Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка52/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   147
Я. М. Твердохлібова, м. Одеса
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
На сучасному етапі розвитку системи художньо-педагогічної освіти постають питання наукового організаційно-педагогічного вирішення завдань художньо-графічної підготовки майбутніх художників-педагогів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Новий концептуальний підхід до освіти потребує сучасного вдосконалення навчально-виховного процесу підготовки художників-педагогів та наукового розгляду питань дидактичного забезпечення процесу художнього навчання основ мистецтва графіки. Пошуки організаційно-педагогічних засад системи художньої підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва відповідно до вимог Болонської угоди здійснюють учені та художники-педагоги [1, 3]. Однак, свого вирішення ще не знаходять у наукових дослідженнях та практиці художньо-педагогічної освіти розробки організаційно-педагогічних засад із дидактичним обґрунтуванням умов процесу навчання студентів мистецтву графіки.

Аналіз змісту доробок провідних наукових шкіл ВНЗ засвідчує, що результати художньо-педагогічної підготовки студентів залежать не стільки від ступеня впливу на окремі компоненти процесу професійного навчання, як від дидактичних умов його протікання з урахуванням усього різноманіття його сторін. Звертається увага на те, що дослідження проблеми дидактичного забезпечення процесу художньо-графічної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва до сьогодні залишається поза увагою вчених-педагогів, як у теоретичному, методичному, так і в дидактичному аспектах, що негативно позначається на якості професійної підготовки студентів [1].

Основним напрямком розгляду визначеної проблеми є наукова організація процесу навчання основам художньої графіки. Важливим завданням цієї концеп-ідеї є: професіоналізація всіх пізнавальних процесів навчально-творчої діяльності, таких як, уміння самостійно виробляти засоби досягнення поставлених мистецьких цілей; художньо-пізнавальна спрямованість учіння й творчості студента. Ідея вдосконалення, модернізації процесу професіоналізації нами втілювалася через пошук нових дидактичних умов і принципів художнього навчання-учіння-творчості в міжпредметному зв’язку. При дослідженні визначено, що вирішення навчальних завдань із метою професіоналізації, розвитку індивідуальних художньо-творчих якостей майбутніх педагогів, процес навчання-учіння повинен здійснюватися в системі педагогічного управління цим процесом на основі законів і закономірностей мистецтва й художньої творчості, які мають бути детерміновані доцільними дидактичними умовами. Тому методика керування процесом художньо-графічної підготовки майбутніх учителів нами була побудована за змістом триступеневої технології художньо-графічної освіти в системі «навчання-учіння-творчість». Окреслена педагогічна система забезпечується інноваційним змістом форм і методів шляхом дидактично активізуючої спрямованості процесу навчання-учіння-творчості студентів, освітня діяльність яких протікає у трьох спеціалізованих майстернях як художніх лабораторій. У цій структурній системі провідною умовою залишається академічна форма підготовки, в основу якої покладено комплекс практичних завдань-вправ. Комплекс художньо-дидактичних завдань-вправ передбачає виконання серії академічних робіт, творчих композицій засобами оригінальної чи друкованої графіки і виконання самостійного арт-проекту у практичній реалізації. Весь цикл художньо-графічної підготовки студентів протікає поетапно, як в умовах спеціалізованих майстерень, так і в умовах самостійної роботи під керівництвом викладача. При цьому весь процес забезпечується наочно-дидактичними матеріалами, що є методично доцільним у системі педагогічної освіти.

За результатами дослідження нами достовірно визначено, що в основу процесу художньо-графічної підготовки студентів має бути покладена система завдань-вправ, спрямованих на формування навичок і вмінь графічно-образного відтворення об’єктів зображення, як дидактичної умови процесу оволодіння прийомами та способами виразного графічного рисунка в техніках оригінальної чи друкованої графіки, що оформлюють художній образ у композиції твору [3]. Такий організаційно-педагогічний підхід надає можливість цілеспрямовано активізувати інтегрований процес формування професійної здатності студентів безпосередньо на заняттях професійно орієнтованої дисципліни «Теорія і практика графіки» протягом усього періоду навчання (4 – 5,5 років), і, як результат, сформованості якісного рівня художньо-естетичної культури майбутніх фахівців образотворчого, декоративно-прикладного мистецтва та дизайну.

Узагальнені показники експериментального дослідження засвідчили, що використання різноманітних форм і методів зазначеної педагогічної технології сприяє динаміці якісного зростання професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва вже на молодших курсах, і є основою для подальшого якісного протікання процесу учіння та художньо-творчої діяльності студентів старших курсів. Реалізація окреслених організаційно-педагогічних засад і дидактичних умов підтвердила досить високий рівень художньо-графічної підготовки студентів та якісний показник сформованості здатності випускника до професійної діяльності.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   48   49   50   51   52   53   54   55   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка