Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка48/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   147
А. А. Рудий, м. Кривий Ріг
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО ДИЗАЙНЕРА
Професійна підготовка спеціалістів з дизайну у профільних ВНЗ досить новий, але затребуваний різновид вищої освіти, який наразі інтенсивно розвивається. Уже загальновідомим є той факт, що дизайн має на меті задоволення як матеріальних, так і нематеріальних потреб людства. Він містить одночасно й утилітарні, й духовні цінності. Зі свого боку, дизайнер – синтетичний вид професійної діяльності, який має вміщувати в собі, залежно від ситуації, інтеграцію різноманітних видів професійної підготовки: технічної, гуманітарної, економічної, художньо-естетичної, екологічної та інших.

Ретельний аналіз опублікованих робіт щодо діяльності вітчизняних ВНЗ, які готують спеціалістів з дизайну свідчить про те, що у професійній підготовці дизайнерів особливо гостро стоїть проблема розвитку професійної культури і професійних якостей майбутнього дизайнера, створення сприятливого розвиваючого освітнього середовища, у якому ефективність особово-орієнтованого навчання буде значно вищою, а відповідно, зростатиме і якість професійної підготовки. Теоретичні та методологічні аспекти формування професійної культури майбутніх дизайнерів розглядаються в наукових доробках І. Багаєвої, Н. Бакланової, С. Бятишева, Е. Зеєра, Н. Крилової, В. Леднєва та ін.

Було виявлено, що основними детермінантами сучасної моделі професійної підготовки дизайнера має бути не проста сукупність знань, умінь і навичок, а складна взаємодія викладача і студента, представлена такими його видами, як практико-перетворювальна діяльність, пізнавальна, комунікативна, ціннісно-орієнтована, естетична тощо. Така модель дає змогу створити нову, якісну систему професійної підготовки майбутніх дизайнерів і всебічно сприяє розвитку таких професійних якостей дизайнера: новаторство, уміння планувати, упевненість в собі, здатність самостійно приймати рішення, здатність орієнтуватися у функціонуванні як виробничих, так і соціальних структур. Здатність сприйняття та інтерпретації довкілля, продукування новаторських ідей можлива саме завдяки добре розвиненому естетичному смаку, що дає можливість сприймати й оцінювати предметний світ, частиною якого є й сама людина. Естетичний та художній смак – одна з найголовніших професійних якостей майбутнього дизайнера як особистості та професіонала. Вона формується під впливом тих ціннісних установок, критеріїв, оціночних суджень, які історично склалися в соціальному і професійному середовищі. За оцінками західних експертів, фахівці, що володіють новаторським потенціалом, стають важливішим чинником розвитку виробництва, аніж прогресивні технології. При цьому, під час освітньо-виховного процесу не менш важливо забезпечити всебічний характер спілкування між студентами, можливість емоційно переживати з кожним із них їх творчі відкриття або невдачі. Входження в нове соціальне середовище і підготовка до подальшої навчальної та професійної діяльності також передбачає формування й розвиток ціннісно-смислових компонентів професійної спрямованості, освоєння й перебудову професійних цінностей. На наш погляд, це одне з найважливіших завдань періоду навчання у ВНЗ як центрального періоду становлення особи майбутнього фахівця. Кількісні результати емпіричних досліджень, зі свого боку, підтверджують необхідність обов’язкової діяльності майбутніх дизайнерів у малих групах, що сприяє формуванню мотивів саморозвитку ініціативності, творчих амбіцій, уміння інтегровано використовувати власні знання, здорової конкуренції, яка спонукає до постійного самовдосконалення як фахівця.

Отже, можемо стверджувати, що проблема формування професійної культури та професійної компетентності майбутнього дизайнера потребує подальшого теоретичного узагальнення та виокремлення нових методологічних підходів, які б містили комплекс педагогічних умов, що забезпечують ефективне формування професійних якостей дизайнера на шляху формування його нової якісної моделі як всебічно розвиненого й сформованого професіонала та особистості.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка