Методичне та дидактичне забезпечення вивчення інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України» в 6-му класі


Пам’ятка для характеристики історичного діячаСкачати 165,19 Kb.
Сторінка4/4
Дата конвертації08.04.2019
Розмір165,19 Kb.
ТипДиплом
1   2   3   4

Пам’ятка для характеристики історичного діяча


 1. Встановіть, коли та в якій країні жив історичний діяч.

 2. Укажіть історичні умови, на тлі яких він розгортав свою діяльність.

 3. Опишіть його зовнішність, характер. Що, на вашу думку, вплинуло на формування його особистості? Які його вчинки варто наслідувати, а які ви не схвалюєте?

 4. Інтереси якої суспільної верстви він виражав?

 5. Назвіть основні наслідки його діяльності.

 6. Дайте оцінку його діяльності. Як ви ставитеся до засобів, якими він прагнув досягти мети? 

Для підготовки уроку вчителям буде корисним ознайомитись з матеріалами наступних сайтів:

www.historic.ru

«Познаємо людину через її історію» (енциклопедії, довідники, історичні мапи)

www.ostu.ru/personal/nikolaev

Історичні мапи

www.history.rin.ru

Історична інформація, мапи, цікаві факти

www.his.1september.ru/urok

Я йду на урок історії (методичні розробки та рекомендації з викладання суспільних дисциплін)

www.uk.wikipedia.org

Україномовна версія он-лайн енциклопедія «Вікіпедія»

history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

www.cossackdom.com

Історія українського козацтва

www.prostir.museum

Музейний простір України

www.history.rin.ru

Історичні мапи

http://pidruchniki.com.ua/

Перша українська електронна бібліотека підручників

http://www.twirpx.com/


На сайті розміщені тексти підручників,збірники документів, довідкова література

http://www.znannya.org/

Портал знань, відкриті навчальні матеріали, дистанційне навчання, дистанційне тестування знань

www.vivl.ru

Всесвітня історія в особах

www.livius.org

Сайт, присвячений історії Стародавнього світу (англомовний)

www.pero-maat.ru

Історія Давнього Єгипту

history.vn.ua

Книги та підручники з історії України та всесвітньої історії

www.ancientrome.ru

Історія Давньої Греції

www.mythology.sgu.ru/mythology/ant

Історія Давнього Риму

www.worldhist.ru/index.htm

Антична міфологія

Оскільки, одним із головних завдань національної школи є виховання патріотів України, збереження традицій народу, землі, на якій жили їхні предки, важливим аспектом у вивченні курсу «Всесвітня історія. Історія України» у 6 класі є засвоєння учнями основ світосприймання, психології, вірувань, традицій та культури древніх жителів українських земель. Ці знання стануть основою формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій усіх народів України; вироблення в особистості чіткого уявлення про закономірності розвитку патріотичних ідей, розуміння ролі історичних знань про свою країну, про свій народ, його традиції та звичаї, вироблення стійких патріотичних переконань та уміння відстоювати їх в умовах реальної дійсності.

Також варто познайомити школярів із народною творчістю: приказками, прислів’ями, промовками, казками, народними оповіданнями, елементами побутової культурі древніх народів які населяли територію України та прояви цього культурного надбання і традицій у культурі українського народу.

Під час проведення практичних занять буде доцільним застосування наступних методів: • історична реконструкція;

 • ситуаційно-рольові ігри;

 • екскурсійний метод (підготовка учнів до виконання мікро проектів);

 • ігри-драматизації;

 • аналіз соціальних ситуацій.

Такі підходи до організації вивчення тем древньої історії України сприятимуть вихованню національної самосвідомості на уроках історії, збагаченню духовного світогляду школярів, формуванню усвідомлення особистістю себе як часточки українського народу з власною національною гідністю.
Література

 1. Баханов К. О. Професійний довідник вчителя історії. – Х.: Вид. група "Основа". 2012. – 239 с.

 2. Баханов К. О. Технологія розвитку критичного мислення як психолого-педагогічне явище // Історія та правознавство. – 2008. - № 33. - с. 4 – 10.

 3. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 режим доступу // http://ruoord. kharkivosvita. net. ua/12/ds. ppt

 4. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – К. : «К.І.С.», 2004. – 112 с.

 5. Лозова В.І. Пізнавальна активність /Енциклопедія освіти/Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008.- С. 679.

 6. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрей-ман. - К.: Генеза, 2006. - 328 с

 7. Нікора А. О. Формування Предметно-історичних компетенцій як результат навчальної діяльності учнів режим доступу http://journal.kdpu.edu.ua/pedag/article/view/62

 8. Підручник історії стародавнього світу: методика розвитку в школярів уміння бачити проблеми засобами ілюстрацій / П. Мороз // Історія в школі : Науково-метод. журнал для вчителів . – 05/2011 . – N5/6 . – С. 33-38.

 9. Пометун О. І., Пилипчатіна Л. М., Сущенко І. М., Баранова І. О. Основи критичного мислення. Навчальний посібник для учнів старших загальноосвітньої школи. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан. 2010. – 215с.

 10. Пометун О. І. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання : наук. –метод. посібн. / О. І. Пометун, Л. В. Пироженко. За ред. О. І. Пометун. – К. : А.С.К., 2003. – 192 с.

 11. Пометун О. І. Активні й інтерактивні методи навчання : до питання про диференціацію понять / О. І. Пометун // Шлях освіти.–2004.– № 3. – С. 10–15.

 12. Страдлінг Р. Викладання історії Європи ХХ століття - [Б.М]: Вид-во Ради Європи, [Б.р]. – 277 с

 13. О.Трухан Методичні засади організації навчання історії у 5 класі Історія в сучасній школі 2014 № 4

 14. О.Трухан Електронний підручник у системі шкільної освіти [Текст]/ О.Гук, О Трухан //Розвиток ІКТ- компетентностей вчителя в системі післядипломної освіти: метод.посіб./аг. Ред. В.І.Ковальчука, Л.О.Базиль; Л.О.Базиль, Н.І.Боринець,І.Б.Гардашник [та ін.].К.: Київ. ун-т ім. Б.Грінченка, 2013. – 84с. С. 24–28.

 15. Федчиняк А. О. Структура аксіологічної компетентності в шкільній історичній освіті. //Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. - №1. – с. 191 – 197.

 16. Формування критичного мислення в учнів. режим доступу http://otherreferats. allbest. ru/pedagogics/00037588. html
 17. Формування аксіологічної компетентності учнів у процесі вивчення історії у старшій школі режим доступу http://osvita.ua/school/lessons_summary/edu_technology/38929


 18. Формування хронологічної компетент­ності учнів під час навчання історії режим доступу http://historymoippo.blogspot.com/2013/02/blog-post.htm

 19. Фрейман Г. Формування аксіологічної компетентності на уроках історії України в 11 класі //Історія в школах України. - 2007. - №6. - с. 13 – 14Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка