Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий Ріг


Керівник секції: Титаренко Валентина ПетрівнаСторінка94/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   147
Керівник секції: Титаренко Валентина Петрівна, доктор педагогічних наук, професор, декан факультету технологій та дизайну Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка

Секретар секції: Євтушенко Оксана Едуардівна, викладач кафедри декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Криворізького державного педагогічного університету
Л. О. Кулініч, м. Кропивницький
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ ЗАСОБАМИ ОБ’ЄМНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Професійний розвиток майбутнього дизайнера і дизайнера-педагога значною мірою пов’язаний із розвитком його творчого потенціалу та формуванням естетичної культури, як міри універсальності і гармонійності особистості [4, с. 196]. Професійно-творчий розвиток майбутнього фахівця є складовою його всебічного розвитку на етапі професійної підготовки, оскільки у процесі творчості реалізуються творчі можливості особистості, здійснюється їх розвиток, а сам процес змінює суб’єкт творчості. Рівень розвитку творчого потенціалу майбутнього фахівця позначається не тільки на його професійній діяльності, а й на самому процесі його життя, самореалізації як засобу самоутвердження через самовираження і саморозвиток [3].

Серед суттєвих моментів організації навчального процесу у плані творчого розвитку особистості майбутнього фахівця, дослідники виділяють: орієнтацію на суб’єкт-суб’єктну взаємодію учасників освітнього процесу; розробку гнучких та варіативних форм викладання предмету; інтенсифікацію самостійної творчо-пошукової роботи студентів; залучення широкого комплексу додаткових організаційних форм навчально-пізнавальної діяльності та інші [1].

Широкі можливості щодо професійного розвитку студентів (як майбутніх дизайнерів, так і керівників гуртів дизайну) існують у межах вивчення навчального курсу «Художнє конструювання», оскільки саме в дизайні застосовуються всі три типи розумової діяльності: наочно-дійовий, чуттєво-образний, понятійно-логічний, – одночасно розвиваючи просторово-часову уяву, формуючи моральну культуру та соціально-екологічний світогляд. Крім того, дизайн повною мірою поєднує логічні та образні системи мислення, володіє цілим набором засобів передачі думки, а саме: усне мовлення, текст, графіка, морфологія, колір, світло, структура, конструкція тощо. Дизайн має таку ж здатність до рефлексії, як живопис чи література. Тільки дизайн долучає інтуїцію, передбачення, фантазію до складу ділових якостей та професійно займається генеруванням ідей і концепцій, будучи школою творчого й ділового мислення [2].

На основі аналізу, узагальнення педагогічної та методичної літератури, що розкриває питання формування особистості майбутнього фахівця, розвитку його творчого потенціалу, виділимо ряд педагогічних умов, що сприятимуть професійному становленню майбутніх дизайнерів при вивченні спеціальних дисциплін, зокрема, художнього конструювання. Однією з таких умов є зв’язок теорії з практикою, який забезпечується самим змістом навчальної дисципліни, його практично-творчою спрямованістю. Ефективність використання навчального часу частково забезпечується інтенсифікацією самостійної творчо-пошукової роботи студентів. Досвід роботи підтверджує доцільність винесення на самостійне опрацювання окремих завдань дослідницького характеру, а також окремих етапів розробки дизайн-проекту, такі як передпроектне дослідження, аналіз аналогів та прототипів, композиційні пошуки, завершення окремих етапів роботи, розпочатих на аудиторних заняттях. Це зумовлено змістом завдань, які для успішного вирішення, потребують опрацювання значного обсягу різного роду інформаційних джерел, а також урахуванням індивідуальних особливостей студентів щодо стилю, темпу, глибини засвоєння знань та ведення творчого пошуку.

Іншою важливою педагогічною умовою є набуття студентами власного досвіду професійної діяльності й апробація його результатів на практиці. При вивченні художнього конструювання позитивних результатів можна досягти за умови доцільного поєднання викладачем змісту завдання та вибору художніх технік для виготовлення розробленого зразка в матеріалі. Маємо позитивні результати використання, з цією метою, технологічних і декоративних можливостей кераміки. Властивості матеріалу надають широких можливостей щодо творчого експериментування і дають змогу провести повноцінне експериментальне випробовування розробленого зразка в реальних умовах його функціонування. Пластичність матеріалу в сирому стані та міцність випалених зразків дають змогу практично опановувати різні способи моделювання об’єму. Формування об’єму може відбуватися різними способами ручного ліплення, конструюванням з пластів, стрічково-джгутовим способом, виточуванням на гончарному крузі, з використанням гіпсових форм (відминання з форми, шлікерне лиття) тощо. Практично невичерпними є і варіанти декорування.

Такий підхід створює ситуацію особистісного ствердження «я – дизайнер», оскільки дає змогу студентам пройти весь шлях від отримання технічного завдання та зародження ідеї до апробації виготовленого в матеріалі виробу.

Отже, за умови ефективного використання навчального часу, доцільного поєднання творчих завдань та художніх матеріалів і технік для їхнього втілення, розвитку творчого мислення студентів та оволодіння ними навичками дослідницької діяльності, вивчення навчального курсу «Художнє конструювання» сприятиме розвитку системного мислення, привчатиме до об’єктивного формулювання і висловлювання оцінних суджень щодо якості окремих предметів, ставлення до подій, а також стосовно своїх та чужих учинків, сформує міцні естетичні орієнтири, що складатиме основу для подальшого формування естетичної культури майбутніх дизайнерів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   90   91   92   93   94   95   96   97   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка