як навчальний предмет, покликаний передусім сприяти розумовому вихованню, особливо вихованню волі до цілеспрямован
Новини -> Методичні рекомендації щодо формування соціальної та громадянської компетентності учнів на уроках суспільствознавства
Новини -> Уроків трудового навчання у 5-9 класах (методичні рекомендації)
Новини -> Організація дистанційного навчання учнів загальноосвітніх навчальних
Новини -> Методичні рекомендації для педагогів
Новини -> 8 клас теоретико-практичні завдання з теми «розрахунки за рівняннями хімічних реакцій. Розрахунки за послідовними та паралельними рівняннями реакцій» Задача 1
Новини -> «Контрольно-аналітична діяльність заступника директора з навчально-виховної роботи»
Новини -> Особливості вивчення хімії в 7 класі за новою програмою
Новини -> Закону України «Про освіту»


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка