Метод проектів у сучасній школіСкачати 80,17 Kb.
Сторінка1/7
Дата конвертації06.04.2019
Розмір80,17 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Метод проектів у сучасній школі

 


  «Уміння проектувати у великому й малому,   вибрати найбільш оптимальні, у той же час конкурентоспроможні варіанти   розвитку. Цьому й навчає метод проектів»

                                   (В. Жарковська, В. Симоненко)
             

Кожна маленька дитина переступає поріг школи з готовністю та бажанням учитися. І ми, вчителі початкових класів, повинні розуміти, що головна мета нашої діяльності – зберегти це бажання, навчити дітей здобувати знання, збагатити їх науковими та практичними знаннями. Немає нічого більш прекрасного для вчителя, ніж ті хвилини, коли діти самі, на підставі проведеного пошуку, роблять відкриття. Вони вчаться самі й навчають один одного.

Сьогоднішні  діти  приходять до школи більш розвиненими, інформованими та відкритими в спілкуванні. Це вимагає від кожного вчителя  пошуку нових прийомів та засобів навчання, які б  були цікавими самим учням.

На мою думку, важливо як для педагогів, так і для батьків  виховувати учня, який хоче та вміє самостійно вчитися; який вміє самостійно шукати потрібну інформацію, працювати з нею,  застосовувати в конкретних ситуаціях.

Актуально сьогодні звучать слова В. О. Сухомлинського: «Важливим завданням навчально-виховної роботи сучасної школи є те, щоб знання, які опановують учні, не залишилися мертвим вантажем в їхніх головах, а ставали засобом громадянської активності».

Саме цьому й сприяє проектна технологія. Впровадження методу проектів – це важка, але цікава робота. Деякі вчителі ще з недовірою ставляться до проектної діяльності, тому що підготовка та проведення будь-якого проекту, навіть невеликого, вимагає від учителя більше часу, ніж просто класно-урочна діяльність. Та ще  існує головна перешкода – технічно недостатня база. Але вчитель – професія творча. Він не боїться нового, для нього не існує перешкод, учитель, як ніхто інший, зацікавлений у розвитку індивідуальності дітей.

В школі повинно бути цікаво дорослим. Тоді буде цікаво і дітям. Вважаю, що це один з найголовніших принципів існування сучасної школи. Тому головна ідея мого шкільного життя міститься в двох словах: «Мені цікаво». «Усе в твоїх руках», – так звучить  моє педагогічне кредо, тому що особистий успіх та успіх у подальшому житті  моїх вихованців залежить тільки від нас самих.

У своїй практиці я детально розраховую кожен крок уроку: від форми до видів роботи й завдань. Намагаюся урізноманітнити навчальний процес: пропоную реальні життєві ситуації, завдання, які розвивають творчі здібності, нахили, інтереси у молодших школярів, використовую рольові ігри, різноманітні вправи інтерактивного навчання. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Розвивати творчість для мене означає виховувати інтерес до знань, самостійність у навчанні. Маленький учень добре вчиться лише тоді, коли він переживає успіх, хоча б невеликий. Саме метод проектів забезпечує успіх у навчанні,  єдність розвитку думки, почуття й дії молодшого школяра. Загальновідомо, що в наш час вищим типом мислення є проекти.

Метод проектів дає можливість учням здобувати знання в процесі планування й виконання завдань, проектів, що поступово ускладнюются; він формує у школярів загальнонавчальні вміння, основи технологічної грамоти, культури праці, іспрямований на оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформаціїї, технологіями їх обробки.

Я думаю, що проектування, як творча, інноваційна діяльність, націлене на створення виробів і послуг, що мають суб’єктивну й об’єктивну новизну та особистісну  суспільну значимість.

Проект – це, по суті справи, просто спеціальне завдання, план, задум, шлях вирішення проблем, в результаті якого повинно вийти щось нове: продукт, відношення, книга, плакат, сценарій, презентація й т. д.

Кожен проект – цілком реальна справа для учня, який може скласти план своєї нескладної роботи. Нескладність проектів забезпечує успіх їх виконання, дає сили й бажання до роботи над наступними.

Причиною свого інтересу до методу проектів щодо розвитку творчої активності школярів вбачаю в наступному:


 • метод проектів дозволяє створити умови для розвитку інтелектуальних здібностей обдарованих дітей;

 •  проект дає можливість брати участь у цікавій і результативній роботі всім дітям;

 • учні вчаться вирішувати пізнавальні, творчі завдання в співробітництві, при цьому виконують різні соціальні ролі;

 • метод проектів дозволяє достатньо ефективно реалізувати завдання розвитку творчої активності учнів ;

 •  у кожного  учня  з’являється можливість використати свої знання, вміння та навички при вирішенні справжніх «дорослих» проблем;

 • у процесі  створення проекту учень отримує досвід, необхідний для його подальшого розвитку як індивідуальності;

 • батьки бачать реальні результати навчання дітей і отримують задоволення від освітніх послуг.

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний процес, в якому обов’язково беруть участь розум, серце й руки («Lernen mit Kopf, Herz und Hand»), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється через призму особистого відношення до неї й оцінку результатів в кінцевому продукті.

Великою перевагою проектної діяльності є вміння, які набувають учні: • планувати свою роботу, прораховуючи можливі результати;

 • використовувати багато джерел інформації;

 • самостійно збирати й накопичувати матеріал;

 • аналізувати, аргументувати свою думку;

 • приймати рішення;

 • розподіляти обов'язки, взаємодіяти один з одним;

 • створювати «кінцевий продукт» – фантастичну історію, мультимедійну презентацію, гербарій, альбом, плакат, стінгазету, фотоальбом, доповідь, сценарій, реферат, фільм, журнал тощо…

 • представляти створене перед аудиторією;

 • оцінювати себе та інших.

  Враховуючи безумовні переваги проектного методу і вікові можливості учнів 6-10 років,  реальне і доцільне його застосування вже в початковій ланці. У зв'язку з цим необхідно розглянути особливості і варіанти організації методу проектів з дітьми молодшого шкільного віку.

  Однак для продуктивної проектно-навчальної діяльності молодших школярів необхідна ще й особлива готовність, "зрілість".

        Показники готовності, якими  користуюся у своїй  роботі:


 1. Сформованість в учнів ряду комунікативних умінь, що лежать в основі ефективних соціально-інтелектуальних взаємодій в процесі навчання, до яких відноситься:

 • вміння питати (з'ясовувати точки зору інших учнів, робити запит вчителеві в ситуації недостатньої інформації або способів дій);

 • уміння керувати голосом (говорити чітко, розбірливо,гучно, щоб всі чули);

 • вміння висловлювати свою точку зору (зрозуміло для всіх формулювати свою думку, аргументовано доводити його);

 • уміння домовлятися (в доброзичливій атмосфері вибирати  раціональне, оригінальне рішення, міркування).

 1. Розвиток мислення учнів, певна «інтелектуальна зрілість» (наявність таких якостей, як гнучкість, варіативність і самостійність, а також  сформованість узагальненості розумових дій як інтегративної характеристики, що включає в себе:

  • розвиток аналітично-синтетичних дій;

  • сформованість алгоритму порівняльного аналізу;

  • уміння виділяти істотні ознаки, співвідношення даних, складових умов задачі;

  • можливість виділяти загальний спосіб дій;

  • перенесення загального способу дій на інші навчальні завдання.

 1. Самооцінююча та оціночна діяльності, яка сприяє             формуванню у дітей наступних необхідних умінь:

 • адекватно оцінювати свою роботу і роботу однокласників;

 • обґрунтовано і доброзичливо оцінювати як результат, так і

              процес вирішення навчальної задачі з акцентом на

              позитивне; • виділяючи недоліки, робити конструктивні зауваження.

 В початковій школі метод проектів спрямований на розвиток навичок співробітництва й ділового спілкування в колективі, тому передбачаю сполучення індивідуальної самостійної роботи із груповими заняттями, обговореннями дискусійних питань, наявності елементів дослідницької методики, направлений на створення учнями кінцевого результату їх власної творчості. Проектна методика для початківців цікава насамперед спробою зорієнтуватися на особисті інтереси учня, будувати навчання на активній основі через діяльність дітей з певною метою, що вимагає використання дослідницьких та пошукових методик, творчості, роботи з різними джерелами інформації. Особистість повинна бачити проблеми, вміти аналізувати їх, знаходити шляхи розв’язання, уміти працювати з інформацією, бо це є неодмінної складовою в подальшому  навчанні. Доводжу до дитини сутність та специфіку проектної діяльності, навчаю будувати власну учнівську діяльність як повноцінну та усвідомлену. Проте спочатку діяльність учнів організовую заради самої діяльності, для того, щоб виробити дещо, покращити дещо, досягнути деякого результату, запобігти дечому, дещо повідомити та ін. Тільки потім вони починають розуміти, що цей процес є процесом навчання і починають усвідомлювати свій досвід і оцінювати свої дії. Пропонуючи учням початкових класів роботу над проектом, враховую навчальну ситуацію з певних предметів, власні інтереси та здібності учнів.

Учні повинні вбачати завдання проекту не тільки в тім, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у тім, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань, що дають потім змогу краще розуміти життя та по-науковому творити його.

В основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької діяльності учнів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в інформаційному просторі. На передній план виступає  випереджальний розвиток самої людини як творчої  особистості. Традиційний зв'язок  «учитель – учень»  змінюється на «учень – учитель».

Під час роботи над проектом учитель виконує  функцію консультанта. Він допомагає учням у пошуку інформації, координує процес роботи над проектом, підтримує, заохочує учнів. Знаючи добре свій  предмет, він має бути компетентним і в інших галузях науки, розуміти своїх учнів, враховувати їхні можливості й інтереси, бути комунікабельним, толерантним, творчим.

Сьогодні проектування стає важливим компонентом життєдіяльності.

                                     Проект – це процес, який:   • просувається до певної мети;  

 • приводить до змін;                         

 • має одноразовий характер;                         

 • передбачає використання додаткових ресурсів;                  

 • має  чіткі часові рамки (момент початку та закінчення);

 • не вкладається в межі «звичайної діяльності»;                    

 • передбачає створення робочої групи.

Проект – мета, яку дитина зрозуміла, прийняла, реалізувала у процесі діяльності. Слово «проект» походить від латинського «кинутий вперед», тобто це задум, план для досягнення поставленої мети.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка