Методична розробкаСкачати 440,78 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/24
Дата конвертації31.12.2018
Розмір440,78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


1
Міністерство освіти і науки України
Інгулецький технікум Криворізького технічного університету
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА

«ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»
Розробив: викладач Янченко О.І.
Розглянуто та ухвалено на засіданні комісії електромеханічних дисциплін
Протокол №4 від 10.12.2008 р.
Голова комісії Фріш Р.Г.
Кривий Ріг 2008


2
ЗМІСТ
ВСТУП
1. Основи педагогічного контролю.
1.1. Принципи організації контролю знань студентів.
1.2. Функції контролю знань студентів
1.3. Дидактичні принципи контролю знань
2. Методи контролю знань.
2.1. Усне опитування
2.2. Письмова перевірка
2.3. Практична перевірка
2.4. Стандартизований контроль
2.5. Рейтинговий контроль
3. Види і форми контролю знань.
3.1. Попередній контроль
3.2. Поточний контроль
3.3. Рубіжний контроль
3.4. Підсумковий контроль
3.5. Форми контролю знань студентів
4. Шляхи підвищення об’єктивності контролю знань студентів
5. Контроль знань студентів за допомогою сучасних інформаційних технологій
Список використаної літератури


3
ВСТУП
Основною вимогою до вищої освіти за сучасних умов є орієнтація її на розвиток особистості, здатної творчо вирішувати загально-виробничі та соціально-економічні проблеми в їх взаємозв’язку. Розв’язання завдань щодо підготовки фахівців, які відповідають вимогам сьогодення, безпосередньо залежить від змісту та організації навчально-виховного процесу, оскільки саме в його перебігу проходить професійне становлення особистості. Засобом визначення кількісних і якісних параметрів технології навчання виступає контроль як один із невід’ємних компонентів процесу діагностування навчальних досягнень студентів.
В умовах перенесення акцентів на самостійне оволодіння знаннями великого значення набуває вивчення ролі контролю у формуванні мотивації учіння студентів, розвитку їх пізнавальної самостійності, самоконтролю особистості. У зв’язку з цим, у процесі дослідження значна увага приділяється вивченню робіт, присвячених проблемам розвитку особистості, її ціннісних орієнтацій, пізнавальних здібностей. Дані аспекти висвітлені в працях І. Волощука,
С. Гончаренка, М. Євтуха, І. Зязюна, О. Киричука, В. Корнеєва, Е. Лузік, В. Маслова,
Н. Ничкало, О. Савченко, В. Сидоренка, А. Степанюк та ін.
Незважаючи на таку кількість робіт щодо контролю навчання, слід зауважити, що є ряд питань, які потребують подальшої теоретичної та практичної розробки у практиці оволодіння студентами сучасними професійними знаннями, інтегративними уміннями і навичками. По- перше, недостатньо чітко визначено суть та взаємовідношення понять ―діагностика‖,
―контроль‖, ―перевірка‖, ―оцінювання‖, ―облік‖. По-друге, недостатньо проаналізовано і впроваджено у практику вищої школи досягнення фахівців із питань застосування сучасних методів і форм діагностування навчання студентів. По-третє, дослідження питань контролю навчальних досягнень студентів часто не має чіткої системи, що значно ускладнює сам процес наукового пошуку і призводить лише до часткових успіхів.
Крім того, контроль навчання студентів у вищих навчальних закладах, нині неадекватний вимогам підготовки фахівців сучасного рівня. Головний недолік очевидний – контроль не повною мірою виконує такі основні функції, як навчальну, діагностико- коригуючу, стимулюючо-мотиваційну, виховну тощо. Існуюча практика оцінювання навчальних досягнень усереднює студентів, іноді перетворює навчання в гонитву за оцінками, містить істотний елемент випадку.
Отже, розробка методики контролю навчальних досягнень студентів є однією з актуальних проблем сучасної педагогічної науки. Усі наведені обставини зумовлюють важливість і доцільність розв’язання цієї проблеми, вказують на необхідність її детального дослідження та впровадження результатів у навчальний процес вищого навчального закладу.


4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка