Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «актуальні проблеми формування естетичної культури майбутніх дизайнерів» 23-24 березня 2017 року м. Кривий РігСторінка37/147
Дата конвертації07.10.2019
Розмір3,31 Mb.
ТипПротокол
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   147
Список використаних джерел:

1. Естетика: навч. посібник / [Колесніков М.П., Колеснікова О.В., Лозовой В.О. та ін.]; за ред.

В.О. Лозового. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 208 с.

2. Писаренко Т.А. Основы дизайна / Писаренко Т.А., Ставнистый Н.Н. – Владивосток

Дальневосточный государственный университет, 2005. – 113 с.


  1. Рунге В. Ф. «Основы методологии дизайна» – М.: М3 Пресс, «Социально политическая МЫСЛЬ», 2005. – С. 368.

І. О. Красюк, м. Кривий Ріг
ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРІВ У ВНЗ
Актуальність окресленої проблеми зумовлена особливостями формування загальної, професійної та естетичної культури студентів педагогічних ВНЗ на етапі духовного і національного відродження України. Протягом останніх десятиліть в українській педагогіці утвердилися соціокультурний, регіональний та аксіологічний підходи в дослідженні освітньо-виховних явищ молоді. Науковцями виявлено цілу плеяду яскравих постатей в контексті традиційного культурного досвіду в дослідницькій галузі. Зазначимо, що проблеми впливу на формування естетичної культури та дизайн-освіти молоді досліджують Л. Березівська, О. Борейко, В. Єршов, Л. Єршова, М. Побірченко, Н. Сейко, В. Сухомлинська, Л. Соколюк, І. Малініна та ін.

Під естетичною культурою розуміємо естетичні цінності, ідеали, почуття, мистецтво, досвід для підтримання та примноження молоддю з метою гармонійного розвитку особистості й фахової майстерності. У структурі естетичної культури майбутніх учителів та дизайнерів виділяємо когнітивний, діяльнісно-практичний, ціннісно-мотиваційний та рефлексивний компоненти.

Отже, важливим завданням вищої школи є формування та підвищення рівня естетичної культури майбутніх дизайнерів через систему використання різних засобів естетичного збагачення та залучення до різноманітних видів естетичної діяльності, пов’язаної з їх фаховим профілем підготовки. Та, насамперед, необхідно визначити, що належить до засобів формування естетичної культури, яким вимогам вони повинні відповідати, які фактори впливають на процес формування естетичної культури майбутнього дизайнера.

Розкриваючи сутність засобів формування естетичної культури, необхідно пам’ятати про естетичний вплив, який вони здійснюють на особистість. Відбувається поглиблення та розвиток інтелектуальної сфери, зокрема і зростання світогляду, переконань щодо розуміння гармонії і краси та розуміння відмінностей між красивим і потворним, симетрією й асиметрією. Це, зі свого боку, дає змогу молодим людям глибше зрозуміти взаємозалежність етичного та естетичного у людському розвитку. Саме таке розуміння стає основою поглиблення духовності молодої особистості. За В. Бартусем – духовність це те, що забезпечує наступність поколінь у їх загальнокультурному розвитку. Відповідно, розглядаючи засоби формування естетичної культури, необхідно враховувати різноманіття особливостей суспільних відносин, конкретно-історичних умов їх функціонування, специфіку діяльності. Для розвитку когнітивного компонента естетичної культури майбутніх дизайнерів велике значення мають предмети гуманітарного та професійного циклу. Це стосується базових практичних і теоретичних фахових дисциплін, зокрема – історії українського мистецтва, історії дизайну тощо. В естетичному зростанні студентів неабияку роль відіграє їх участь у різноманітних змаганнях на виконання творчих завдань.

Сформованість різноманітних умінь студентів творчого профілю дає можливість зміцнити елементи естетичної культури та сприяє розвитку в них відповідної мотивації до діяльності естетичного спрямування. До основних засобів естетичного виховання особистості належать: художнє виховання; поширення, популяризація та пропаганда найвищих досягнень художньої культури людства; навколишнє естетичне середовище; художнє самовиявлення. Формування естетичної культури майбутніх дизайнерів, як і вчителів мистецтва, складається: з засобів формування естетичної культури; виявлення естетичних можливостей певного рівня розвитку; урахування співвідношення дійсності і мистецтва в системі засобів формування естетичної культури майбутнього фахівця в галузі образотворчого і дизайн мистецтва; системного підходу до кожного із засобів формування естетичної культури особистості як до цінностей.

Виховання внутрішньої естетичної культури майбутніх дизайнерів дає змогу молоді не тільки збагачуватися професійними та інтелектуальними знаннями, але є способом пізнання навколишнього світу, науки та активного сприйняття дійсності. Специфіка майбутньої діяльності дизайнера і процес його підготовки забезпечують можливості не лише освоювати навчальний матеріал, а й брати участь у створенні творчих дизайн-проектів. Студенти не тільки поглиблюють свої знання, а й формують певний спосіб мислення і здатність обґрунтовувати свою манеру розуміння істини, навколишньої дійсності, що властиво творчо-освітній діяльності.

Отже, процес формування естетичної культури майбутніх дизайнерів зумовлює якісні зміни в загальному розвитку особистості. Він є важливою частиною не лише професійної підготовки фахівця, а й його всебічного розвитку. Це цілеспрямована система, однією з головних складових якої є вибір засобів формування естетичної культури майбутнього фахівця. Ефективність їх залежить від урахування специфіки предметного середовища, індивідуального ставлення особистості до навчально-творчого процесу, тенденцій сучасного мистецтва та сучасних потреб суспільства, організації навчально-виховного процесу тощо. Лише в результаті комплексного використання засобів формування естетичної культури майбутнього фахівця можна очікувати позитивних результатів.
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   147


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка