Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка78/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   147
І. Г. Брижата, м. Кривий Ріг
СТАНОВЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ДИЗАЙНЕРІВ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНО-ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ
Економічні та інтеграційні процеси в Україні створюють передумови впровадження нових підходів у підготовку майбутніх дизайнерів відповідно до вимог європейського освітнього простору. Професійна підготовка фахівців із дизайну спрямована на реалізацію низки завдань, серед яких важливе місце посідають творча реалізація та професійне самовизначення. Розвиток професійно-художнього мислення майбутніх дизайнерів можливий на основі оновлення змісту їхньої професійної підготовки, де до найважливіших пріоритетів сучасного художньо-освітнього процесу слід віднести самостійно-індивідуальну роботу, яка є ефективним засобом індивідуалізації навчання та виховання особистості і тісно пов’язана з творчістю.

За останнє десятиріччя з’явилося багато досліджень, присвячених розкриттю природи професійного мислення дизайнерів як творчого (В. Я. Даниленко, Дж. К. Джонс, Ю. Г. Легенський, М. Ньольке, В. Ф. Прусак та ін.). Проте, незважаючи на значний інтерес науковців до питань миследіяльності дизайнерів, особливостей їх професійної підготовки, проблема формування професійно-художнього мислення майбутніх фахівців у вищому навчальному закладі у процесі виконання самостійно-індивідуальних завдань залишається нерозв’язаною.

Відтак, виникає необхідність визначити ефективні методи самостійно-індивідуальної роботи у становленні майбутніх фахівців для покращення якості навчання.

Майбутній дизайнер повинен уміти: трансформувати образи культурного надбання людства у творчий задум, вирішувати пропорційні, фактурні та кольорові відношення стосовно розробленого художнього образу; відшукати свій стиль у визначенні та художньому використанні дизайн-проекту засобами творчого втілення конкретної ідеї. Тому в навчальному процесі органічно поєднується теоретична складова з практичною і самостійно-індивідуальною роботою. Самостійно-індивідуальна робота є ефективним засобом індивідуалізації навчання та виховання особистості і тісно пов’язана з творчістю. Вона містить низку понять залежно від різних видів діяльності. Найоптимальнішим із них є здатність та прагнення до самостійного розв’язання художньо-пізнавальних завдань на основі вольового зусилля. Для того, щоб знання та чуттєвість формувалися самостійно, тобто без безпосередньої допомоги викладача, необхідно так організувати художню діяльність майбутніх фахівців, щоб вони постійно брали участь у процесах постановки та розв’язування проблемних завдань.

Спеціальні дослідження і результати масової практики переконали, що самостійна діяльність це не тільки робота думки. Вона охоплює і чуттєві сприйняття, творчу ініціативу, запам’ятовування, різні види дій, емоційність ставлення та відношення особистості до навколишнього світу і, зокрема, до мистецтва.

У процесі самостійно-індивідуальної роботи використовуються різноманітні методи навчання. Серед них необхідно виділити за ступенем самостійного мислення: репродуктивні, пошукові, дослідницькі. Важливу роль відіграють методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності: навчальні дискусії, створення ситуації пізнавальної новизни, створення ситуації зацікавленості (метод цікавих аналогій тощо).

Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі самостійно-індивідуальної роботи має ряд переваг: можливість вибору індивідуального режиму роботи; використання переносу акцентів на електронні носії; варіативність завдань з урахуванням потенційних можливостей та здібностей студентів; підвищення професійної мотивації студентів; можливість об’єктивного електронного контролю за станом засвоєння необхідного навчального матеріалу.

Самостійну індивідуальну роботу з використанням інформаційних технологій можна організувати як систему роботи з електронними виданнями в бібліотеці (методичному кабінеті), підготовки до практичних занять, виконання індивідуальних завдань на основі використання інформаційних технологій; поточної атестації за допомогою електронного тестування використання освітніх сайтів та автоматизованих навчальних програмних засобів.

У зв’язку з тим, що самостійність розвивається у процесі певного виду діяльності, то і формування відповідних навичок слід розглядати у взаємозв’язку з процесом становлення повноцінної навчальної діяльності майбутнього фахівця. Це означає, що необхідно розвинути в ньому уміння й навички формувати всі компоненти самостійності (організаційний, змістовий, контролюючий) у взаємозв’язку. За таких умов для педагога відкриваються широкі можливості реалізації самостійно-індивідуальної роботи, як ефективного методу навчання і виховання.

Коригування змісту професійної підготовки майбутніх дизайнерів передбачає введення до самостійно-індивідуальної роботи студентів особливих методів, спрямованих на розвиток їхнього художньо-образного мислення. Оскільки студенти-дизайнери за всіма професійно-спрямованими навчальними дисциплінами мають виконувати творчі, і внесення додаткових завдань може стати причиною психологічного перевантаження, то доцільно оновити традиційні завдання. Основним корективом є поєднання миследіяльності та мислекомунікації – проговорення перебігу власних миссленнєвих процесів при вирішенні дизайн-проблеми та їх фіксація в паперовому вигляді, що забезпечує усвідомленність миследіяльності студента та надає можливість подальшого його рефлексивного аналізу. Так, за темою «Декоративний натюрморт» у практичній роботі щодо виконання портрету людини засобами елементів предметного світу (виконати ескізний портрет олівцем, на який накласти елемент натюрморту), майбутнім фахівцям необхідно здійснити письмовий аналіз власної мисленнєвої діяльності – рухи думки з етапу вибору портрету до створення образу та його кольорового оформлення.

Отже, самостійно-індивідуальна робота майбутніх дизайнерів нерозривно пов’язана з процесом навчання, становленням професійно-художнього мислення. Самостійна робота, що тісно пов’язана з аудиторною роботою, водночас є найважливішою і головне, дієвим джерелом розвитку й саморозвитку особистості студента. Для підвищення її ефективності потрібен теоретико-методологічний аналіз форм і методів організації, проведення та забезпечення викладачів і студентів дидактико-методичними матеріалами.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка